Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

čtvrtek, 15. listopad 2012

VW i aneb Vilém Wünsche - ilustrátor

Vilém Wünsche - Moravskoslezský deník 1934


30. listopadu 2012 bude v Šenově ve Staré škole zahájena výstava - Vilém Wünsche - ilustrátor
Mám na výstavě podíl a mým přáním je, aby výstava ukázala malíře trochu jinak, než jen jako malíře havířů. On jím sice byl, ale nejen jím. Byl malířem života, jehož pestrost nemůže nikdo obejmout zcela, on se přesto o to pokusil.
Akademického malíře Viléma Wünsche, žáka Maxe Švabinského není třeba dlouze představovat. Zvlášt´ tady na Ostravsku se s jeho tvorbou snad každý z nás (alespoň těch dříve narozených) už někdy setkal. Bezpočet jeho obrazů bylo vystavováno. Desítky jeho sgrafit zdobí zdi na Ostravsku. Byly napsány několikeré knihy o jeho životě.

ilustrace Viléma Wünsche v Moravskoslezském deníku z roku 1933


Petr Holý o Vilému Wünschemu napsal: " Byl svým založením ilustrátor, anekdotický výtvarný vyprávěč."
Vystavené ilustrace pravdivost slov doktora Holého znovu potvrzují.
Pro nás nejdůležitějším je rok 1900, v němž prvního prosince v sobotu přišel na svět rodičům Maxmiliánovi a Marianně, rozené Grzegorzové malý Vilém. Sudičky mu do kolébky vložily velký talent, ale též překážky do cesty životem. Bylo mu dáno prožít velký kus století, dnes zvaného - nejkrvavější.
Když se Vilém narodil, Šenovu byl císařem František Josef I . Do toho století se narodilo mnoho těch, jejichž jména zapomenout nesmíme, Vilém Wünsche k nim patří bezesporu též.
Dostalo se mu nadání, jehož užíval poctivě po celý život, až do roku 1984, v němž 3. května ve čtvrtek ukončil svou pozemskou cestu.
V životě poznal slávy i bědy. Nic z toho jej však nesvedlo z cesty tvořit tak, jak mu cit a talent od Boha kázal. Dílo jeho nás dnes udivuje o to více, jak se svět v čase proměňuje. Obrazy Viléma Wünsche se staly svědectvím té proměny. Svědectvím poctivým, bez lži o slunci v tmách, o tmách v slunečním jasu. Ne méně významnou části jeho tvorby byly od počátku ilustrace. Kresby se značkou VW se objevují jak v knížkách či novinách, tak v dopisnicích, EX LIBRIS, Vánočních přáních, nebo jiných formách umění. Kupříkladu kresba ostravského chachara z památníku jisté Barunky je vzácnou ukázkou malířovy tvorby. Je to poctivě odvedená kresba, které si majitelka památníku zřejmě velmi považovala.

Lidé v Šenově se dříve scházeli v restauraci Pod zámkem, která bývala dlouho jediným kulturním místem obce (až v roce 1920 byla postavena Horakůvka s divadelním jevištěm, jehož oponu o dva roky později namaloval Vilém Wünsche, tehdy žák prvního ročníku Akademie výtvarných umění v Praze). Pod Zámkem se scházeli významní lidé veřejného života Šenova. Mladý Vilém zřejmě právě tam v roce 1933 nakreslil několik portrétů, z nichž jeden patří faráři Františku Kolářovi, rodákovi ze sousedních Bartovic. Důstojný pán Kolařík (tak jej zdejší lidé familiérně pojmenovali, protože mezi farníky byl velmi oblíben) byl prvním česky mluvícím farářem v Šenovském kostele Prozřetelnosti Boží po několikerých předchozích, kteří z Polska přišli. Duchovní z Polska k nám ostatně nadále přicházejí, pomáhajíce překonat naší nedostatečnost. Tak jsem při pátrání po kresbách Viléma Wünsche poznal i Mgr. Marka Pawlicu, který umožnil laskavě, abych mohl v kostele Panny Marie Nanebevzaté v Kobeřicích pořídit snímky nástěnných fresek, které tam vytvořil Vilém Wünsche v roce1952.
Cestou za ilustracemi našeho slavného rodáka jsem potkal mnoho vstřícných lidí, kteří dopomohli k tomu, aby výstava mohla ukázat hodně z toho, co malíř dokázal vytvořit na materiálech jiných než na plátnech. Plátna jsou samozřejmě nejviditelnější části malířova díla, ilustrace jsou však částí ne méně významnou. Bez lidí vstřícných, jak jsem už dříve naznačil, nebylo by možné tuto výstavu uskutečnit. Pomocné ruky se rádi chytáme, ale poděkovat za pomoc je nesnadné, chceme-li nikoho opomenout.
Cesta k cíli byla dlouhá a slušelo by se jmenovat všechny, kteří byť jen ukázali směr. Bez nich bloudil bych a třeba nikdy nenašel to, co jsem hledal, neobjevil to, o čem jsem netušil, že vůbec existuje. Jmenuji alespoň některé z nich.

Vilém WünscheV prvé řadě děkuji manželům Věře a Otakarovi Wünscheovým za to, že dovolili nahlédnout do soukromí tchána a otce, taktéž poskytli svolení k prezentaci díla jako držitelé autorských práv po ak. malíři. Poskytli unikátní filmový dokument, který rovněž bude na výstavě promítán. Manželé Wünscheovi poskytli též některé z materiálů, které jsou na výstavě představeny.


Poděkování za pomoc patří panu Milanu Švihálkovi a Iljovi Rackovi, řediteli České televize Ostrava.

Děkuji Českému rozhlasu, za poskytnutí unikátního zvukového záznamu pořadu - Tvůrci našeho kraje - Medailon ak. malíře Viléma Wünsche.

Měrou ne malou se o zdar výstavy zasloužili lidé, kteří s knihami přicházejí denně do styku, tedy převážně lidé knihoven a antikvariátů. Bylo by jich zas třeba jmenovat mnoho, chtěl-li bych nikoho vynechat. Za všechny jmenuji magistru Lenku Hanákovou z aukční síně Symposium. Musím zmínit také velkou podporu přátel z Rožnova pod Radhoštěm.

Tak jako já byl při objevování díla Viléma Wünsche v kresbách a ilustracích čím dál více překvapován tím, co malíř dokázal za svůj život vytvořit, i pro vás může být výstava překvapením. Pak li se výstava bude líbit, je to dílem slavného rodáka, který celý život poctivě tvořil a zanechal nám tolik krásného. Nechť je mu výstava skromnou poklonou nás, kteří jeho dílo ctíme. Propagaci výstavy zvládnul už tradičně Marek. Díky tomu se lidé o chystané výstavě ve Staré škole s předstihem dověděli. Zbývá poděkovat pracovníkům Knihovny a muzea v Šenově a Letopiseckému aktivu, že pomáhali výstavu realizovat a podíleli se na celé její přípravě. Bez nasazení ředitelky, paní Simony Slavíkové by nebylo možné vůbec výstavu uskutečnit. Také pan starosta ing. Antonín Ševčík výstavu od počátku podporoval. Dílo malíře je tak rozsáhlé, že na představení jen jeho částí byla potřebná spolupráce mnoha lidí, výstava se tak stala dílem kolektivním, a já všem za spolupráci upřímně děkuji.
Výstava - Vilém Wünsche - ilustrátor představuje na 59. panelech takřka 500 ilustrací, kterých vidět nemusíte, tak jako já dosud o většině z nich netušil, že existují, ale chcete li zažít překvapení z nečekaného poznání, pak je výstava k tomu tím pravým místem.

Výstava se započne 30. listopadu 2012 v 17:00 ve Staré škole v Šenově viz: Plakát.
Srdečně k návštěvě zvu. Zdeněk Šebesta, Šenov


Vilém Wünche


Sněhuláku!


Sněhuláku, kmotře bílý,
včera ještě neznámý,
vyrostl jsi v malé chvíli
jako obr před námi!

Sněhuláku, bílý muži,
chceš být zase rozebrán?
Hoši se již pilně tuží,
kulují tě ze všech stran!

Sněhuláku, bílý pane,
proč se kloníš doleva?
Pověz, co se z tebe stane,
přijde-li dnes obleva!

Sněhuláku, bílý kmete,
zalkáš na svém návrší,
až tě řada sáněk smete
a tvou zkázu završí!

Napsal Alois. K. Hevera, nakreslil Vilém Wünsche
21:14 [Permalink]

středa, 14. listopad 2012

11.11. 2012 Baba - Sedliště


setkání na Babě


Je neděle, 11. listopadu 2012 a já rozmlouvám na vrcholu Černé země zvaném Baba, nebo nověji na Bezručově vyhlídce v Sedlištích nejprve se dvěma Sedlišťany, doktorem Josefem Bartoněm a magistrem Emilem Adamcem. Přijal jsem pozvání na happening několikerého významu. Za prvé se jednalo o autogramiádu tří autorů publikací zde představených a rovněž to byla příležitost oslavit čtyřicáté narozeniny sochaře Emila Adamce.
První slova nemohla směřovat jinam, než ke kandidatuře magistra Emila Adamce na prezidenta České republiky, kterou přijal, a ačkoliv nedokázal sesbírat potřebný počet hlasů pro postoupení k volbě, byly otázky mnohých hostů nedělní akce směrovány právě k jeho kandidatuře. Tomu se vyhnout nemohl. Akce nicméně nebyla zaměřena politicky, nýbrž poeticky. Dagmar Molinová podepisovala svou sbírku básní - Svoboda je jen jiné slovo pro lásku, Josef Bartoň útlou knížečkou - Odrobinky II, Životu naproti, a Emil Adamec - Poutníka. který však byl na Babě k dostání v malém počtu, takže ti, na které se nedostalo, vzali zavděk objednávkou. Ti šťastnější, kteří získali všechny publikace, dostali k nim také podpisy přítomných autorů.

obraz Dagmar Molonové


Na Babě byly vystavené obrazy Dagmar Molinové, které jsou takřka součástí její básnické tvorby. Obrazy byly rozmístěné na louce směrem ke kostelu Všech svatých, a protože toho dne přes slunečnou oblohu vanul silný vítr, občas změnily svou polohu. Tak se stalo, že se přede mnou skácel také jeden obraz, na jehož zadní straně jsem četl název vystihující tento pohyb.- Vichřice, jak příhodné jméno pro obraz v tomto větrném dnu.
Obrazy však nebyly jedinými exponáty na Babě. Taktéž tři nové plastiky Emila Adamce byly Babě vhodným protějškem. Vypadaly ony jako tři baby stojící vedle soch Poutníka a múz, kteréž to jsou už zdejšími trvalkami. Baby, jak je nazývám já, jsou v pravdě Tři králové, tak zní jméno plastik na pozvánce. Tři králové byli dříve dokonce možnou výhrou v prezidentské kampani Emila Adamce. Zatím, co Poutník dál stojí ve společnosti můz, Tři králové dnes už na Babě nejsou. V tom nedělním dopoledni však byly dřevěné plastiky velkou atrakcí, lákající objektivy četných fotoaparátů.

Tři králové


Bylo to milé setkání a nyní, čtouc si v Odrobinkách Josefa Bartoně a v básních Dagmar Molinové, vzpomínám na ty okamžiky s úsměvem a uspokojením, že jsem mohl zase jednou v Sedlištích na Černé zemi strávit příjemný čas. Je mému srdci zemí blízkou.


A na závěr pár citací z knížek:


autogramiáda - PhDr. Josef BartoňJosef Bartoň

- Slyšel jsem tlouci slavíka. 5.6.1978

Třešňové žebříky
cesta nahoru už je pád
jak jim to sluší
víc saka než duše


autogramiáda - Dagmar MolinováDagmar Molinová

- Anděle líhnou se v nás
právě je jejich čas
tady a teď


autogramiáda - Mgr. Emil Adamec


Emilovu knížku zatím před sebou nemám, ale jakmile ji obdržím, také z ní něco ocituji. Emil Adamec je ve světě znám a jeho myšlenky lze dobře sledovat. Kupříkladu na stránkách jeho prezidentské kandidatury . Emil Adamec - prezident


Díky za milé dopoledne.
20:03 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Hravé učení
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Bioplynka 2011rozcestník


NOVÉ

Šenovské sdružení
Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo