Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

čtvrtek, 20. prosinec 2012

Veselé Vánoce po konci světa

Čtete-li tyto řádky, znamená to, že konec světa ještě nenastal, a to je myslím pěkný dárek pod vánoční stromeček.
Také já chci něčím potěšit čtenáře Pferdova blogu. Mnou připravené překvapení vlastně ani překvapením být nemůže, neb je stejné rok co rok.
Pokud čekal někdo něco jiného než Šenovskou vánoční pohádku, čekal marně.

Šťastné Vánoce všem čtenářům Pferdova blogu přeje Zdeněk Šebesta

Pohádka - Kouzelná paleta

obrázek - kouzelná paleta

17:25 [Permalink]

pondělí, 3. prosinec 2012

Absurdní

Už několik let trvá v Šenově absurdní situace. Zachovat na budově Základní umělecké školy Viléma Wünsche sgrafita akademického malíře Viléma Wünsche, nebo nezachovat?
Budova si žádá novou omítku a sgrafita stojí v cestě už několik let. Situace se podobá té, kterou byl před 85 léty stižen zámek Skrbenských. Tehdy mnozí významní lidé také orodovali za zachování zámku, leč marně a zámek byl po létech chátrání v roce 1927 stržen. Budově ZUŠ Viléma Wünsche podobný osud zatím nehrozí, ale její jméno by po ztrátě nejviditelnějšího atributu mohlo značně utrpět. Chceme to?
fikce - bez sgrafit


18:52 [Permalink]

sobota, 1. prosinec 2012

Poděkování


zahájení výstavy
Můžu - li děkovat, znamená to, že jsem něco dostal. Dávat je však větší radost než jakou může způsobit obdržený dárek, byť je z nejdražších. S blížícími se svátky Vánočními je dávání a děkování obvyklejší než jindy v roce.
Když jsem připravoval výstavu ilustrací akademického malíře Viléma Wünsche, myslel jsem, že tím něco lidem dávám. Včerejšího podvečera, při slavnostním otevření výstavy jsem však poznal, že vlastně víc dostávám než dávám. Dostalo se mi daru tolika poděkování, že jsem z toho byl zmaten, kdo vlastně dává a kdo je obdarováván. Nezbývá než děkovat a děkovat.
Děkuji všem, kteří vážili cestu v tak nevlídném počasí a přišli na zahájení výstavy, která se tak stala viděnou desítkám párům očí. Také jednomu páru očí nevidoucích, kterým však atmosféru vernisáže snad lépe než nám vidoucím, zprostředkovaly vjemy sluchové. Alespoň ve chvíli, kdy z reproduktoru zazněl hlas Viléma Wünsche jsme si byli všichni rovni.

poslech


Zahájení proběhlo v režii paní ředitelky Simony Slavíkové, která svou roli zvládla bezvadně až na okamžik, kdy jí do režie vstoupil mluvčí z publika, který program zahájení sice narušil, ne však ke škodě Viléma Wünsche, spíš naopak, přesto jsou podobné vstupy nezúčastněných na vernisáži překvapivé.
Konečně byla výstava zpřístupněná všem, a to v sále, který doznal od poslední výstavy podstatné změny. Šenovu schází místo k setkávání se kulturní společnosti. Třeba je Stará škola pro ten účel místem skvělým, k dokonalosti ji stále ještě hodně schází. Pracovníkům knihovny a muzea, jako i členům Letopiseckého aktivu se přesto podařilo připravit důstojné prostředí výstavě.
Vernisáž nemůže být tou správnou chvílí, kdy se člověk nad vystavenou projekcí snadno zamýšlí. Spíš je setkáváním těch, kteří se vídají pravidelně, ale i těch, kteří se potkají jen občas, o to srdečnější je pak atmosféra takového setkání.

setkávání


Je mi milou povinností poděkovat všem, kteří výstavu Viléma Wünsche - ilustrátora včera navštívili a také těm, kteří ji zhlédnou později. Ti kdož na výstavu zavítají později, uvidí vedle množství ilustrací, z nichž mnohé byly dosud neznámé a některé jsou i velmi vzácné, také filmový dokument, jakož i záznam rozhlasového programu s naším slavným rodákem. Prosinec je příhodný k návštěvě výstavy, která je trochu neobvyklá.
Měl jsem výstavu po dva roky na stole a znám každý její list, přesto rád do knihovny znovu zajdu a v klidu si ilustrace Viléma Wünsche prohlédnu, neb toho pohledu nebudu mít nikdy dost. Pohlížet na krásné obrázky je činností příjemnou a v době předvánoční zvláště milou. Možná se na výstavě potkáme, možná potkáte někoho blízkého. Má-li být výstava místem setkávání, pak je mi darem největším, za nějž ani pořádně poděkovat neumím. Přesto se o to pokouším, neb můžu-li děkovat, pak jsem bohat. Tentokrát děkuji za mnohé a mnohým.

S úctou Zdeněk Šebesta


knihyTV Noefotografie fotografa


09:14 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Hravé učení
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Bioplynka 2011rozcestník


NOVÉ

Šenovské sdružení
Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo