Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 22. prosinec 2013

Vánoční přání

Čtvrtá neděle očekávání byla vpravdě zlatou. V Šenově jí pozlatili ti, kteří připravili v kostele Prozřetelnosti Boží koncert pěveckého sboru Chorus Ostrava, Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
Pokud má kostel Prozřetelnosti Boží nějaké švy, pak v nich obrazně řečeno v nedělním večeru praskal. Lze se domnívat, že spolu s pěveckým sborem chrám tolik člověčenstva pod svou kopulí ani dříve často nehostil. A byl to zážitek nezapomenutelný, jako při každém muzicírování, které v kostele bylo kdy provozováno. Akustika kostela je skvostnou, a přidá li, se umělecká produkce, třeba sborového zpěvu, pak chrám poskytne to nejlepší prostředí. Výsledek nemůže nikoho zklamat. I tentokrát zážitek převyšoval vklad, jímž byla toliko naše přítomnost. Před koncertem se ještě uskutečnila v oratoři vernisáž báječné výstavy papírových betlémů ze sbírky P. Jaroše. Naše přítomnost byla vkladem nepatrným, však zisk mnohonásobný. Osobně za ten prožitek neumím dost dobře poděkovat. Pokusit se však o to musím. Vždyť i Jan Starší, svobodný pán Skrbenský z Hříště se při zpěvu sboru usmíval, a s nakloněnou hlavou poslouchal ten koncert skvělých hlasů. Karel Dětřich, byl jistě ne méně okouzlen, vždyť on hudbu měl tak rád a muzicírování v Šenově vždy podporoval. Samotný stavitel chrámu Karel František, v roce 1764 netušil, co bude pod klenbou kostela znít v roce 2013, však myslím, že i jemu se to líbilo. A Jaroslav, zakrytý nyní transparentem, přesto slyšet mohl, možná měl k zpěvu blízko a dnešní zpěvy jej potěšily rovněž.
Lidské hlasy znějí v chrámu už po staletí. Ty nedělní zněly "božsky".
V nastávajícím novém roce 2014 si v Šenově připomeneme 250 let od postavení kostela Prozřetelnosti Boží. Prozřetelnost Boží je každoročně připomínána Vánočním příběhem, vedle něhož příběhy jiné jsou nepatrnými.
G.B.Shaw řekl: "Předností většiny knih je, že se lze bez nich obejít."
Nedbajíc těch pravdivých slov,
jako obvykle v čase Vánoc přicházím s novým pohádkovým příběhem. To aby tradice nevyhasla. Rovněž bez toho to příběhu se lze obejít. Bez čeho se však v čase Vánoc i jindy obejít nelze, je láska. Té přeji všem trpělivým čtenářům Pferdova blogu nejvíce.

Zdeněk Šebesta, Šenov 23. prosince 2013

pour féliciter

Jacopo - pohádka 2013

13:05 [Permalink]

pátek, 13. prosinec 2013

Ivánek je dobrý!!!

Vilém Wünsche - Koníček Ivánek z knihy Josefa Filgase

Je čas adventu a Ostrava je znovu inverzí ochuzena o slunce a modrou oblohu, kterýchž to slastí užívají v těchto dnech obce jsoucí mimo ostravskou kotlinu, ku příkladu Frýdek Místek. Hranice mezi světlem a stínem je velmi ostrá a nepřehlédnutelná. Nořím se za touto hranicí do šedého prostoru, mířím do centra metropole. Cíl je i přes šeďivou atmosféru jasný, Nová radnice na Prokešově náměstí. Tam proti Ikarovi stojí teprve pár dní kovová plastika "Koníčka Ivánka". Pominu soudy na adresu toho to díla, které zazněly z úst mnohých odborníků, ať už pochvalné, či kritické. Přiznávám, že mne socha oslovila, proto jsem k ní opětovně zamířil, abych ji zachytil fotografickým aparátem. Horší světelné podmínky jsem si ovšem k fotografování vybrat nemohl. Inverzní šerosvit není vhodným prostředím pro profesního fotografa, natož pro věčného amatéra. Přes nepřízeň počasí jsem přec nějaké dokumentární snímky vyrobil. Z nich snad je patrné tolik, že "Koníček Ivánek" stojí za zastavení. Pojmenování sochy mne napadlo hned při prvním setkání. Myšlenka vytvořit skulpturu důlního koně jako poctu havířům je skvostná. Dílo čtyř kovářů ( Ondřej Géla, Jan Braunš, Stanislav Holík, Jan Balner) z Milostovic (kdo je dříve znal?) vejde nesmazatelně v mysl Ostraváků. Pro ty, kteří Koníčka Ivánka neznají, připomenu, že jde o legendu, kterou popsal v stejnojmenné knize Josef Filgas, a kterou v prvním vydání roku 1942 ilustroval Vilém Wünsche. V roce 1949 spisovatel Jaroslav Šulc rovněž v příběhu Koníček ze šachty vylíčil osud koníčka Míši a vozače Kalvani.

"Kam běžíš?" křičeli na něho.
Mávl jen rukou, marně ho chytali za kabát.
Běžel pro Ivánka.
Ivánek se hrozně bál, když zůstal na kolejích úplně sám.


(Úryvek je z knížky Josefa Filgase - Koníček Ivánek, stejně tak i obrázek Viléma Wünsche.)


Ať už se koník jmenoval jakkoliv, havířům koně sloužili dlouho. Tu dobu Ivánek u radnice dnes připomíná. Já mu dal jméno Ivánek, podle toho legendárního, ale Ostraváci mu dají časem možná jméno jiné. Kovářům z Milostovic však vzkazuji, že Koníček Ivánek je slunečním paprskem v ostravské inverzi. Soudy jiných mají možná větší váhu (reportáž České televize) , ale názor můj je upřímný, a mne samotného těší jej vyslovit. Kéž Ivánek najde zalíbení i u jiných, je na to připraven velmi dobře.

Koníček Ivánek 2013

Ostravský erbovní kůň je prvně zobrazen na pečeti listiny z roku 1426. Tou listinou je stvrzen prodej Čertovy Lhotky (dnešní městská část Ostravy, Mariánské Hory) opolskému knížeti Bolkovi, bratry "Llorko von Schonaw und Michel". Listina s nejstarší dochovanou pečetí města je uložena v Archívu města Ostravy (AMO - Fond Archiv města Moravská Ostrava, Listiny, listy, knihy, sign. I A 7).

pecet1426

Od té doby se koník trochu proměnil. Vzepjal se a otočil doleva, růže nabyla bohatšího vzhledu. My, dříve narození si dobře pamatujeme bílého koně z vozů MHD, kde byl znak dříve hojně užíván. Dnes je znak města používán už jen výjimečně. Nahradilo jej běžné logo "OSTRAVA!!!"
Milostovickým kovářům se podařilo vzbudit v Ostravě pozornost (Deník.cz" title="Deník.cz).

Milostovický Ivánek

socha Ivánek

BO IVANEK JE FAKT DOBRY!!!

21:55 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Top školky
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana (mlčící)
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Město Šenov

Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo