Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 9. listopad 2014

Požehnaný kámen

Neděle 9. listopadu 2014 16:00.

Prs Boží socha Prozřetelnosti Boží


Mistr Oldřich věnoval Šenovu nevídaný dar - sochu. Nevídaný pouze pro nás současníky, neb v minulosti Šenova už darování sochy jistě několikrát proběhlo. My žehnání sochy mohli vidět v Šenově prvně a mnozí z nás si tu událost nenechali ujít. Vždyť není pamětníka, který by cos podobného v Šenově pamatoval. Ba co víc, nic podobného není zaznamenáno, ať už v kronikách či jinde. Sochy v Šenově stojí, ale nikdo netuší, jak dlouho už. Mám na mysli sochy, které stojí pod širým nebem, sv. Florian, sv. Antonín a sv. Jan. Kdy tyto sochy vznikly, není dosud známo (např. p. Kolář v své kronice uvádí: sv. Florián 1848, nebo Milan Pašík v knize Historie města Šenova v datech: sv. Florián a sv. Antonín 1623 - převzato z farní kroniky). Dále je nepřízni počasí vystavena soška Merkura (česky Dobroděj). Její věk je na rozdíl jmenovaných tří soch odhadnutelný. Merkur vznikl patrně spolu s domem, na jehož rohovém štítu je soška umístěna. Dům v roce 1934 zbudoval Čeněk Večeřa přestavbou staré palírny. V neděli 9. listopadu 2014 byl u vítání sochy nepřehlédnutelným otec Petr, který nesl velkou tíhu této vele - významné události.
Pak byl k představení své sochy vyzván mistr Oldřich. Tesat kámen je fyzicky těžká práce a my mohli sledovat "on line", jak z mramoru mistr Oldřich sochu dobýval, neb onen kvádr ležel ve farní zahradě, kde byl přetvářen v zázrak sochy před zraky diváků bez omezení. Jen drátěný plot dával klid sochaři a jeho pomocníkům při práci. Oldřich Harok je umělec a odvážný muž. Sochu, kterou vytvořil a nám všem daroval, příjímám s radostí. Je darem velikým nejen fyzicky.
Mistr rovněž připomněl Stromovou vílu. Kdo zná Lipovou alej v Šenově, ví o jaké Stromové víle sochař hovořil. Zná ji též doktor Arnošt Vašíček, rodák z "Lipuvky", který byl žehnání Oldřichovy sochy rovněž přítomen. Jsou oni vlastně sousedy. "Lipuvka" bývala a je osobitou částí historického Šenova, stejně jako jí byly "Dumki", či jiné části Šenova. Otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz OPraem sochu Prozřetelnosti Boží požehnal a "kámen" přivítal laskavými slovy.
V ten podvečer bylo kol fary a kostela lidí ne málo. Například ředitelka Základní umělecké školy Viléma Wünsche paní Vlasta Urbášková, nebo čerstvě zvolený místostarosta Ing. Antonín Ševčík, či Štěpán Pinkava a Karel Stavinoha, zastupitelé Šenova. Bylo slavnému okamžiku přítomno mnoho přátel sochaře jak ze Šenova, tak též z obcí okolních. Ne všední událost přilákala do Šenova mnoho hostí, a to bylo dobře.
Žehnání sochy v Šenově jsme zažili poprvé v životě a byl to zážitek nezapomenutelný. Kéž podobně krásných okamžiků můžeme prožít ještě více. Prst směřující k nebi bude po věky připomínat prozřetelnost Boží. Bude ji připomínat i generacím příštím. Snad v kronikách bude událost žehnání sochy v Šenově tentokrát zaznamenána tak, aby příští generace mohly poznat, kdo a kdy ten požehnaný kámen vytvořil. Je to dar Šenovu velmi krásný a dotýkat se jej přináší radost. Děkuji nejen autorovi, ale i dalším, kteří se o vznik sochy zasloužili. Všem patří můj velký dík.
Je štěstím, že vzácnou událost zachycoval fotoaprátem mistr fotografie, profesor Jindřich Štreit. Tak se jistě jednou dočkáme jeho skvělých snímků. Než se tak stane, dovolím si zveřejnit pár "snímků", dokumentujících chronologii vzniku sochy Prozřetelnosti Boží.

Prst Boží
20:00 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Top školky
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana (mlčící)
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Město Šenov

Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo