Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

pondělí, 20. listopad 2017

Ocelové srdce

"Ostrava, ocelové srdce republiky. Krajina a lidé, lidé a krajina."

Pod tímto názvem se uskutečnila ve středu 15. listopadu v Knihovně a Šenovském muzeu přednáška Ing. Zdenky Rozbrojové, botaničky Ostravského muzea. Byla to přednáška velmi obsáhlá a paní Rozbrojová za bohatého obrazového doprovodu zaujala nás, posluchače z Ostravska bezvýhradně. Připomenutí si starobylého Landeku, či novodobé haldy Emy, havířských kolonií a šachet, obrázky staré Ostravy, bylo velmi zajímavé a tím vším dokázala paní inženýrka skvěle upoutat naší pozornost. Byla to ve Staré škole opět vynikající přednáška. Lze si jen přát, aby to nebyla přednáška paní Rozbrojové v Šenově ojedinělá. Už dříve (pod příjmením Prymusová) významně spolupracovala na publikaci: "Průvodce naučnou stezkou města Šenova" Tilia v Šenově u Ostravy v roce 2006
Vždy také její publikační činnost je v muzeu Ostrava obdivuhodná a přednášky jsou všude vítány. I tato v Šenově byla velmi přínosnou a věřím, že i ostatním posluchačům přinesla nejen připomenutí už zapomínaného, ale také mnohá nová sdělení o krajinném vývoji Ostravska, včetně krajiny Šenova.
Byla to v skutku skvělá přednáška.
Ing. Zdenka Rozbrojováobrázek

18:20 [Permalink]

pátek, 10. listopad 2017

Almanach 2017


Almanachy Literárního klubu Petra Bezruče - kolektivního člena Obce spisovatelů České republiky jsou vydávány jednou do roka, a mnozí na ten okamžik čekají s napětím. Autoři Almanachů dovedou čtenáře mile překvapit. I tentokrát našly Almanachy své čtenáře. První Almanach 2017, který jsem dostal do ruky od samotné jeho autorky Žofie Zejdové, je jako obvykle pln jak poezie, tak prózy. Jedno i druhé je čtením vzácným. Vše, co veršem i textem povídek vyprávěno jest, je ze Šenova, z historie i současnosti jeho. Šenov autorka dobře zná a nechala se jím inspirovat. Autorkou se nechal inspirovat František Procházka, který Almanach Žofie Zejdové ilustroval. Vzniklo tak dílko k čtenáři laskavé. A k čtenáři neznalému místa děje, je tento Almanach laskavým průvodcem. Almanach Žofie Zejdové nese jméno podle jedné z básní - Kytara z palisandru. Tu i jiné doteky poezie lze v Almanachu pocítit. Pro příklad zde uvedu báseň, která je v této publikaci uvedena jako první. Koho zláká tato "ochutnávka", může si Almanach 2017 vypůjčit v knihovně. Almanach jistě za vypůjčení stojí.Chrám Páně

Růžová perla
posazená v zeleném mechu
pevně stojí, nehroutí se
navzdory tisícům vzdechů

Prozřetelnost Boží.
Co to znamená?
Je spravedlivá
či znavená?

Prst Boží z mramoru,
varuj se hříchu
beze slov hovoří - nabádá
posečkej v posvátném tichu.

Radu o pomoc však,
hledej sám v sobě, člověče,
život je řeka,
jen ty víš, kudy poteče.

Žofie Zejdová 2017
Autorem dalšího z Almanachů Literárního klubu Petra Bezruče je Milan Pastrňák. Jeho Almanach 2017 nese jméno "Pocta básníku Petru Bezručovi". Je to vskutku velmi zajímavý pohled na život a dílo básníka, jehož jméno nese samotný Literární klub. Záslužný počin autora Almanachu může pomoci orientovat se v díle Petra Bezruče nejznámějším - ve Slezských písních. Autorovi se podařilo velmi dobře popsat, "jak to bylo". A jak to opravdu s básněmi Petra Bezruče bylo, může se čtenář dočíst právě v Almanachu 2017 - Pocta básníku Petru Bezručovi. I toto vydání Almanachu lze si vypůjčit v knihovně.

obálky - Almanachy 2017


20:13 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Muzeum Novojičínska

kresba Jan Sacher

Pořád zelené

Město Šenov

Miroslav Saniga

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

napiš slovo