Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 24. červen 2018

Když se nad kukuřicí stahují mraky aneb ....

sídliště Volenská

21:10 [Permalink]

sobota, 23. červen 2018

Zešíleli jsme už zcela?

Nový Územní plán Šenova je už na spadnutí. Tím neříkám, že jej může někdo nyní shodit se stolu (i když možná by to bylo správným řešením), ale že jeho schválení se už blíží. Dosud jsem na něm neshledal nedostatky závažné tak, abych proti jeho přijetí brojil. Pročítal jsem zdůvodňující zprávu a viděl, že vše pro lidi prospěšné je. Chránit se má zeleň, zemědělský půdní fond, občanská vybavenost se bude dále zlepšovat, možná i lávka přes cestu bude. Lidé rádi budou v Šenově žít a noví v něm domov hledat a nacházet. K tomu se v novém územním plánu tvoří dobré podmínky. Tu a tam se v územním plánu někomu změní bonita půdy, aniž by o tom věděl, ale prospěch celku z tohoto dokumentu kyne především.
Však při bližším ohledání návrhu Územního plánu Šenova, se člověk musí zastavit nad Územní studií - Rodinné domy Šenov - Volenství II. Už v předchozí Územní studii z roku 2011 bylo patrné, že pole vedle bývalého závodu VOKD na Volenství (dnes terminál kontejnerové přepravy), bude obětováno výstavbě rodinných domů, a člověk se s tím musel (nebo nemusel) smířit. Stavět se proti průmyslové zóně dříve, bylo jiné než chtít bránit výstavbě rodinných domů dnes,"rodina především".
V roce 2011 Územní studie Šenov - Volenství I (dokument ZIP, 11,7 MB) , byla sice šokem pro dotčené obyvatele v blízkosti pole na Volenství, ale málokterý z nás si vůbec všiml, že se nějaká změna na Volenství chystá.
Uběhla léta a ejhle, objevuje se Územní studie Šenov - Volenství II (dokument ZIP, 2,5 MB)Když první studie byla pro některé z nás překvapením, druhá byla opravdovým šokem. V první studii počítalo se s výstavbou 103 rodinných domů, se zelení na veřejných prostranstvích, cyklostezkou na ulici "Stará Šajarská", se zachováním topolové aleje a provozem automobilů na ulici "Nová Šajarská". Navrhovaná byla stromová zeleň, plochy parkovišť, rozhledové zelené trojúhelníky, pruh pro pěší, šířky 1,5 m. To naznačovalo, že sice bude zástavba velkým zásahem do života šenovských starousedlíků, ale člověk se smiřoval s tím, že i jiní chtějí bydlet. Ačkoliv, zastavíme li veškerou zemědělskou půdu a nesoulad vody s půdou budeme řešit jen retencemi, patrně si svůj osud zasloužíme. Zřejmě je nezbytné ornou půdu 1. stupně ochrany obětovat. Nárůst obyvatel podle této Územní studie mohl být 250 - 300. Tolik lidí snad mohl Šenov absorbovat do stávající občanské vybavenosti, i když se možná všechny děti z "nového sídliště" nemusejí vejít do školy. Územní studii v roce 2011 vytvořil pro objednavatele Ing. PhDr. Pavla Langhammera, Ateliér Archplan Ostrava s.r.o. a pořídil Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta.
Tuto studii však překonala Územní studie, Šenov - Volenství II, kterou zpracoval Ing. Michal Nykel (Veselá 472, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí)
a zodpovědně projektoval
Ing. arch. Jan Zelinka (Bílovecká 1277/102a, 747 06 Opava), pořídil opět Magistrát města Ostravy, Úřad hlavního architekta v roce 2016.

Ukolébání Územní studií z roku 2011, nezaznamenali už mnozí z nás změnu návrhu v roce 2016. Pole bylo touto studií rozparcelováno na počet 168 (ze 103 původních domů s předpokládaným počtem obyvatel 250 - 300, změnila nová studie počet domů na 168, počet nových obyvatel stoupl na 500. Stačilo odstranit zeleň, chodníky a parkoviště. Cyklostezka ve "Staré Šajarské" se stala zbytečnou, stejně tak topolová alej. Alej se vykácí a místo bude použito pro rozšíření silnice pro auta. Každá píď vzácné orné půdy bude využita - vše pro lidi.
Tato změna mnohým z nás teprve otevřela oči. Copak lze takto Šenov do nekonečna mrzačit? Cožpak jsme se už dočista pomátli? Ono místo se má stát příkladem využití půdy na 110%. Takto můžou dopadnout další místa v našem okolí všude tam, kde rovněž nový Územní plán počítá s rozvojem bydlení.
Další místa Územního plánu zatím Územní studie nemají, ale možná budou později podobně maximalisticky využívat místo, podle vzoru na Volenství. Navrhuji změnit napříště KZP (koeficient zastavěnosti půdy) z "2 NP/ 0,30" (dvě podlaží a asi 30% zastavěnosti), na "25 NP / 0,20" tj. povolit stavby vysoké jako v Tchai-Pei. To je však legrace, ironickým nechci být. Však legrací nebude schválení Územního plánu v podobě, jak je navrhován v roce 2018 Úřadem Hlavního architekta Magistrátu Ostravy. Vedle překvapení na "Sídlišti Volenství", můžeme podobná překvapení očekávat i na jiných místech Šenova, kde Územní plán rovněž počítá s výstavbou rodinných domů.
Je třeba neustále sledovat, zda to, co je nám předkládáno jako dobro pro lidi, není ve svém důsledku proti lidem. Vyvlastňování půdy už snad po roce 1989 nehrozí (i když si nejsem jist, zda i s tím nový Územní plán nepočítá), ale změna užití půdy je stále pro mnohé lákavou. Však - zešíleli jsme už zcela?
19:57 [Permalink]

neděle, 17. červen 2018

20 let otevírání

Už tradičně v červnu, uskutečňuje se v Šenově akce - Otevírání stodoly ve Staré škole. Pátek 15. června 2018 byl při tom zvlášť významným dnem. Letos při Otevírání stodoly jsme si připomněli výročí 20 let trvání Šenovského muzea. K tomu výročí byla instalovaná výstava, která tuto dvacetiletou činnost muzea připomíná. V úvodu ředitelka Knihovny a Šenovského muzea, Simona Slavíková, vypočetla, že vedle jiných akcí, uspořádalo muzeum průměrně 6 výstav ročně. To je úctyhodný počet, zvlášť když si připomeneme, jaké výstavy byly v muzeu představeny, ať už v bývalých prostorách knihovny a muzea na ulici Lípové, tak později ve Staré škole. Muzeum se stalo významným kulturním místem města Šenova. Mají být po dvaceti letech činnosti na co hrdi ti, kteří muzeu věnovali kus života. Myslím, že si mnoho lidí oblíbilo akce pořádané muzeem a rádi se jich zúčastňují. O tom svědčí taktéž bohatá účast i na letošním Otevírání stodoly. A letos, ostatně jako i v letech minulých, čekalo návštěvníky ve Staré škole nejedno překvapení.
Vedle expozice k výročí 20. let trvání muzea, byla ve Staré škole připravená výstava fotografií Antonína Válka. Tato výstava je úžasnou ukázkou umění fotografa, dívat se na stromy. To Antonín Válek, fotograf bohatý životem a dílem, čestný člen Spolku havířovských fotografů z. s., umí skvěle. V Šenově, kde nyní bydlí, je představen poprvé, však věřím, že ne naposled. Jeho fotografie mnohé z nás oslovily svým obsahem a provedením. Fotografa Antonína Válka nám představil jeho kolega ze Spolku havířovských fotografů, Jaroslav Hrachovec. Co vše Antonín Válek v životě a fotografii dokázal, však v jeho krátkém vystoupení nebylo možné sdělit. Na tak zajímavý a bohatý život ne každý má talent a vytrvalost. Obojího má fotograf Antonín Válek vrchovatě, jinak by nemohl vystavovat tak krásné fotografie, jaké jsou teď k vidění ve výstavní síni Staré školy. Kdo dosud fotografie Antonína Válka nepoznal, má jedinečnou příležitost je nyní spatřit v Šenově. Stojí výstava za to, do Šenova zajít. Obyvatelé Šenova teď mají jedinečnou příležitost poznat část díla jednoho z nejvýznamnějších současných spoluobyvatel. Osobně jsem nadšen tím, že tak významná osobnost vystavuje v naší Staré škole. Dílo Antonína Válka, už tak dobře známé jinde, se také představuje nyní v Šenově. Dílo tohoto pozoruhodného fotografa je bezesporu též pozoruhodné. Jsem nadšen touto výstavou a věřím, že tyto krásné fotografie nadchnou stejně tak i mnohé další návštěvníky. Příležitost k tomu nyní mají skvělou.
Stará škola je připravená vždy nás něčím překvapit. Letošní překvapení jsou opravdu hodnotná. V pátek 15. června se mohli diváci kochat podívanou na šikovnost soustružníka dřeva, při tom poslouchat hudbu country kapely Stíny, jež hrála skvěle. Též vystoupení Gotické katovny Ordál mělo veliký divácký ohlas. Nechyběly ani domácí zvířátka koza s ovcí, však nebyla určená k občerstvení, to bylo zajištěné z jiných zdrojů, ale jen k pohlédnutí na mizející svět.

Byla to akce "velkolepá" :-) Návštěvníci měli ten den možnost získat knihu - Šenovský zámek a jeho osud, a také turistickou známku, dřevěnou retro pohlednici k výročí 20. let muzea. Oplatilo se ke Staré škole v pátek 15. června přijít, což se ostatně oplatí po celý rok, neb vždy tam návštěvník najde zdroj poučení, kulturní zážitek a vstřícnost. To vše jsou dobré důvody pro návštěvu Staré školy.
Pro vizuální představu, jsou zde jako obvykle barevné obrázky. Kdo zatouží obě výstavy spatřit, má k tomu nyní příležitost. Samotná cesta ke Staré škole může být zpestřením dne.

20:38 [Permalink]

neděle, 3. červen 2018

Den pestrých obrázkůPublikovat na Facebook je rychlé, ale texty dosáhnou jen k přátelům. To je sice po zavedení GDPR dobrým řešením, ale jsou některé věci, které bych rád ukázal také ostatním lidem. K tomu slouží tzv. blog. Poslední příspěvek na Timeline FB si zaslouží být také na blogu, protože se lehce dotýká Územního plánu Šenova. Příspěvky z fb označuji takto (f).

(f)

Den pestrých obrázků aneb "Lávka sv. Antonína & Jana".

Dojít na procházce Šenovem až ke Košťálovskému rybníku, není snadné. Stále totiž schází lávka (sv. Antonína & Jana?) přes prodlouženou Rudnou pod Starou školou, o které se mluví už léta, že je potřebná, leč poutník musí pořád buď riskovat život překonáním čtyř proudové silnice (tam podle rychlosti projíždějících dvoustopých či jednostopých vozidel lze se domnívat, že to je dálnice, kde je maximální rychlost pouze doporučenou), nebo si pár kilometrů zajít. Pokud poutník zvolí život, zajde si. Ani tak cesta není bez nebezpečí. Směrem k Bartovicím a Košťálovskému rybníku nevede chodník a chodec se musí pohybovat po frekventované silnici druhé třídy (478), neb jinak se nelze ke Košťálovskému rybníku pěšky dostat. Internetové mapy sice uvádějí název - Košťálovický rybník, ale tyto mapy některé staré názvy píší jinak, například les Bobčok, uvádějí dnes jako Babčok. Karolinský katastr při tom uvádí pro rybník název Koščálkovský, což může být ten správný název. Pokud však i tuto trasu chodec překoná bez úhony (nutno říct, že vozidla po silnici č. 478 jezdí rychlostí menší než na Rudné a chodce příliš neohrožují) dostane se do krajiny kouzelné. My s Trixi krajinu kolem Košťálovského rybníka takto vnímali. Trixi možná ne tak silně jako já, ale bezpochyby i na ni udělala západní hranice Šenova silný dojem. Zvláště, když na západním břehu rybníka uviděla jiného psa, jehož páníček přivezl až k rybníku autem. Ti dva jistě neměli problém dostat se bezpečně ke Košťálovskému rybníku, auta totiž mají bezproblémový přístup leckde i tam, kde chodcům nezbude než riskovat. Nicméně výhled na Šenov z jeho západní hranice je opravdu kouzelný a stojí za tu nebezpečnou cestu. O tom chci přinést svědectví několika fotografií, cestou pořízených.

