Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 21. srpen 2011

STOP!!!

V těchto dnech se do rukou občanů Šenova a Šumbarku dostávají letáky, informující o postoji Šenovského sdružení k záměru společnosti V.I.T. GROUP s.r.o. postavit v Šenově bioplynovou stanici. Předkládám obsah letáku zde na Pferdově blogu pro ty, ke kterým se snad nedostane.Vážení spoluobčané,

leták Šenovského sdružení


společnost V.I.T. GROUP, s.r.o. pokračuje ve svém úsilí realizovat
výstavbu bioplynové stanice v katastru obce Šenov pod názvem
"Energetic center Šenov". V současné době běží lhůta pro vyjádření k
dokumentaci, kterou společnost V.I.T GROUP, s.r.o. předložila
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a tato lhůta končí 2.9.2011.
Šenovské sdružení, které vzniklo právě v reakci na záměr postavit
bioplynovou stanici v Šenově (areál Mlýnů Šenov), zpracovává v těchto
dnech nesouhlasné vyjádření, ve kterém jednoznačně odmítáme výstavbu Energetic centra.

Proč nechceme bioplynovou stanici v Šenově.

1. Všechny bioplynové stanice postavené v ČR zatěžují své okolí
nesnesitelným zápachem a nemají být stavěny v
bezprostředním sousedství bytové zástavby.

2. Dovoz vstupní suroviny zatíží Šenov a přilehlé okolí (zejména
Šumbark) exhalacemi a hlukem z nákladních automobilů, stejně tak odvoz hnojiva, které má bioplynová stanice vyrábět.

3. Přítomnost odpadu rostlinného a zejména živočišného původu (masné výrobky, mléko apod.) není jen zdrojem zápachu, ale doslova semeništěm polétavého hmyzu a hlodavců, kteří roznášejí přenosné choroby.

4. Šenov přestane být vyhledávanou lokalitou k bydlení a naše
nemovitosti se stanou neprodejnými.

5. Nechceme trávit budoucí léta života v Šenově neustálým sepisováním stížností a žalob na porušování hygienických a provozních předpisů při provozu bioplynové stanice.

6. Sliby prezentované investorem jsou z hlediska nás občanů planými
sliby a právně nevymahatelné.


Jsme přesvědčeni, že občané Šenova, kteří jsou již dnes vystaveni
značné zátěži ze strany znečišťovatelů ovzduší a dopravní
infrastruktury si nezaslouží, aby jejich životní prostředí bylo vystaveno ještě další zátěži.

Na podporu našeho jednoznačného "NE - bioplynové stanici v Šenově!!!"proběhne v nejbližších dnech rovněž petiční akce. Bližší
informace na webových stránkách www.senovske-sdruzeni.cz.


Šenovské sdruženíwww.senovske-sdruzeni.cz

09:08 [Permalink]

čtvrtek, 11. srpen 2011

Špatná zpráva :-(

Jak pro koho. Nejsem proti alternativním zdrojům energie, ale proti jich živelnému růstu živenému penězi nás všech. Tyto alternativy sebou nesou množství nejasností a můžou se stát i ďáblem vyhánějícím čerta. Po ministerstvu zemědělství, přistoupilo k stejnému opatření nyní i ministerstvo průmyslu, čtěte: Ministr Kocourek zastavil dotace bioplynkám

Jak jsem řekl v nadpisu - špatná zpráva, avšak - jak pro koho. ;-)

20:48 [Permalink]

středa, 3. srpen 2011

Kraken 2

Na úřední desce Kraje Moravskoslezského se dnes objevil dokument, jenž potvrzuje to, že společnost s ručením omezeným V.I.T. GROUP se ani přes odpor většiny obyvatel Šenova nevzdala úmyslu postavit v Šenově bioplynovou stanici.
Zcela otevřeně tak dali najevo, jak na zájmy občanů pohlížejí. Jdou za svým cílem zisku, ať se nám to líbí či ne. Opatřili si nové studie, které mnoha slovy neříkají nic. Nic totiž ani říct nejde o tom, co dosud nebylo v podobném místě ověřené. Na nás se chystají poprvé vyzkoušet, jak budou bioplynky "přínosné" v městské zástavbě.
Ministerstvo zemědělství České republiky už sice pochopilo, že dotacemi na výstavbu bioplynových stanic napomohlo ke vzniku obdobné živelnosti, s jakou dříve počaly vyrústat fotovoltaické elektrárny a zavčas ukončilo dotační politiku bioplynek. Investor je však zřejmě za vodou, že přes odpor veřejnosti se stavbu snaží dále protlačit.
Jeho jednání nelze nazvat jinak než bezohledností, neb, aniž by měli jakýkoliv kladný příklad takové stavby v podobné lokalitě, ohánějí se argumenty, jako by už takových staveb měli za sebou spoustu. Také se vtírali do šenovských domácností s letákem, v němž primitivními argumenty propagovali svůj záměr.
Předložený nový dokument záměru - Energetic center Šenov však nic z obav obyvatelstva Šenova a Havířova-Šumbarku nedokázal vyvrátit.
Některé domy spoluobčanů stojí v bezprostřední blízkosti záměru stavby, t.j. desítky, sídliště pak stovky metrů, což studie negativně nekomentují. "Víra" (neb o nic jiného v případě bioplynové stanice ve městě jít nemůže) není argumentem pro uklidnění obyvatel dotčené oblasti. Při pokusu experimentovat na náš úkor nemůžeme mlčet, a budeme se bránit všemi zákonnými prostředky proti zlovůli investora.
Že to zlovůle je, dokazuje pokračování snah investora, pokus uskutečnit přes odpor občanů.

odkaz na ÚD kraje, dokument zip


18:52 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum

Webhosting poskytuje Český hosting
Hravé učení
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Šenovské sdružení
Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo