Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

sobota, 2. listopad 2013

Orientace

pohled na kostel Prozřetelnosti Boží přes roh zámku -Těšínský kalendář na rok 1922

Orientace je slovo, které v různých jazycích zní podobně. Hovoříme o orientaci v lecčems. Orientace v tom, čeho už není je však nesnadná, přesto se o ní pokusím. Stával po staletí v Šenově zámek, který však v polovině minulého století zmizel beze stopy. Pamětníci té doby už nežijí, jen fotografie a předávaná sdělení mohou ještě zámek připomínat. Kdy bylo šlechtické sídlo nad řekou Lucinou postavené, přesně nevíme. Předpokládá se, že bylo vybudováno z původní stavby, která stála na tom místě dříve, než jej na dalších tři sta let (1576) získali Skrbenští z Hříště. V roce 1927 byl zámek se souhlasem posledního majitele panství Bedřicha hraběte Larisch Mönich zbourán a dnes už v místech, kde po staletí stával, není po něm památky. Stalo se tak navzdory protestům některých, kteří zámek chtěli zachovat. Oprava by však stála mnoho peněz (900 000 Kč viz. Jara Vrbka Těšínský kalendář 1936), proto bylo rozhodnuto zámek strhnout, když hrozilo jeho zřícení.
Dnes místo nad Lucinou nijak nepřipomíná, že tu dříve stálo šlechtické sídlo. Orientace tak nebývá snadnou, ačkoliv existuje nejedna fotografie či kresba zámku.

Zámek na kresbě Viléma Wünsche - Těšínský kalendář 1936


Ladislav Kiška v knížce - Starší historie a pamětihodnosti obce Šenova ve Slezsku zveřejnil obrázek, který byl nakreslený zřejmě podle fotografie Adolfa Sobka. Učitel Sobek zámek fotografoval v roce 1912-13 pro knihu učitele Hanuše Lankočího - Obec a panství Šenov - kronika starobylé slezské dědiny. Na této kresbě je v pravém rohu zámku patrná silueta kostela Prozřetelnosti Boží v pozadí. Popiska obrázku říká, že je to pohled od Šantarůvky (od nynější budovy městského úřadu).

obrázek L.KiškyLadislav Kiška


Ladislava Kišku (* 4.8.1924 Šenov, † 22.6. 2013 ) a jeho knížku - Starší historie a pamětihodnosti obce Šenova ve Slezsku považuji za dobrý zdroj informací o historii Šenova, stejně jako Hanuše Lankočího, jehož knížku Obec a panství Šenov - kronika starobylé slezské dědiny, beru často do ruky. Čas ovšem přináší i nové poznatky, které dřívější autoři knížek nemohli znát, takže některé informace musíme leckdy přehodnotit. Přesto je přínos obou knih k poznání historie Šenova nesporný.
K orientaci zámku v krajině přispěl měrou nemalou přítel Milan Pastrňák. Když se objevila nová fotografie šenovského zámku, orientoval se správně. Jeho stránky o zaniklém zámku patří rovněž mezi ty nejlepší zdroje informací.

Obrazy z kroniky obce Václavovice


V roce 2011 zveřejnil v souvislosti se zánikem zámku v Kunčicích nad Ostravicí deník Mladá Fronta Dnes článek Dareka Štalmacha, v němž je použitá stará fotografie zámku šenovského. Stejný snímek byl zveřejněn později na stránkách - pivovary.info. Zatím, co tam chybu po upozornění opravili, z iDnes.cz nepřišla žádná reakce. Ostatně, opravovat zprávy v novinách jaksi nejde (zřejmě ani v těch virtuálních). Nutno dodat, že článek o zániku zámku v Kunčicích je seriózní textem, použitá fotografie zámku (Nostalgická vzpomínka na krásné časy zámku) však není obrazem zámku v Kunčicích, nýbrž v Šenově. Jako zdroj fotografie je uváděn archív. Jaký archív, to však ze sdělení nelze určit.
Ony dva zámky si ostatně byly podobny jak vzhledem, tak i osudem. Lze se domnívat, že podle zámku v Kunčicích, byl stavěn, či lépe řečeno později upravován zámek v Šenově. Spojení obou panství bylo v minulosti velmi těsné. Jan Starší Skrbenský z Hříště, nabyvatel rodového povýšení do panského stavu se narodil (*1585) na zámku v Kunčicích. Zámek ve Velkých Kunčicích patřil jeho otci Jaroslavovi. Ale i později se na zámku v Kunčicích narodil leckterý člen rodu Skrbenských. V roce 1758 se v Šenově narodil rodičům Otovi a Antonii roz. hraběnce Podstatské z Prusínovic syn, Otto Jan Nepomuk Karel. Další děti, až po Jana Karla v roce 1768 se narodily v Kunčicích. Lze z toho usuzovat, že v těch deseti letech mohl být zámek v Šenově rovněž podstatně přestavěn do podoby, která pak přetrvala až do roku 1927, kdy zámek zanikl.
Zbyly jen fotografie a obrázky zašlé slávy. Nebylo by však moudré, zapomenout to vše jen pro to, že už toho není.


orientace podle sv. stran

zámek-archív iDnes.czZdroj


Fotografie zveřejněná na stránkách iDnes.cz zobrazuje zámek pohledem od kostela Prozřetelnosti Boží, kde je patrné též křídlo severní, tj. ze strany dnešní ZUŠ Viléma Wünsche. Severní strana byla s protilehlou (od řeky Luciny) delší než zbylé dvě. Zámek byl pravoúhlým lichoběžníkem, přičemž nejkratší stranou byla zeď západní (fotografie od kostela). Východní, ze strany dnešního měst. úřadu byla o něco delší než západní a byla zde vstupní brána, přičemž v jižním venkovním rohu zámku byla zeď zarovnána do pravého úhlu (to však není patrné na fotografiích, nýbrž jen na mapách, kde je takový tvar vyznačen) Počet oken na fotografiích zámku též napovídá, která zeď zámku byla delší a která kratší. Není tomu tak v případě vikýřů ve střeše, které naopak počtem neodpovídají. Počet vikýřů byl na vnější straně střechy zámku na každém křídle jiný. Na severní straně bylo vikýřů 5, na západní 7, jižní jich měla 10 a východní jen 4. Na východní straně (tj. ze směru dnešního měst. úřadu) byla hlavní brána. Také na protilehlé straně ústily směrem ke kostelu dveře. Zbylá dvě křídla zámku venkovních dveří neměla.
Ačkoliv snaha o orientaci v zaniklém zámku může připadat jednomu pošetilou, jinému poskytne okamžik snění, a spatřit zámek tak, jak zde stával než byl časem vrácen do půdy. Čas však nenese za zmizení zámku viny. Čas je spravedlivý. Lidé však rádi čas vracejí a potom je orientace důležitá. stránky o zámku

21:29 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Top školky
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana (mlčící)
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Bioplynka 2011rozcestník


NOVÉ

Šenovské sdružení
Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo