Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 3. červenec 2016

Emil, holub

holub_cestovatel

Ne, nejedná se o doktora Emila Holuba, slavného cestovatele. Emil, holub, je pták. On totiž holub je též cestovatel, jedná li se o poštovního z regulérního chovu. A tím Emil, holub bezpochyby je. Má na obou stojáčcích kroužky, které jeho poslání cestovatelské prozrazují. Posláním proto, že poštovní holubi jsou posílání na místa vzdálená, odkud pak oni cestují zpět domů.
Emil, holub cestovatel, se jednoho rána objevil pod naším oknem. Dostal trošku potravy, neb jsme jej považovali za vyčerpaného po dlouhém letu, možná i zraněn byl. Vděčně sezobal suchý rohlík i zrní a po chvíli zmizel.
Jaké bylo překvapení, když se druhého dne ráno objevil holub na stejném místě. Dostal opět svou "snídani".

holub


Když se objevil i třetí den, už bylo jasné, že není na daleké cestě. Přilétá zřejmě z holubníku někde poblíž. Proč si vybral zrovna místo při papouščí voliéře, je záhadou. Snad se mu mezi papoušky zalíbilo. Náklonnost k papouškům však nebyla vítána a milý holub Emil byl vyplašen a odlétl.
Kupodivu ani tato zkušenost ho neodradila od návratu. Za pár hodin byl zpět u papoušků. Emil se z donucení musel opět vznést a odcestovat. Tentokrát už se nevrátil. Kupodivu odlétal pokaždé opačným směrem. Prvně odletěl na jih, po druhé na sever. Kde má svůj holubník je tak těžké odhadnout. Není však důležité znát jeho adresu. Pochopit pohnutky jeho příchylnosti k našim papouškům však bylo by lidské zvídavosti milé. Leč příroda svá tajemství jen tak snadno neprozrazuje.

holub na voliéře


Původní holubi skalní zdivočeli a zmnožili se tak, že působí zvláště ve velkých městech velké obtíže. Po dotazu na holuby ve městech ve vyhledávači, dostane se vám nepřeberného množství odkazů na stránky o hubení holubů spíš než o jich oblíbenosti. Snímky holubí invaze třeba na náměstí Sv. Marka v Benátkách jsou typické, ale působení na památky je rovněž u holubů dobře známé.
Holubi však zasluhují obdiv, jsou-li chovatelskou vášní. Holubařit, bylo dříve velmi rozšířeným koníčkem. Téměř v každé chalupě měli kluci holubníky. Vzpomínám ne ten náš, na půdě. Dodnes pamatuji holuba, tzv. "škoprtoka" (rejdič - purcel) který létal přímo akrobaticky. O tomtéž holubu píše v knize - Z pamětí starého českého sedláka Josef Volf (Máslojedy 1932 str. 197) toto:


Vedle holubů »staváků« byli oblíbení malincí holubi p u r c l í c i zvaní, kteří se lišili od jiných holubů svým krátkým zobákem, zcela zobáku koroptvímu podobným. Tito holoubkové při letu vzlétli do výše, aby odtud zcela po akrobaticku nazpět hlavou učinili 5-6 až 7 přemetů za sebou, když byli dříve křídly do sebe zatleskali. Holubice provedla toliko jeden, nejvíce dva přemety. Když při tom holub spadl až k zemi, spěchal vzlétnout opět do výšky, aby svoji akrobacii po několikrát opakoval. Druhy všedních holubů i pěstitelé jich byli od pěstitelů ušlechtilých holubů přehlíženi. - Bylo velmi zajímavé slyšet vážného starého rolníka vykládat vlastnosti na střeše sedícího jeho holuba. U některých znal celý rodokmen. A často vykládal o holubech i zcela mladému chlapci, u něhož poznal zájem o pěstování holubů, jen aby ho pro svůj cech získal. Pro chycení neb docela zastřelení holuba sousedem bývaly často nesmiřitelné, dlouho trvající hněvy a časté výčitky i mrzutosti. Také o pěstění holubů mizí na vsi zájem a tím zároveň mizí staré české, ušlechtilé druhy holubů.

Holubáři možná nejsou tak hojní, jako bývali dříve, avšak chovy jsou dnes vedeny leckdy na velmi vysoké úrovni. Někteří už v dětství zálibu v holubech našli, a ta jim zůstala na celý život, třeba jejich chovu později nepropadli.

mladí purcli

18:36 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Muzeum Novojičínska

kresba Jan Sacher

Pořád zelené

Město Šenov

Miroslav Saniga

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

napiš slovo