Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

pátek, 30. říjen 2015

Zvony pro Šenov

Vlastně mělo být napsáno - Zvony pro Rovereto.
28. říjen 2015, Den vzniku samostatného státu Československého.
Slunce ten den přívětivě hřálo a lidé svátečního dne užili, třeba k návštěvě hřbitova, pár dní před dušičkami. Tam na hřbitově také "odpočívají" ti, kteří vzniku republiky obětovali zdraví i život.
Večer pak, když slunce na obloze vystřídal měsíc, sešla se nás "hrstka" u pomníku padlých v Šenově. Setkání zorganizovali skauti ve spolupráci s městským úřadem a kostelem Českobratrské církve evangelické v Šenově.
Oč vlastně šlo.
Pietní akt - Zvony pro Rovereto, jak mi sdělil vedoucí střediska skautů v Šenově Martin Sukač - Rádio, probíhá v Šenově už čtvrtým rokem. Jako v Šenově, tak i na mnohých jiných místech, se ve stejnou hodinu rozezní zvony z věží kostelů, či odjinud. Je to akt k uctění památky těch, kteří položili život ve válkách.
Tradice pochází z Rovereta, města při řece Adige a jezera Garda, poblíž Trenta v Itálii (Trentino - Alto Adige). Městu přezdívají - Město míru.
Později byli padlí ve válkách děleni na ty, kteří bojovali za osvobození národů, a ty, kteří jakoby stáli proti tomuto osvobození. Však všichni přišli o život nechtíc.
La Campanela della Pace di Rovereto je památník, kde denně ve stejnou hodinu odbíjí jeden z největších zvonů světa - Maria dolens - Matka trpící. Říčanská výzva
28. října 2015 se k zvonu Matky trpící v Roveretu přidal i zvon šenovský. Jsem tomu upřímně rád.
Před zvoněním pronesl krátkou řeč starosta Šenova Jan Blažek. Po té byly položeny k pomníku květiny a zazpívali jsme si hymnu, tu Československou.
Ctít padlé ve válkách, může být jen malým poděkováním za to, že dnes dosud žijeme v míru.
Nynější pomník je dílem sochaře Antonína Ivanského a byl instalován v roce 1948.

Před tímto pomníkem, stál na stejném místě pomník, věnovaný obětem z první války světové. Ten za okupace v roce 1940 zničili Němci. Jak se uvádí v kronice Šenova, autorem prvního pomníku padlých, jenž představoval muže lámajícího své řetězy otroctví, byl sochař Augustin Handzel.

1 pomník


Učitel Ladislav Kiška v knize - Starší historie a pamětihodnosti obce Šenova ve Slezsku píše, že autorem prvního pomníku byl sochař Jan Štursa. Všechny zdroje však uvádějí 6. listopad 1921, jako den, kdy byl pomník odhalen. Tehdejší kronikář a starosta Šenova Antonín Břuska zapsal do kroniky, že úkol zhotovit pomník padlých pro Šenov dostal Augustin Handzel. Starosta měl jistě informace správné, když byl při tom.
Ovšem ani kronikáři nebyli neomylní a namnoze jim scházely správné informace. Tak se mohlo například přihodit, že uvedený v kronice seznam padlých v první světové válce obsahuje 19 jmen, zatím co nynější deska na pomníku uvádí jmen dvacet. Přibylo jméno Tomana Františka. Taktéž seznam padlých v Šenově v roce 1945 je v kronice jiný, než seznam jmen na nynější desce pomníku. V kronice je bezprostředně po válce zapsáno 16 jmen a dnes je na desce pomníku jmen 26. Co jméno, to krutý osud. O některých z nich velmi pěkně psala v letošních úvodnících Oběžníku města Šenova Simona Slavíková, ředitelka knihovny a muzea.
Důležité především je, aby pomník nynější nebyl už nikdy zničen, ať z vůle kohokoliv, a nemusel být rozšířen o další tabuli se jmény obětí války. Každá válka byla utrpením. Zastavit válku není v silách jednotlivce, začít ji však jednotlivec může. Poslouchejme srdce a zvon.
Ve středu jsme si připomněli vznik republiky a podíl legionářů na tom. Ne všichni však mohli a stali se legionáři. Na seznamech obětí první světové války jsou také ti, kteří padli na straně Rakouska.
Pro všechny v tu středu srdce zvonů bily, i to šenovské.
Přes malou účast na "zvonění", potěšitelným bylo, že i mladí byli přítomní. Ve válkách především mladí ztrácejí to nejcennější.

