Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

středa, 22. leden 2014

Malířská paleta


Je středa, 22. ledna a my se před 17:00 scházíme v počtu asi třiceti v zasedací síni Městského Úřadu Šenov, abychom vyslechli vyprávění sympatické Gabriely Pelikánové z Galerie výtvarného umění v Ostravě. Paní magistra nejprve vyjádřila obavu z diváctva, které může znát víc než ona, přesto se směle pustila do vyprávění o "našem" velkém rodákovi, Národním umělci Vilému Wünsche. My však pozorně poslouchali, přesto, že někteří z nás opravdu znali hodně. Přítomným Věře a Otakaru Wünscheovým věru znalosti o slavném tchánovi a otci neschází. Všichni ale, jak už bylo řečeno, byli pozorní a tzv. pohled zvenčí rádi přijali. Vždyť člověk nejraději poslouchá pohádky, které už dobře zná. Když se Ostrava vydá vyprávět do Šenova o Šenovu, může to někomu připadat, jako nošení sov do Athén, nebo dříví do lesa. Nic z toho však nebylo pravdou.
Gabriela Pelikánová dokázala posluchače upoutat navzdory jejich poučenosti, nebo právě kvůli té. Vždyť, komu by bylo nepříjemné, slyšet o sobě chválu. A my v malíři Vilému Wünsche máme na co být pyšní. Bůh dal umělcům nesmrtelnost v jejich díle. Tu dnes magistra Gabriela Pelikánová, kurátorka sbírek GVU Ostrava, připomněla skvěle a my jí za to připomenutí můžeme být vděčni.
Galerie výtvarného umění Ostrava vlastní největší kolekci obrazů Viléma Wünsche. Přesto je pouhým zlomkem díla našeho umělce, a bylo by zajímavé, což také paní magistra navrhla, aby se uspořádala výstava obrazů ze soukromého vlastnictví. Mohly by tak být k vidění obrazy, které dosud vystavené nikdy nebyly, a o nichž nebylo dosud ani cokoliv známo. Že takové obrazy existují v množství ne malém, je téměř jisté, neb Vilém Wünsche byl malířem neobyčejně pracovitým. .
Podařilo li by se vyslovené přání Gabriely Pelikánové opravdu někdy uskutečnit, byla by to pocta malíři, který staré Ostravsko dokázal svým uměním uložit pro den dnešní, i ten zítřejší. Děkuji pane malíři, že Jste nám blízký, děkuji paní Gabrielo, že Jste nám to připomněla.

Venku mezitím zmrzly kapky deště, však úsměvy odcházejících z přednášky nikoliv. Dobrý počin Knihovny a muzea Šenov v symbióze s MěÚ Šenova, jehož starosta, inženýr Antonín Ševčík nemohl mezi posluchači scházet, byl i tentokrát počinem dobrým. Budou li úsměvy naše trvalé, záleží na mnoha podnětech. Ten dnešní byl jedním z těch, které přivodí radost, stejně jako četba oblíbené pohádky. Tou příběh Viléma Wünsche může být, a vyprávění Gabriely Pelikánové to potvrdilo, za což patří poděkovat. Poděkovali paní magistře Wünscheovi Věra a Otakar, i paní řediteka Knihovny a muzea, Simona Slavíková, nebyla tedy její cesta do Šenova marnou. Přednáška měla název - Malířská paleta, ale mohla se též jmenovat - Ostrava Šenovu o Šenově.
Já děkuji za obé.

20:15 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Top školky
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana (mlčící)
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Město Šenov

Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo