Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

čtvrtek, 31. květen 2012

Kufěrkoví

obrázek-kufěrkový

Kuférek, kufírek, kufříček, malé zavazadlo, zdejším nářečím kufěrek. Vzpomněl jsem si na ten výraz při sledování dokumentu České televize z cyklu Náš venkov - Z vesnice městem (rok 2006). Starosta Šenova Karel Houdek, v něm připomenul, že pochází z Prahy, tudíž je "kufěrkový". Dříve tak byli nazývání lidé příchozí odjinud. Podobně slovem náplava jsou označování lidé, rodilí jinde než domorodci. Trochu hanlivé označení však nic neříká o příchozích, kterých zde zakořenilo tolik už, že se nám, bez-kufěrkovým počtem vyrovnají a osobností svou často převyšují ty z nás, kteří kufěrek nikdy nepotřebovali. Přes hanlivé označení jsou s Šenovem srostlí jaksepatří.
Jmenovaný Karel Houdek, vyměnil život pražský za ten zdejší, stal se prvním starostou Šenova po roce 1989 a obec za jeho starostování byla povýšená na město. Zásluhy to jsou ne malé, do kufěrku se vejít nemohou. Co si nepřinesl v kufěrku, to ze srdce Šenovu daroval.
Milan Švihálek s kufěrkem přišel nejprve do Ostravy, než jej odložil v Šenově. Jeho představovat třeba není. To už lépe učinili mnozí přede mnou. Věhlas získal prací v ostravském studiu České televize, kde byl dlouhá léta tvůrčí silou. Milan Švihálek je také pracovitým spisovatelem. Napsal řadu publikací, z nichž ta poslední (vydaná v Šenově 2011 jako soukromý tisk) - Velký zeměpis malého světa je laskavým ohlédnutím za jeho dětstvím. Ohlížet se s ohledy dovede Milan Švihálek velmi dobře. Další jeho kniha ohlédnutí je věnovaná 50 letům trvání ostravského televizního studia, v němž autor působil od roku 1968. Je marné chtít vyjmenovat vše, co se do kufěrku Milana Švihálka nevešlo.
Není možná spočítat, kolik kufěrkových do Šenova přišlo a zda ti, kteří odešli, dobré jméno Šenova sebou vzali, aby jej tu a tam ve světě připomínali.
Vám, kufěrkovým, ať už jste přišli odkudkoliv, z Prahy, Loun, Yorku, Olomouce, Mezilečí či z jiného místa planety země, děkuji. Také vám, kteří jste v kufěrku do světa kousek Šenova vzali patří poděkování. Kufěrkoví, náplava, co na tom, že vás domorodci takto někdy nazývají, děkuji, že tu s námi jste.

obrázek-kuférek


18:08 [Permalink]

úterý, 29. květen 2012

POMOZME

Pomozme prosím našim spoluobčanům, kteří přišli o střechu nad hlavou.

Pro ty, kteří netuší, oč se jedná, jsou zde stránky města Šenova, kde jsou uvedeny podrobnosti.
Veřejná sbírka.


15:46 [Permalink]

pátek, 11. květen 2012

Žijeme

o2kun


Už jsem si myslel, že špaček letos opovrhnul nabídnutou budkou, ale dnes u ní pískal svoji písničku, tak ani tentokrát nezůstane budka opuštěnou. Život plyne a nic nenasvědčuje tomu, že se zázrak přírody nebude opakovat, jako každého jara. Nebývá sice běžné, že potkáte v Šenově koně, přec se to občas přihodí a bývá to pak zajímavá podívaná.
Nicméně dnes ke knihovně ve Staré škole koňmo nikdo nedojel. Přesto se tam v 17. hodin sešla početná ekipa lidí při vernisáži výstavy obrazů výtvarné skupiny Kvaš. Tu asi není třeba v Šenově představovat, neb už jsme jejich obrazy viděli zde na dřívějších výstavách, ať už celé skupiny, nebo části jejich členů, či jednotlivců. Kdo ještě o skupině Kvaš neslyšel, může se o práci jejich členů dozvědět více na stránkách skupiny zde: KVAŠ

