Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

středa, 7. září 2011

Léto nakonec pochváleno s úsměvem


růže pro paní ředitelku

Šenov se probudil v sobotu 26. srpna do slunečného rána. Silnice v centru města změnila svou tvář, kde včera proudila auta, stálo nyní pódium a nafukovací hrad. Ve stáncích se nabízely různé laskominy, v panujícím vedru pak především hojně návštěvníky vyhledávaný zlatavý mok. Slunce letošnímu jarmarku dopřálo svých paprsků nadmíru a potvrdilo tak nápis na kašně - Sol efficit ut ego vivo, čili - Slunce způsobuje, že já žiju, a toho dne Šenov žil vpravdě plněji než ve dnech jiných. Starosta Šenova ing. Ševčík na vernisáži výstavy - Skrbenští na Šenově aneb ze života šenovské šlechty, v oratoři kostela Prozřetelnosti Boží vyslovil naději v to, že lidé nepřišli do chrámu pouze kvůli tamnímu chládku, ale hlavně prohlédnout si obrazy a jiné archiválie, v Šenově dosud nevídané.


Muzeum Těšínska, jehož historička umění PhDr. Jiřina Pavlíková byla na vernisáži rovněž přítomná, zapůjčilo na výstavu obrazy a jiné vzácnosti ze svých sbírek. Doktorka Pavlíková věnuje Šenovskému muzeu trvalou přízeň a i teď výstavě významně pomohla. Ředitelka Knihovny a muzea Šenov, Simona Slavíková zářila štěstím a jistě to nezpůsobily pouze ty růže, které obdržela při vernisáži z rukou doktorky Pavlíkové. Měla dobrý důvod k radosti i z jiné příčiny. V Šenově se podobná kolekce vzácných obrazů objevila poprvé a co teprve kamenná deska stolu s erbem Skrbenských z Hříště, která se do Šenova vrátila po osmdesáti čtyřech letech. Od zbourání zámku v roce 1927 byla považována za zničenou, ale jako zázrakem se před časem znovu objevila a Muzeum Těšínska ji získalo do svých sbírek.

detail obrazu Ant. Monczky


Je nyní prvně vystavována v Šenově, z něhož pochází. Byl jí dříve osazen stůl na zámku v tzv. gotické světnici (Hanuš Lankočí - Obec a panství Šenov, r.1913, fotografii stolu pořídil Adolf Sobek). Dnes tedy máme možnost spatřit desku, na níž v průběhu století spočívaly ruce mnohých Skrbenských. Heslo tesané do desky kol erbu - Recte faciendo neminen timeo, čině dobro, nebojím se nikoho, je už dnes málo uplatňované. Dnes se někteří nebojí nikoho, aniž by museli "benefaciendum" (latiníci nechť mi odpustí).
Kdo dnes ví, zda se oním heslem řídili všichni Skrbenští, ale lze to předpokládat u faráře Antonína Monczky, kterého portrét je taktéž na výstavě představen.
Výstava je tentokrát opravdu výjimečná a my po vernisáži jen neradi opouštíme "klimatizovanou" oratoř. Ještě v chrámu poděkovat za příjemný zážitek a pak už zbývá jen projít atrakce jrmarku, kterých zde je k radosti všech dětí od Zámeckého parku po Radniční náměstí hojně. Potkat při tom bylo možné leckterou známou tvář a prohodit pár slov. Něteří mohli spatřit tvář, patřící jednomu z nejslavnějších šenovských současníků, PhDr. Arnoštu Vašíčkovi, jehož lidé s oblibou titulují - záhadolog. Úsměv Arnošta Vašíčka naznačoval, že i on je v Šenově spokojen.


Slunce žhnulo to odpoledne řádně a doušek zlatavého moku přišel vhod. Jarmark pokračoval kulturními pořady, kterých hlasy zaznívaly večer až k našim domovům, ale nijak nepřekážely, je jarmark. Lidé se bavili až do pozdního večera i přes pozdější prudkou změnu počasí (viz článek pana starosty v Oběžníku).


