klikací mapa Tato klikací mapa Šenova vznikla z čisté hravosti a je určena pouze k nahlédnutí do Šenova. Je to můj pohled, tudíž je na mapě to, co se mi zdá být podstatné pro seznámení s Šenovem. Dovedu si představit, jak budoucí badatelé namítají, že pravost této mapy je sporná. Neboť, nejsem si zcela jist, zda hranice Šenova v mém podání jsou věrohodné a jestli by dokázaly soupeřit s katastrálními mapami. Ale zalíbil se mi tvar vytažený z mapy, který připomíná nějaké strašidlo. Vězte, že v Šenově nestraší. Snad strašilo kdysi na zámku, ale zámek vzal za své a strašidlům, kde je konec? Budete li klikat na jednotlivé ikonky, dostanete se na další stránky, které souvisí s Šenovem a lidmi v něm žijícími. Přeji vám příjemné chvíle strávené v našem starém, dobrém Šenově a zároveň mladém městě. Neboť obojí pravdou jest. Pojďte a klikejte.

Knihovna a muzeum Lesy Mateřská škola ZUŠ Lucina Kynologie Album V.Wünsche Krestová Harok Šinovský Chrám Park Evangelický kostel Restaurace Město Školy Rybníky Panství Šenov Šenováci Zámek Sochy Anton Skrbenský Děti Antona Skbenského Sousedé

Pežgovský les Mateřská škola ZUŠ Kynologický klub Lucina-Lučina? Větrný mlýnek. dům ak. malíře V.Wünsche Perla Slezska. Zámecký park Evangelický kostel restaurace a hospůdky Městský úřad Městský úřad Horní škola. Knihovna a Šenovské muzeum Měšťanka Evangelická kaple. les Bobčok fotografie Šenova Volenský rybník Košťálský rybník panství Šenov mlýnek odkazy na stránky šenováků rozcestník