Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 8. červenec 2012

Pochválené léto


Šenovské rybníky

Slunce vychází ve zlaté záři,
ráno noc láme v tajemném tichu.
Slabý větérek houpá šáchoří,
nad ním racci v protivném smíchu.

Rybník se zrcadlí jak stříbro živé.
Zřím v něm krajinu malovanou.
Zřím břeh zelený, oblaka šedé,
zář krvavou v ránu rozlévanou.

Obraz tak krásný omámil oči.
Srdce mi tluče podivně svobodně.
Jako té rybce, co k slunci skočí,
když ji v tom rybníku nedobře, bolestně.obrázek-labuť, snímek autorPřekládat verše je úkol těžký, arci nemožný. Verše napsal Jan Stunavsky jazykem, kterému bychom my zdejší měli dobře rozumět, pokusil jsem se o to. Báseň je z knížky - Melodyje z hur (Melodie z hor).
Zda jsou verše i po překladu ještě tím, čím byly v originálu, uvádím pro srovnání též verše původní.
Šinovské stavy

Słunco vychodźi ve złatej zořy,
rano noc łume v tajemnym ćichu.
Słaby věterek huśto šachořy,
nad nimi rybiorky v přećivnym smichu.

Stav śe zyrcadli jak střybro žive.
Zřu v nim krajinu vymalovanu.
Zřu břeh zeliny, obłaky śive,
zořu kyrvavu rozłotu v ranu.

Obraz tak šumny omamil oči.
Syrco mi bije podźivně volno.
Jako tej rybce, co k słuncu skoči,
kěj ji v tym stavě nědobře, bolno.
Láto pochváleno.Pochválené léto.

19:02 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Hravé učení
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Bioplynka 2011rozcestník


NOVÉ

Šenovské sdružení
Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo