Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

pátek, 18. listopad 2011

Nový růst

sešlost u Staré školy

Slova o zpomalení růstu, či jeho zastavení jsou vyslovována takřka denně a všichni chápou o čem je řeč. Já však mám na mysli růst nový, nadějně počatý.
Bez ohledu na současnou krizi a zastavení hospodářského růstu, v pátek 18. listopadu 2011 počal, nebo k tomu byly vytvořené potřebné podmínky, růst stromů v novém stromořadí pod Starou školou. Už dlouho zde nikdo stromořadí nesázel, natož pak alej. Spíš bylo trendem posledních let aleje a stromořadí likvidovat. Také v Šenově doznaly aleje a stromořadí značných ztrát, dílem pro jejich stáří (mohly se stát nebezpečnými pro lidi), dílem vichrů (ty už mnohokrát probíraly šenovské aleje), nebo když lidem stromy začaly překážet. Kdo si dnes vzpomene na stín jejich korun. Proto je milým poznáním, že i dnes lidem záleží na tom, aby po nich něco zůstalo, dál rostlo. Ani ti, kteří stromy radostně sázeli, nemohou soupeřit s dlouhověkostí dubů, jichž bylo v počtu jedenácti zasazeno pod Starou školou díky grantu, ku kterému napomohly také hlasy mnohých z nás. Lidem nejsou stromy lhostejné, ačkoliv zpráv o opaku, kdy staré aleje byly likvidovány pro pochybné důvody, bylo už bezpočetně. O to víc mě těší, když stromy dostanou příležitost růst tam, kde snad budou mít k svému žití po staletí klid. Nikdo nemůže říct, co stromy v životě uvidí pod svými korunami. Vždy tomu tak bylo, je a bude. Stromy nerostou do nebe, ale do let, jichž lidský život dosáhnout nemůže. Pod korunami stromů projdou generace a stromy umí vyprávět příběhy, které se udály před staletími. Kdo chce stromům naslouchat, tomu dovolí porozumět jejich řeči.

Muži v černém


Duby pod Starou školou budou jednou vyprávět, jak v jednom listopadovém dni roku 2011 byly zasazeny do půdy takřka svaté. Co dál si pamatovat budou a jak dlouho, záleží na nás, na lidech.
"Muži v černém", starosta a místostarosta města Šenova se přihlásili k projektu stromořadí, což je myslím dobrou zprávou pro nás, co stromům fandíme. Nechyběli u toho už tradičně naši skauti, pro něž nebyly duby prvními stromy, jejichž kořenům pomáhali do půdy Šenova. Vzpomínám ginkgo bilobu, neboli jinan dvoulaločný, který vysázeli skauti v Zámeckém parku v roce 2008 a také lípu svaté Anežky České, kterou zasadili poblíž kostela Prozřetelnosti Boží 6. listopadu, dvanáct dní před tím to rovněž významným pátkem. Je tedy zač skautům děkovat.
Chápu, že člověk musí občas růst stromů přerušit. O to větší radost mám, když jsou stromy člověkem předurčeny k žití věčnému, jako se stalo v roce 2011 v Šenově pod Starou školou. Kéž genius loci dá kořenům vrůstat do historické půdy a ponechá všech jedenáct dubů při životě. Co víc si přát ve světě těchto dnů, kdy růst je tím, co člověk dokázal opětovně zastavit. Snad těmto stromům lidské konání tentokrát prospěje.
Abych nekřivdil našim zastupitelům, že stromy občas odstraňují, dali zelenou také stromům novým, kupříkladu v aleji Lipové, Kaštanové či na ulici Vráclavské. Kéž to příští generace ocení.
Páteční výsadbě jedenácti dubů letních pod Starou školou předcházel napínavý zápas o hlasy, které nakonec pomohly grant na projekt získat. Každý se snažil získávat hlasy jak uměl. Do posledního okamžiku nebylo jasné, jak hlasování dopadne. Dopadlo nakonec dobře, ačkoliv naší touhu po zelené cloně kolem rychlostní silnice (která v minulosti přetrhla spojení historického místa s nivou Luciny) mohlo hlasování vyjádřit ještě lépe, podařilo li by se nám onu možnost hlasování dát lépe ve známost veřejnosti. To je poučením pro příště.
Nakonec jedna úsměvná příhoda ze sbírání hlasů pro získání grantu na projekt.
Dobrý přítel a bezpochyby jeden z nejvěrnějších příznivců Šenova odmítnul dát svůj hlas za projekt s odůvodněním, že bude znehodnoceno panoráma "Hradčan" ( viz. Ladislav Kiška - Starší historie a pamětihodnosti obce Šenova ve Slezsku: "… barokním kostelem, který je pro Šenov tím, čím jsou pro Prahu Hradčany"). Oponoval jsem tím, že duby nerostou do nebe a jejich koruny nikdy nemohou chrám Prozřetelnosti Boží zastínit (ani fyzicky). V pátek však při pohledu z úrovně cesty jsem musel přiznat, že se jednou pohled na "Hradčany" projíždějícím motoristům opravdu ztratí. Pro to mě však nemrzí, že zde budou duby růst. Nevadí mi ani to, že jednou při pohledu z oken Staré školy nikdo nespatří proud aut valících se silnicí pod duby. Možná to nebude výlučně zásluhou dubů, neb daleko rychleji než duby, může stejnou situaci způsobit právě zastavený růst hospodářství. Jaký hospodář, takové hospodářství. Snad "Muži v černém" dokážou Šenov obhospodařovat lépe než ti, kteří růst zastavili. Při pátečním zahájení růstu jedenácti dubů letních jejich slova byla toho příslibem.
Nový rok je už za dveřmi. Dnes ještě nevíme, co nás za jeho dveřmi v příštím roce čeká, jen s mrazením v zádech tušíme, že to nebude růst. Růst víry jsme však vložili do jedenácti dubů. Kéž porosteme s nimi.

budou růst

20:48 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Hravé učení
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Šenovské sdružení
Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo