Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 21. červen 2015

Stodola U Staré školy

stodoly vekostatku Šenov
Stodola bývala důležitou součástí života na vesnici. V ní byla jistota, že lidé i zvířata budou mít co jíst. Největší stodoly v Šenově patřily k zámku, však shořely v roce 1884 (Milan Pašík - Historie města Šenov v datech 2014), kdy panství šenovské patřilo Emmě Marii Fattoni, dceři Františky, rozené z Heinů (Hanuš Lankočí - Obec a panství Šenov). Byly záhy postaveny stodoly nové, zděné, které byly zbourány v roce 1947.
V první polovině dvacátého století už panství patřilo Bedřichu hraběti Larisch Mönich. V roce 1920 došlo k vyvlastnění půdy jeho velkostatku a k jejímu rozparcelování. Mnoho lidí tak získalo půdu, na níž si postavili domy. Při nich nemohly chybět stodoly. Obyvatelé Šenova byli převážně tzv. kovozemědělci. To znamenalo, že sice pracovali většinou na šachtách či v hutích, ale po šichtě se muži chopili pluhu a orali svou nově nabytou půdu, aby si zaopatřili jednak potraviny, také prodejem plodin, případně chovných zvířat a jejich produkce, splatili dluhy, které jim vznikly při stavbě domů a také stodol. Bez stodoly nemohl tehdy žádný dům fungovat. Stodola patřila k životu bezpodmínečně.
Dnes už se stodoly při nových domech nestaví, leda něco malého pro úschovu nářadí k ošetřování zahrady. Ale i stodoly z první poloviny dvacátého století už většinou plní jinou úlohu, než pro jakou byly postaveny. Přestavěly se na garáže ap. Třeba ještě někde pořád chrání úrodu z hospodářství, nejsou však už nezbytné pro život. Ovšem zapomenout na to, jak se lidé dokázali v minulosti o sebe postarat vlastními silami, by nebylo moudré. K tomu může pomoci stálá expozice ve Stodole U Staré školy, kterou slavnostně otevírá Šenovské muzeum v tuto středu 24. června 2015. V ní můžou návštěvníci spatřit vše, co pomáhalo šenovským kovozemědělcům přežít leckdy moc těžké časy. Jak důmyslné nástroje jim pomáhaly v práci, bude k vidění ve Stodole U Staré školy ve stálé expozici, která svá vrata otevře návštěvníkům tuto středu v 17. hodin. Stodola byla postavena v roce 2013 a nyní tedy začne plnit poslání, k němuž byla postavená, to je, uchovat vzpomínku na dobu ještě nedávnou, však už vytrácející se s jejími aktéry. Přejme ji, aby poslání splnila. Také lze expozici nazvat prafrázi - Šenov sobě. To proto, že všechny exponáty pocházejí z darů šenovských, kteří tyto předměty ze svých stodol přinesli do muzea ne pro to, že už jim překážely, ale naopak pro to, že si jich váží. Někteří s nimi ještě pracovali, jiní pamatují, jak s nimi pracovali jejich předkové. Něktetří už ani nevědí, k čemu ten či onen nástroj sloužil, ale jistě každý z vystavených předmětů sloužil dobře. Byl bych hlupák, kdybych chtěl zapomenout na zručnost svých předků. Proti zapomínání slouží i tato nová, stálá expozice Šenovského muzea. Ať žije - Stodola!
Stodola U Staré školy


20:41 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Top školky
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana (mlčící)
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

kresba Jan Sacher

Pořád zelené

Město Šenov

Miroslav Saniga

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

napiš slovo