logo

Milan Pašík

obrázek- Milan Pašík

Pozorný posluchač, moudrý sdělovatel, laskavý přítel. Nejvýraznější stopou, kterou po sobě zanechal, mohla by být jeho kniha, tištěná ve třech vydáních - Historie města Šenova v datech. Je to vzácná publikace, které Milan věnoval velký díl svého života, žel příliš krátkého. O to víc si jeho odkazu vážíme. Úsměv, který měl pro každého z nás vždy ve tváři, zůstal ve vzpomínkách trvale. S čistou myslí šel světem, s čistou duší ze světa odešel, nás zarmoucené zanechal tu, ne však bez vzpomínek. Vzpomínky na Milana jsou laskavé tak, jak celým životem on laskavým byl. Po roce 1989 se stal prvním vedoucím obnoveného Historicko-letopiseckého aktivu, jemuž předsedal až do roku 2010, kdy předal vedení Simoně Slavíkové a odebral se žít do svých oblíbených Jeseníků. Ani tam však nepřestal pro Šenov pracovat a byl častým a mile vítaným hostem na mnohých akcích pořádaných Šenovským muzeem. Milan byl u založení tohoto prvně vzniknuvšího Šenovského muzea . To bylo 29. srpna 1998 slavnostně otevřeno, jako součást knihovny, jíž ředitelkou byla Simona Slavíková. Stalo se tak v létě toho roku o jarmarku. Jarmark na konci prázdnin je v Šenově dnes už tradicí. Tradicí však se stalo též dění v Knihovně a Šenovském muzeu. O to se Milan též zasloužil. Vystupováním gentlemana reprezentoval Šenov víc než dobře. Byl li by mezi námi žil déle, jistě bychom se dočkali ještě nejednoho skvělého jeho počinu. Avšak, i to co nám zanechal je nemalým dědictvím pro nás.

obrázek- Milan Pašík

Milan Pašík v datech: * 14. 6.1948, Šenov, † 4. 10. 2016, Historie města Šenova v datech 1. vydání, MP - Prosinec 2000, Historie města Šenova v datech 2.vyd., Knihovna a Šenovské muzeum 2003. Historie města Šenova v datech 3. vyd. Knihovna a Šenovské muzeum 2014.

obrázek

Zpět na začátek stránky

  napiš slovo 

Šunovjok ikonaPferda.