Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

středa, 8. říjen 2014

Ještě jednou o volbách

Postesknutí nad scházejícími programy stran, kandidujících ve volbách 2014 do zastupitelstva Šenova, je už to tam. Nakonec všechny strany doručily své kandidátky s programem včas. Můžeme tedy vybírat. Předložené programy nám volbu příliš neusnadňují. Některé programy jsou rozvinuty více, jiné méně, však podobají se jako vejce vejci. Existuje řada nezbytností, které se musí realizovat ať už volby vyhraje kdokoliv, a všichni se také k jejich plnění hlásí. Zbytnosti pak mohly by sloužit k předvolebnímu populismu, k tomu se však žádná ze stran ve svém programu nesnížila. Nezbývá tedy než se rozhodovat mezi těmi, kteří budou za nás program rozvoje města realizovat. Kandidátů má každá strana tolik, aby mohla v případě získání nadpolovičního počtu hlasů šenovských voličů, obsadit všechna místa zastupitelstva. Jednobarevná radnice může vyhovovat tomu, jenž takovou barvu volí. Voliče jiných barev ta představa může naopak děsit. Zřejmě k takové situaci by mohlo dojít jen v případě, že by některá ze stran opravdu před volbami populisticky slibovala nemožné. Moje přání, číst v některém z programů pěti stran příslib vybudování bezpečné cesty k vlakovému nádraží a lávky přes čtyřproudovou silnici Ostrava - Havířov, se nenaplnilo. Takový slib by mohl být předvolebním populismem, když k jeho uskutečnění nejsou prostředky. Ovšem předvolební slib, o prostředky k rozvoji města usilovat, vyslovily všechny strany. Kéž pak strana, nebo strany, které ve volbách zvítězí, a prostředky opravdu získají, dokáže je také účelně použít. Pokud by záměr vybudovat lávku a zpřístupnit nádraží byl považován za žádoucí pro bezpečnost občanů v dopravě, pak by se mohly prostředky hledat tímto směrem. Bude zřejmě doprava na této už dnes silně frekventované komunikaci dále narůstat, především směrováním nákladní dopravy z okresních cest na podobné silnice.
Považuji vybudování lávky za důležitý úkol, jemuž se nemůžeme vyhnout. Kdy se tak stane, však záleží na stanovených prioritách ve volebních programech stran, usilujících o vedení města. Zatím takovou prioritu žádná ze stran nemá. Přesto je možné pokoušet se o stavbu lávky, ba i mostu mezilidského. K takovým mostům prostředky opatřit může naše volba.
Objevil jsem čmáranici na rubu velmi staré fotografie. Čmáranice mi připomněla nejistého voliče před volbami.
Jakou jistotu získáme po volbách, záleží jen na nás. Přeji k tomu šťastnou ruku

koho volit?


08:03 [Permalink]

sobota, 4. říjen 2014

Předvolební na draka

dráček

Zbývá už jen pár dnů do času, v němž si vybereme, kdo nás v Šenově bude v příštím volebním období zastupovat při rozhodování, jak co nejlépe hospodařit a žít. Není snadné dobře vybrat, ale vybrat si musím. Vlastně nemusím, ale chci.
Současné vedení města dokázalo udělat mnoho dobré práce pro Šenov a bylo by pošetilé hledat nyní zastoupení lepší. Co však vyhovuje jako celek, v jednotlivostech - a) v radě, b) ve výborech, c) v komisích, nemusí být bez kazu. Ačkoliv volby předurčují obsazení v těchto orgánech zastupitelstva, přece volbou vícebarevného zastupitelstva lze ovlivnit i toto předurčení. Takzvané panašování (pojmenování bylo převzato z říše rostlin) je v komunálních volbách povoleno, a já tak mám možnost volbou ovlivnit víc než, kdybych volil pouze stranu.
Prvním důsledkem mého jednání bude komplikované sčítání hlasů, druhým pak komplikované sestavování a) rady, b) výborů, c) komisí.
Mé počínání možná připadne někomu jako pošetilé, plodící pouze komplikace, ale mně dává naději na uzdravení. Uzdravení mezilidských vztahů a uzdravení z ne (dostatečně) uváženého rozhodování.
Vždy když se vracím domů, připomínám si rčení, že na vlastním prahu se nejsnáze zakopne. Tam, kde se rozhodování stane rutinním a ne (dostatečně) uváženým, zakopnutí hrozí též. Pokud se při zakopnutí nic nerozbije, je snadné nalézt rovnováhu a pokračovat. V opačném případě však třeba cokoliv rozbité slepit, nahradit novým, uvést do patřičného stavu. Náprava je však o to složitější, čím vzácnější byla věc rozbitá.
Ovšem nepokusit se o nápravu věci vůbec, by bylo jednáním na draka. Rozhodnutí panašovat budoucí zastupitelstvo je však též na draka, pokud neznáme programy stran. Zatímco "vládnoucí" dvě strany své programy (spolu se seznamem zásluh - ovšem) dodaly do schránek, programy tří dalších stran, usilujících též o vstup do zastupitelstva města Šenova v roce 2014, nenalézám dosud ani v poštovní schránce, ani na internetu. A já při tom chci v něčím programu nalézt příslib, že se zasadí o stavbu lávky přes "řeku aut" a přístup k "vlakovému nádraží" v Šenově. Jistě bych takové straně některý z panašovaných hlasů dal. Leč, podobný záměr jsem v programu žádné strany nenašel (ačkoliv dříve byl už vzpomínán). V programech nynějších "vládnoucích" stran lávka není, a v těch ostatních schází pravděpodobně též (existují li). Pokud je tomu jinak, a já o tom před volbami dostanu informaci, rád takové straně svůj panašovaný hlas dám. Bez zveřejněného programu je však předvolební kampaň na už dříve zmíněnou dračí bytost. Ovšem i přes absenci programů některých stran a v nich slibu, že se o lávku zasadí, jsem rozhodnut k volbám opět jít. Po prožitém volebním období tak činím rád, neb zdaleka nebylo na draka to, co zastupitelstvo současné dokázalo uskutečnit. Rčení, že je vše na draka, nemá v Šenově nyní opodstatnění, ale malí dráčci se přec v ulicích Šenova ještě toulají. Budou se toulat i po volbách?

17:32 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Top školky
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana (mlčící)
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Město Šenov

Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo