Knihovna a Šenovské muzeum

obrázek-Knihovna Stará škola

Knihovna a muzeum se po desetiletém provozu v mateřské škole dostalo do letité budovy Staré školy u kostela Prozřetelnosti Boží. Předcházelo tomu mnoho nejasností i trápení, neb z počátku nebylo jasné, kam se po odchodu z Lipové aleje Knihovna a muzeum ocitne. Nakonec převládl v zastupitelstvu názor, že budova Staré školy má být zachována a tak knihovna s muzeem konečně našli důstojné prostory. Stará škola je letitou budovou Šenova. Byla postavena v roce 1856 na popud tehdejšího vlastníka Šenova barona Antonína SKrbenského.Stará škola 1856 O jejím stáří vypovídá fragment, který nalezli dělníci při opravě školy v roce 1928. Ten dokládá, že některé části budovy pocházejí z předchozí školy, nebo jiného staršího stavení, je jím kus trámu, který nese datum 1816. Knihovna a muzeum nemohli skončit v lepším místě, než je "genius loci" areálu u kostela Prozřetelnosti Boží.

socha

Socha svatého Antonína připomíná jméno toho,který nechal školu v roce 1856 postavit a nyní je patronem též naší Knihovny a muzea Šenova.
Po deseti letech trvání v budově mateřské školky v Lipové aleji, je od roku 2010 knihovna a Šenovské muzeum na ulici Kostelní. Zatímco knihovna má v Šenově letitou tradici, ve spojení s muzeem nabyla ještě většího významu pro občany Šenova. Muzeum uspořádalo během své desetileté existence nepřeberné množství akcí, z nichž mnohé upoutaly veřejnost tak, že návštěvnost knihovny a muzea byla vskutku rekordní. Nyní sice (rok 2011 poz.)nemá ještě budova svou výstavní síň a stálá expozice muzea je zatím pouze miniaturní, ale s laskavou pomocí přišel pan farář Petr Okapal, když umožnil pořádat výstavy v oratoře v kostele Prozřetelnosti Boží. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost spatřit umění v místě nejvzácnějším. Historie je zde zhmotněná do kamene. Pokračování kultury Šenova v tomto nejvýznamnějším bodu města je dobrou volbou jak pro minulost, tak i budoucnost.

fotografie-chodba

Konečně s novou budovou pro knihovnu a muzem přišly na svět také internetové stránky, díky nimž lze nyní prohlížet knihy v katalogu a také tam čtenáři naleznou informace o dění v Šenově na poli kultury.

knihovna a Šenovské muzeum

fotografie-Knihovna a muzeum Šenov

Píše se rok 2014 a Stará škola je po rozsáhlé rekonstrukci 17. září slavnostně znovuotevřena. Zatím, co v roce 1855-56 stála stavba nové školy tehdejších 10 tisíc zlatých, v roce 1928 vyšla oprava na 20 tisíc korun. Dále byla škola opravovaná v roce 1953, kdy zřejmě byla postavena přístavba na severní straně, a pak ještě v roce 1956 před oslavami stého výročí od postavení školy. Rekonstrukce v roce 2014 vyšla na 13,5 miliónů korun a byla zatím tou největší. Přinesla velké rozšíření, když byla budova navýšana o jedno patro nových prostor v podkroví. Kolem nové Staré školy přibyly další drobné stavby a areál se tak stává atraktivním místem pro všechny bez rozdílu věku. Stará škola dostala své jméno zřejmě po tom, co byla postavena škola nová, Jubilejní.Tak se dříve říkalo Národní škole na Podlesí, která byla postavena v roce 1900 (1898). Byla tedy školou novou a škole u kostela se začalo říkat Stará. V roce 2014 však Stará škola opět omládla.

fotografie-Knihovna a Šenovské muzeum 2014

Zpět na začátek stránky

  napiš slovo 

Šunovjok ikonaPferda.