Šárka


Součástí vernisáže bylo hudební vystoupení Šárky. Ne - nejedná se o pěvkyni toho jména, nýbrž o ženský pěvecký sbor z Horní Suché. Sbormistra předvedla se svým sborem devatenácti žen a jedním hráčem na kytaru obdivuhodný koncert v exteriéru. Ten nebyl určen kvůli nedostatkům akustiky v interiéru, ale pro jeho kapacitní nedostatečnost. Nevím, jak se podobná situace bude řešit v zimě, dnešní řešení však bylo příjemné, ačkoliv ani toto nebylo bez kazu. Drozd rozpustile předváděl svou zpěvnost tak, že místy přehlušil hlasivky sboristek. Nakonec však moudře ustoupil a my tak mohli se zaposlouchat do krásného zpěvu šarmantních dam. Vedle hlasových projevů starosty obce, předsedy Kvaše a paní ředitelky knihovny a muzea byly hlasy zpěvaček "po drozdovi" tím nejlepším, co jsme mohli toho podvečera slyšet.


Čmiel


Co jsme mohli vidět, to zase bylo představené uvnitř Staré školy. Členové skupiny Kvaš se představili řadou obrazů, vytvořených různými technikami. Tužka, pastel, akvarel i olej jsou prostředky, jimiž malíři vytvořili desítky děl, zde představených. Stojí za to je spatřit. Vernisáž není tím pravým okamžikem, kdy si divák může tvořit vlastní obraz pochopení toho, co výstava představuje. Proto se vydávám často na výstavu opakovaně, abych chytil ducha výstavy . Stejně tak si počínají mnozí další, což "výstavní" síň ráda akceptuje. Nedostatkem jsou stísněné prostory, dnešní koncert toho byl důkazem, třeba příjemným. Možná byl příjemným i samotným sboristkám, i když musely při tom konkurovat zpěvem drozdovi a též hlučnějším motorům na silnici pod Starou školou.
Snad vysázené duby v budoucnosti akustiku koncertní haly na zahradě vyspraví. Jsou už částečně olistněné, takže skýtají naději na snížení hlučnosti vedle jiných korekcí tohoto problému, především ekonomických.
Kostel Prozřetelnosti Boží doznává další etapu vitalizace svého stavení, což je milou podívanou cestou do knihovny.Žijeme.
Žijeme v Šenově a ten žije s námi.
Je to dobře.
Dnes díky Šárce a Kvaši Šenov žije,
zítra k radosti naší,
zas z jiného kultury džbánu se napije.
Kdo džbán naplní, tomu dík,
kdo však ten džbán ke rtům pozvedá,
rovněž jemu díků je třeba.


obraz

20:15 [Permalink]

neděle, 6. květen 2012

Radost čistší může být

Dříve jsem rád čítával knihy Jana Šmída o čistých radostech. Jednou už jsem to tady zmínil.
Život je naplněn starostmi, ale také radostmi. Čisté radosti májové se dostavily při četbě místního periodika - Oběžníku.
Zkraje roku jsem lkal nad změnou první stránky Oběžníku, která z mého pohledu nebyla dobrou. V lednovém vydání totiž místo oblíbeného úvodníku, objevil se článek starostův a únorový úvodník přinesl informaci o změnách v sociální práci a poradenství pro občany. Nic proti podobným informacím, které musí k občanům dojít především, ale dřívější úvodníky mi scházely. V březnu se vše vrátilo na svém místo. Z první stránky svítila zpráva o výroční výstavě Sokola - Šenov. Duben se zaskvěl velikonočním tématem a květen, jak jinak, přinesl povídání o květech. Zdá se tedy, že můžu být spokojen, leč - čistou radost, ouha, kazí malá šmouha. Listujíc Oběžníkem, vidím pod články podpisy těch, kteří je napsali, úvodníku však podpis autora tradičně schází. Mnozí čtenáři rukopis poznají, ale jsou jistě i takoví, kteří netuší, kdo je autorem jejich oblíbených úvodníků.
Z anonymní dlaně možná přijímáme dar snáze, ale přimlouvám se za to, aby článkům podpis, nebo značka autora nescházely. Značka místo podpisu může vypadat např. takto: Sisi, Stu, Pfa ap. Značka není recese, radost čistší stane se.


borka a list dřínu obecného
Nejstarší dřín v pořadu České televize - Živé srdce Evropy

2. května před 67. lety měli občané Šenova radost nejčistší, přesto, že tehdy byla darem bezejmenných.
Pfa

11:10 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Hravé učení
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Bioplynka 2011rozcestník


NOVÉ

Šenovské sdružení
Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo