Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

pondělí, 30. červenec 2018

Létování

Bouřky nejsou ničím neobvyklým v tomto horkém létě. Však o počasí nás v tyto dny bezpočtukrát informují všechna média.
V Šenově se také schyluje k bouřce. Bouře se můžeme dočkat při rozhodování o osudu návrhu nového Územního plánu. Zda li se může bouře odehrát ve sklenici s vodou?
O tom, že je možné bouřku očekávat, svědčí také text starosty Ing. Jana Blažka, v Oběžníku města Šenov - Srpen 2018, s nímž nemusí všichni souznít. Starosta sdělil v textu podporu návrhu Územního plánu všeobecně. Ono se jedná především o kontroverzní studii, která je součastí navrhovaného Územního plánu, Šenov - Volenství II. Ta se stala trnem v oku mnohých z nás, tím že je určené území rozparcelováno podobně jako včelí plástev.
Návrh územního plánu skrývá ne jedno překvapení, které je nyní diskutováno např. taktéž na stránkách facebook.
Územníh plán může rozdělit Šenov na zastánce a odpůrce jeho přijetí. To by však bylo hrubé dělení, neb někteří nemají tušení, oč se jedná, další sice tuší, ale změny v Šenově nevnímají jako podstatné.
Domnívám se, že navržené změny jsou tak podstatné, že lze a je třeba o nich mluvit. Když někdo říká, že je pozdě něco měnit, tak s tím nemůžu souhlasit. Na změnu špatného návrhu je lépe upozornit dřív, než se uskuteční. Vědomě pak přece nemůže nikdu chtít realizovat špatnosti. Poznání je důležité při jakémkoliv rozhodování. Rozšiřování vědomí o navrhovaných změnách Územním plánem je tedy důležité.

Na stránkách Územní plán Šenova na fb, se diskutuje o navrhovaných změnách.
Pokusím se zde jeden poznatek z diskuse uvést. Studie Šenov - Volenství II uvádí, že se počítá s kácením ale topolů na ulici Šajarské.
O tom se vedla diskuse, při níž vzešly poznatky k této aleji.
Především je dobré znát historii místa, aby mohlo být o jeho budoucnosti rozhodnuto správně.
I. vojenské (josefské) mapování (1764 -1768) ještě alej na Šajarské nezobrazuje.
II. vojenské mapování - Františkovo z let 1836 - 1852 je už přesnější. Aleje kolem cest jsou dobře značené. Alej na dnešní ulice Šajarská není ani na této mapě zřetelná.
III. vojenské mapování - Františko-josefské 1876 - 1878. Na této mapě je alej na dnešní Šajarské zřetelně zakreslena.

Podkladem vojenských map byly Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska 1:2880 (1824-1843)
Tato mapa Stabilního katastru je velmi podrobná. Ukazuje dokonce to, že původní cesta vedla po druhém břehu Václavovického potoka, než jak je tomu dnes. Mapa stabilního katastru z první poloviny 19. století je podrobně popisná, s označením pozemků panských (D- domikálních) a popisnými čísly, jakož i jmény vlastníků půdy. Srovnáme li tuto mapu s leteckou mapou z roku 1955, poznáme, že se leccost za tu dobu v krajině změnilo.
Další změny na Volenství nastaly při zahájení stavby závodu VOKD v roce 1957. Podle vzpomínky starousedlíka, byla topolová alej na Šajarské vysazena v roce 1960. Tehdy nebyla ještě cesta asfaltová. Patrně se jedná o topol kanadský, který roste na Šajaraské.20:58 [Permalink]

středa, 11. červenec 2018

Ostrava!!!

Ostrava!!!

V Ostravě jsem pracoval a prožil kus života. Mám Ostravu rád. Přesto nebývám v Ostravě tak často, abych věděl hned o všem, co se ve městě děje. A události bylo několik, pro něž se vyplatilo a vyplatí do Ostravy zajet. Jednou z významných událostí byla instalace nové sochy na Kuřím rynku (Jiráskovo náměstí pozn.) Sochař David Moješčík je autorem sochy Leoše Janáčka, kteráž to socha byla na rynku odhalena loni na Vánoce. Je léto 2018 a já se vydal za sochou na Kuří rynek. Klavíry Antonína Kašpara a lesknoucí se v ranním slunci Leoš Janáček se nedali přehlédnout. Nemám rád lesklé sochy, špatně se fotografují. Však snímků této sochy je už na internetu bez počtu, tedy moje snímky jsou objevením Ameriky. Stejně tak socha Karla Kryla od stejného sochaře, ve Šmeralově ulici proti budově Českého rozhlasu, mě překvapila svým leskem. Karel Kryl je ještě hůř fotografován, než Leoš Janáček. Však i snímků sochy Karla Kryla už existuje hodně, třeba socha byla slavnostně odhalena teprve před dvěma týdny (27. června 2018). Lesknoucí se sochy jsou pro fotografa obtížnou předlohou. Však jak skladatel Leoš Janáček, tak skladatel a zpěvák Karel Kryl, byli oslniví už za svého žití. Mám naději, že i budoucí socha zpěvačky Věry Špinarové, která má ze stejného ateliéru ještě přibýt, bude podobně oslnivá.
Vydal jsem se podívat na Masarykovo náměstí. Tamní sochy jsou klasické - ne lesknoucí se, však i tam už paprsky ranního slunce sahaly na sochu sv. Floriána. Obrátil jsem své kroky zpět na Kuří rynek a vydal se ke kapličce císařovny Sisi, na kraji Husova sadu, kde stojí socha Mariuse Kotrby (autor zemřel tragicky v roce 2011). Z Husova sadu jsem se vydal na nábřeží Ostravice, po něm šel dál směrem na Přívoz. Podchod pod mostem Pionýrů byl uzavřen, tak jsem musel přes křižovatku jít k Nové radnici a za ní se pak vrátit zpátky k řece. U radnice se mi zjevil přelud na ostrůvku kruhové křižovatky. Stával tam Koníček Ivánek kdysi, dnes tam kvete kvítí. Od radnice pokračuji Komenského sady až do Přívozu. Kus cesty na náměstí Svatopluka Čecha potom zdolávám mechanizovaně. Tamní obchod Numismatika chci navštívit za účelem vyzvednutí objednaného zajímavého odznaku. Obchod Numismatika sídlí v krásném domě. Domy v Přívoze u náměstí Svatopluka Čecha jsou pozoruhodně krásné.
Skončila poznávací cesta Ostravou. Zajímavých míst skýtá Ostrava bezpočtu. Do Ostravy se rád vracívám - bo!!!
Ostrava - barevné obrázky.

21:40 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Muzeum Novojičínska

kresba Jan Sacher

Pořád zelené

Město Šenov

Miroslav Saniga

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

napiš slovo