Zpět nám nezbylo, než se vrátit stejnou cestou. Ta je trochu nebezpečnější v tom, že řidiči v protisměru bývají v podvečer oslněni zapadajícím sluncem a chodec může se stát pro ně neviditelným. Reflexní ochranné prvky jsou nezbytné. Za mostem přes Lucinu, naskytne se nám pohled na "Šenovská Hradčana" a dál chůzí pokračujeme po krajnici silnice 478 až na mosty. Oklikou jsme se tak dostali ke Staré škole a chvíli se zasnili před neexistující lávkou přes autostrádu, než se vydali Zámeckým parkem do ulice Lipové. Tam mistr Oldřich pravidelně pro nás připravuje překvapení. Minule to byla nová skulptura "Nohy", která už nyní je "fixovaná" tak, že bylo možné odstranit pojistné šrouby a vedle dalších uměleckých objektů nyní krášlí starobylou Lipůvku.
Den pestrých obrázků. Poslední obrázky zaznamenané toho dne, patří dvěma rybkám, které se dohadovaly, která z nich si vezme jednu ze čtyř granulí plovoucích na hladině. Raz - dva a chlamstli je. Dvě granule zůstaly pro další sousto jen oka mžik.
Procházky Šenovem jsou poetické, leč ne do každého koutu Šenova lze bez obtíží dojít pěšky. O tom je i tato krátká reportáž.

Však blýská se na lepší časy? Bude v Šenově lávka?Územní plán Šenov. Odůvodnění ÚP.

II.6.1.6.1 Rekreace na plochách přírodního charakteru ÚP navrhuje plochy RN - rekreace na plochách přírodního charakteru pro rozšíření možností rekreace obyvatel města, plochy jsou vázány na přírodně atraktivnější části území, s pěší a cyklistickou dostupností: Vráclav, u Volenského rybníka.
Dále navrhuje přemostění silnice I/11 lávkou pro pěší a cyklisty, která propojí Vráclav a Volenský rybník, navrhuje realizovat "Zelenou stezku" kolem Lučiny s vazbou na okolní plochy, stezku využívat pro pěší a cykloturistiku, jogging, kolečkové brusle, doplnit ji ve výhledu v prostoru za Volenským rybníkem o plochy nového lesa, navrhuje rozšíření sítě cyklostezek a následné doplnění sítě cyklotras.
Atelier URBI spol. s r.o., str. 51.

Tamtéž na str. 62

II.6.3.4 Pěší doprava Pro zlepšení prostupnosti území pro pěší a cyklisty je navržena řada nových propojení, z nichž nejvýznamnější je přemostění silnice I/11 jižně od centra Šenova na silnici II/478 s návaznými stezkami pro pěší a cyklisty. V grafické části ÚP jsou vyznačeny stávající i navržené pěší trasy. Pro pěší provoz je možno využívat veřejných prostranství i dopravních ploch ve smyslu regulativů tohoto ÚP. Pro pěší dopravu lze využívat stávajících i nově navrhovaných cyklostezek. Rovněž část navrhovaných i stávajících tras pro pěší lze využívat i pro cyklistickou dopravu (komunikace funkční skupiny D2).Pestré obrázky


10:50 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Muzeum Novojičínska

kresba Jan Sacher

Pořád zelené

Město Šenov

Miroslav Saniga

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

napiš slovo