logo

Malíř - sochař

obrázek- Oldřich Harok

Šenovský malíř Oldřich Harok, jehož tiskárna je přinejmenším známá tak, jako jeho obrazy se nám představil už na několika výstavách jak v Šenově, tak i jinde.
Narodil se v Šenově, ale do svých patnácti let bydlel a také navštěvoval školu v Havířově. Tamní lidová škola mu rovněž dala základ k pozdější tvorbě. Studoval polygrafii na Střední průmyslové škole grafické v Praze a tiskařině později zůstal věrný ve vlastní tiskárně. Šenovské veřejnosti se prvně představil v roce 2005 výstavou obrazů zachycujících tradice moravských krojů. Malíř Oldřich Harok se nijak nesnaží o trvalý styl malby a s novou technikou objevuje nová témata. Tak během let vznikaly obrazy, jež pro diváka byly překvapením, však pokaždé velmi milým. Umělec se nezabývá pouze malbou, je rovněž talentovaným sochařem, o čemž svědčí například socha Stromové víly v Lípové aleji. Při tiskárně v Šenově je možné spatřit další jeho plastiku. Oldřich Harok je zajisté dalším šenovským umělcem, jehož stopy počínají být hodně výrazné.

V roce 2014 se zapsal v Šenově dílem nevídaným, sochou Prozřetelnost Boží, která nyní stojí na vrcholu troúhelníku sv. Antonína a sv. Jana při kostele Prozřetelnosti Boží. Sochu začal mistr Oldřich z kamene vytvářet na jaře roku 2013 a byla instalovaná na místo 18. září 2014. 9. listopadu pak sochu požehnal otec biskup mons. Václav František Lobkowicz. Tímto dílem se mistr Oldřich nejviditelněji a natrvalo zapsal do dějin Šenova. A je to dílo hodné obdivu.

socha Prozřetelnosti Boží - Oldřich Harok 2014

Zpět na začátek stránky

  napiš slovo