Šenovské hospůdky

fotografie-Pod zámkem

Šenovské hospůdky mají své kouzlo, ať už pro "štamgasty", tak pro ty, kteří pouze v letním parnu na pár piv, nebo ve sněhu se brodíc, na jeden-dva horké grogy, občas se zastaví. A věru, je jich u nás požehnaně (hospůdek a restaurací).

fotografie-Šamara

Začnu tou nejznámější, či lépe řečeno, nejstarší hospůdkou. Restaurace pod zámkem jejíž jméno svědčí o tom, že nad ní kdys čníval zámek, dokazuje svou přítomností, že tyto národní stánky mají tuhý život. Zámek se zřítil, však jeho hospůdka stojí dál. Z dostupných informací lze zjistit alespoň přibližné stáří tohoto významného Šenovského stavení. V polovině 19. století je tato hospoda spolu s mlýnem označena na mapách, což značí, že byla postavena minimálně před 130 lety. Ona je však mnohem starší, podle záznamu v zemském archivu Opavy. Tam je uložena papírová listina Karla Františka Skrbenského z Hříště, v níž stvrzuje prodej vrchnostenské krčmy vedle panského pivovaru, za 130 zl. K dědíčné držbě hospodu získává za cenu 130 zlatých syn zdejšího kováře Jana Miksy, Andres. Je mu v listině připsána povinnost šenkovat panské pivo a pálenku, držet muziku, nesmí však trpět žádné bitky. Má též právo poskytnout pocestným lidem a formanům nocleh a zaopatření. Za to má platit ročně 10 zlatých. Povoluje se mu též bezplatná pastva dvou krav a vepřů v panském stádě a užíívání loučky i zahrady za krčmou. Zemský archiv v Opavě - panství Šenov / inv. č. 77 / záznam z 16.7.1743 označený jako Šenov č.6, krčma Tato listina dokazuje, že podzámecká hospůdka je už hodně stará, a třebaže její přesné stáří neznáme, víme že je starší budovou než kostel Prozřetelnosti Boží.

obrázek obrázek -V hospodě/ Vilém Wünsche

V roce 1875 šenkoval Lichtenštern a později též Maxmilian Wünsche. Šest let zde působil a podle vyprávění jeho syna Viléma, byla to doba pestrého života v tomto domě, jenž byl jedním z mála míst, kde se mohl projevovat kulturní život Šenovských obyvatel. Restaurace možná poskytla námět na jeho obraz z roku 1930, "V hospodě". Jaroslav Svoboda v knize "Vilém Wünsche" zaznamenal vyprávění umělcovo o tomto období. Restaurace Pod zámkem je oficiální název tohoto zařízení, ale jak bývá zvykem, lidově se ji říká všelijak, většinou však podle jména hostinské, či hostinského, který tou dobou v hospodě šenkuje. I restaurace Pod zámkem měla už několik pojmenování. Jak už bylo řečeno, hospodu měl pronajatou Lichtenštern a také Maxmilian Wünsche, takže se ji v té době říkalo nejen U Miksy, Lichtenšterna či Na krčmě, ale jistě i "U Wünsche nebo Maxe. Známé bylo také jméno "U Kramské. Dnes zámecké hospodě nikdo neřekne jinak, než "Šamara".

Ještě jedna restaurace Šenova se může pyšnit svým starým původem. Je jí Lapačka. Ta má svůj původ doložen. Pouze její název, tak jako i část obce (těžko mohu říct, že je to městská čtvrť, byť by to nyní bylo správné) je nejasného původu. Jsou známy úvahy o tomto pojmenování. Jméno je od slova lapat. To proto, že lapkové zde kdysi lapali pocestné, nebo v hospodě vojenští verbíři lapali chlapce na vojnu při kořalce. Ať už je to jakkoliv, Lapačka jako významná část Šenova, by bez restaurace stejného jména nebyla úplná.

obrázek-Lapačka

Restaurace Lapačka byla postavena v roce 1897. Majiteli byli Josef a Barbara Slívovi (M. Pašík). Později se majitelé střídali a v roce 1923 je uváděn jako majitel Larisch, čili Bedřich. V dnešní době vlastní restauraci se sálem pan Radim Zalejský, který ji přivedl k současnému dobrému stavu oproti minulosti, kdy hospoda značně chátrala. Nabízí zde opravdu pohostinné služby v příjemném prostředí.

Dřevěnice č.8 1975

obrázek-Dřevjenka

Třetí hospůdkou významnou věkem, je Dřevjenka. Dům číslo 8, je jedním ze starších dřevěných domů Šenova, není li vůbec nejstarším. I tento dům prošel mnohýma rukama a prodělal mnoho úprav, aby se přizpůsobil stávající době. Přesto si uchoval svou dřevěnou podobu a posezení v takto stylovém prostředí bývá opravdu hezky strávenou chvíli třeba s přáteli.

obrázek-cesta k Dřevjence

Už samotný příchod k Dřevjence navozuje atmosféru příjemného prostředí. Tato cesta vede od pomníku padlých pod korunami starých lip. V roce 2006 probíhá v Dřevjence další rekonstrukce, která doufejme ještě pozvedne její přitažlivost. Pouze výhled jižním směrem býval v minulosti mnohem krásnější než dnes.

Dřevjenka 2006
obrázek-Dřevjenka 2006

Další restaurace mající punc starobylosti, je Horakůvka. Nazvaná byla podle prvního majitele, Horáka. Nikdo z projíždějících Šenovem od Lapačky, nebo křižovatky (která už je křižovatkou s kruhovým objezdem), ji nemůže přehlédnout. Sál, spojený s restaurací už zažil mnohá divadelní představení v minulosti. Mnohé šenovské dítko poznalo prkna, která znamenají svět právě tady. Jen škoda, že divadlo Siréna je už minulostí, Horakůvka však nadále stojí a snad čeká na svou příležitost, stát se opět šenovským divadlem. V roce 2012 byla Horakůvka po náročné rekonstrukci opět přivedena k životu divadelnímu. Znovu se na jevišti Horakůvky zvedá opona. Ne však ta, kterou prvně v roce 1924 namaloval Vilém Wünsche, tehdy žák prvního ročníku Akademie výtvarných umění v Praze. Přesto je potěšitelné, že se blýská na dobré kulturní časy.

Horakůvka
obrázek-Horakůvka

V roce 2006 jsem na území města Šenova napočítal devět funkčních restaurací a dvě zavřené s nejasnou budoucností. Z funkčních devíti restaurací byly čtyři nejvýznamnější už představeny. Zbylých pět je novějšího, nebo současného data vzniku. Nejmladší jsou dvě restaurace na Volenství a jedna na Podlesí. Volenské jsou restaurace U Ducháňů a U Ryšky. Přičemž restaurace U Ryšky vzešla z původní samoobsluhy, což v této chvíli není už ničím připomínáno. Snad budoucí badatelé nebudou zase tápat, jako u záhady zkosených stěn bývalého zámku, či nynější budovy ZUŠ.

U Ryšky
obrázek-U Ryšky

U Ducháňů je restaurace, která je v sousedství výše zmíněné U Ryšky. Obě tyto restaurace by měly jistě ještě větší klientelu, byl li by provozován bývalý závod VOKD. Ale i tak zřejmě nemají o klienty nouzi.

U Ducháňů
obrázek-U Ducháňů

Další z nových restaurací je "U krtka" na Podlesí, u které začíná být populární "Jeskyňka".

U krtka
obrázek-U krtka

Hospoda - Horizont (dříve U Maxe)
obrázek-U Maxe

Špica
obrázek-Špica

Poslední funkční restaurací je Špica na křižovatce (nyní kruhové). Ta je postavená náhradou staré Špice, jenž stávala u cesty na Petřvald.

Rok 2010

Hospůdka Jiřina
obrázek-Hospůdka Jiřina

Hospůdka Jiřina je nově otevřeným zařízením na Škrbeni, v nejzašším koutě Šenova, kam většina obyvatel města často nezajde, pokud tam nemají bydliště. Naopak těm, kteří v této části Šenova trvale žíjí, podobné zařízení dlouho chybělo. Není to sice klasická restaurace, ale posezení spolu s hráčským zázemím poskytuje tato nová hospůdka k spokojenosti jak místních, tak i kolem jdoucích, kteří zemdlení dlouhou chůzí hledají občerstvení, dříve možné pouze s sebou nesených zásob, nyní snadno dosažitelné i na konci Šenova v této sympatické hospůdce. V roce 2020 neznám její stav.

Tím končí výčet hospůdek Šenova, kde vám ještě "nalejou". Zbývá zmínit tři, u nichž provozuschopnost už je nepravděpodobná. Je to historická hospoda U tří kaštanů při Košťálském rybníku, a hostinec U Zajíčky, jenž od roku 1955 byl též kinem, však dnes už tam kroky štamgastů ani diváků nesměřují, a "Pod Šodkem", což byla restaurace se sálem a zahradním posezení pod stromy, na cestě Havířov -Šenov křižovatka u mlýnů. Zrušena

Pod Šodkem
obrázek-Pod Šodkem-zrušena

U tří kaštanů
obrázek-U 3 kaštanů

Myslím, že domácí i pocestný by nemusel trpět žízní ani hladem v Šenově. Vždy najde zařízení, které dokáží uspokojit. Aby se našinec i přespolní orientoval v nabídce pohostinství, je zde orientační mapka.

obrázek-mapa restaurací

Zpět na začátek stránky

  napiš slovo