Zde je odkaz na fotografie z toho dne Galerie - Zvony pro Rovereto a také na stránky těch, kteří to v dobrém slova smyslu spískali.
Skautské středisko ŠenovDíky.20:25 [Permalink]

středa, 21. říjen 2015

Milánkové aneb Tajemství

Od doby, kdy jsem prvně četl knížku Jiřího Růžičky - Tajemství třetí tůně (edice KARAVANA 1961) uběhla už řádka let. Četba o hlasu Bukače velkého byla tehdy tak vzrušující a tajemnou.
Ne méně tajemnou a vzrušující byla přednáška Milana Zacha Kučery, ve Staré škole dne 21. října 2015.
Dříve než mohla ředitelka Knihovny a muzea Šenov, Simona Slavíková, přivítat spisovatele Milana Zacha Kučeru, vešel do sálu vzácný rovněž host, spisovatel domácí, první vedoucí letopiseckého aktivu Šenov po roce 1989, Milan Pašík. Přivítal ho letopisec rovněž, Milan Pastrňák.

vlevo Milan Pašík, vpravo Milan Pastrňák


Vedle tří jmenovaných Milanů, mohl být v sále přítomen nejeden další Milan. Lze tak usuzovat směle, neb sál, čítající na padesát míst, byl po sedmnácté hodině naplněn zcela. Nejednoho z nás, zvláště přítomného zástupce města, místostarostu Antonína Ševčíka, taková účast překvapila velice a mile.
Po počátečních potížích se synchronizací ntb s místním projektorem, spisovatel dokázal po dvě hodiny udržet pozornost diváků. A není divu, vždyť to, o čem nám vyprávěl, bylo hodně zajímavé.

Milan Zacha Kučera spisovatel, Simona Slavíková ředitelka
Kdo nebyl přednášce účasten, může si přečíst knihu Milana Zacha Kučery - Největší tajemství Třetí říše (AOS Publishing 2013 druhé vydání. Za to první obdržel autor cenu Egona Erwina Kische za literaturu faktu). Kniha je nabízena v knihkupectvích a zajisté lze si ji půjčit také v knihovně.
Milan Zacha Kučera už pro Šenov tajemstvím není a to je dobře. Besedy a přednášky pořádané Knihovnou a muzeem mají už tradici a jsou mezi občany oblíbené.
A nemusí se jednat vždy o tajemství, ačkoliv to přitahuje lidstvo odjakživa nejvíce. Musím zmínit také knížku novou, odhalující Největší tajemství templářů Arnošta Vašíčka (Mystery film Ostrava 2015, tisk. Oldřich Harok Šenov). Snad můžu doufat, že také slavného šenovského rodáka jednou přivítáme ve Staré škole. Kniha - Největší tajemství templářů,kterou mi věnoval sám autor (a kterou jsem četl s velkým zaujetím), dává tušit, že rovněž přednáška s besedou o tajemství nejen templářů, může být velice atraktivní.
Lidé mají tajemství rádi, při tom touží po jejich odhalení. Autoři, kteří umí tajemství rozplétat máme rádi, protože pomáhají udržet mezi tajemstvím a jeho odhalením tu správnou míru. K tomu může Knihovna a muzeum Šenova napomáhat velmi. A činí tak, což je moc dobré. Naštěstí už není tajemstvím, že do Staré školy láká lidi kvalitní program.
21:11 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Top školky
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana (mlčící)
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

kresba Jan Sacher

Pořád zelené

Město Šenov

Miroslav Saniga

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

napiš slovo