PhDr. Arnošt Vašíček


V neděli se krom obvyklé mše svaté, uskutečnil v kostele Prozřetelnosti Boží koncert pěveckého sdružení Ostravské učitelky. Ačkoliv jsem nemohl být na koncertě přítomen, jiní byli a chválili. Atmosféra chrámu ještě zpěv pozvedla a koncert hlasů se stal hlubokým zážitkem. Příště si takovou příležitost nenechám tak snadno ujít.


Jarmark skončil, ale …


První sobotu nového školního roku jsme měli možnost navštívit Lašské slavnosti v Sedlištích na Bezručově vyhlídce. Trochu jsem si ten den popletl čas zahájení a teprve pohled na jezdce, projíždějícího mezi stánky s občerstvením na koni upozornil na můj přehmat. Do hodiny se však situace na Babě zcela změnila. Přibylo koní a také lidí. Lidé jezdili koňmo po louce nad sedlišťským kostelem Všech svatých zatím, co jiní sledovali zajímavá vystoupení folklorního souboru Ostravička, pod sochou Poutníka a můz, sedlišťského rodáka, sochaře Emila Adamce. Vystoupení mladých tanečníků bylo vskutku kvalitní a diváci to oceňovali častým potleskem.

Ostravička

Lašský král Zdeněk Viluš Krulikovský provázel slavnosti od samého příjezdu své družiny na počátku, až do konce slavností. V průběhu programu přivedl také před mikrofon nejstarší sedlišťskou básnířku, rodačku z Bruzovic, devadesátiletou "teprve" paní Olgu Tlučkovou. Slovy "devadesátiletou teprve", lze vyjádřit její temperamentní přednes básní a také když pak na tanečním parketu s nepoměrně mladšími tanečníky v kole se otáčela.
Dále už tradičně vystoupily Havířovské babky a po nich pak Hornická kapela Ondrušovka z Ludgeřovic. O horníky se v tomto dni jednalo především. Stodesáté výročí Hornického spolku Rozkvět v Sedlištích k tomu dalo pádný důvod. Netrpělivě jsem spolu s členy Letopiseckého aktivu Šenova čekal na "křest" knížky sedlišťského historika a našeho dobrého přítele, Václava Cichoně. Stodesáté výročí Hornického spolku Rozkvět v Sedlištíchje název knížky doktora Cichoně. Představení knihy byli přítomní členové spolku v tradičních uniformách a s nezbytným spolkovým praporem, který byl představen hned na začátku a vlál pak po celou Lašskou slavnost. Text knížky Václava Cichoně provází množství fotografií a kreseb členů výtvarné skupiny Kvaš. Knížka byla tedy "pokřtěná" (já sice toto označení spojuji toliko se křtem svatým, ale budiž) a program dále pokračoval už beze mne. Kdo však zůstal, mohl prožít kouzelný večer s hudbou skupiny Paďouři, nebo také Flash.

Václav Cichoň říká

Toho dne proběhla ještě jedna významná událost, tentokrát mezinárodního dosahu. V domě kultury Petra Bezruče v Havířově toho večera vrcholila mezinárodní floristická soutěž Euro Cup 2011, vyhlášením výsledků. Kdo květinám propadnul, byla pro něj tato soutěž, kterou prestižně uspořádali havířovští, vynikající příležitostí k poznání mnohých květinových kreací. Nebylo možné během několika dnů absolvovat všechny podniky, jež byly kol nás pořádány. Každý však měl tentokrát možnost vybírat z bohaté nabídky.
Je po jarmarku, ale zdejší kulturní život nekončí a záleží jen na nás, budeme-li jeho konzumenty, či tvůrci. Obojí přináší radost. Za tu, jíž nám působily akce posledních prázdninových a prvních školních dnů, za sebe upřímně děkuji jak lidem šenovským, tak sedlišťským a havířovským, zapáleným pro kulturu, kterou nezbytně potřebujeme i zde k životu.


Konec prázdnin se tentokrát velmi vydařil a nebylo to jen díky počasí, které se však o dobré prožitky postaralo podstatnou měrou. Počasí poděkovat dost dobře neumím, ale lidem, kteří pro nás kvalitní programy připravili, poděkovat můžu a musím.

Léto budiž pochváleno a ostatním děkuji.90 a jde to

kluci - na koně!

jedno, ale koňské

jako páni

Euro Cup 2011 Havířov skončil se ctí


19:50 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Hravé učení
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Šenovské sdružení
Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo