Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

pátek, 27. květen 2011

Závěr prvního kola zjišťování absurdního záměru

Na Úřední desce krajského úřadu v Ostravě byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměru "Energetic center Šenov". zde"
Z dokumentů vyplývá, že pokud se V.I.T. Group s.r.o. nevzdá myšlenky postavit a provozovat na území města Šenova stanici na zpracování odpadků a následné spalování vznikajícího bioplynu, bude muset v novém dokumentu zpracovat všechny připomínky vznesené k prvnímu oznámení záměru a ten bude dále posuzován v režimu tzv. velké E.I.A., neboli podle celého zákona 100/2001 sb. o posuzování vlivu na životní prostředí.
Dokument naznačuje, že trvat na záměru znamená pro investora povinnost splnit všechny požadavky dané závěrem zjišťovacího řízení a stavět případně i přes odpor občanů, kteří dostatečně nahlas vyjádřili nesouhlas se stavbou bez podmínek. Zatím mluvčí společnosti V.I.T. Group Daniel Krejča odpovídá na otázky médiím (viz. Český rozhlas1) stále stejnými slovy: "Máme opravdu nastudováno a podchyceno všechno, co by mohlo zapáchat …"
My bychom raději slyšeli o nějakém příkladu úspěšně fungující bioplynky na sídlišti. Takový případ však pan Krejča znát nemůže a přiznává, že společnost nemá se stavbou a provozem bioplynky žádné zkušenosti. Chtít zde postavit bioplynku je záměrem absurdním.


08:48 [Permalink]

čtvrtek, 19. květen 2011

Zemřel prof. Marius Kotrba

V úterý 17. května 2011 tragicky zahynul profesor Marius Kotrba akademický sochař. Je to krutá rána pro všechny. Slovy nelze vypovědět, oč svět přišel. Nezaměnitelné dílo zanechal sochař, mohlo však a mělo být mnohem větší, kdyby osud krutě nezasáhnul. Svatý Kryštof u Olomouce dál bude střežit cestovatele, život autorův však uchránit nedokázal. Bude mi však připomínat pomíjivost života lidského a naopak trvalého soch.

prof. Marius Kotrba foto J.B.
Snad se mi slovy spisovatele Ludvíka Vaculíka lépe podaří vyjádřít pocity:


Někdy nám události proseknou kůži i maso, takže duch pozbývá obrysu a soudržnosti, bloudí v kruhu, svět se mu obří a všecko drahé se mu ztrácí; to se ztrácí duch sám. Voláme mu doktora. Ten třeba pomůže a duch se zbrchá, ale nikdy už není to, co býval, a po bojišti kráčí další impozantní, ale neškodný veterán.

21:30 [Permalink]

úterý, 17. květen 2011

Experiment center Šenov

Česká televize věnuje problému Šenova velkou pozornost, za co jí děkuji. Škoda, že práce, kterou odvádějí zpravodajové nemůže být vždy prezentována také v i-Vysílání ČT, které je v současnosti provozováno nově. Nicméně video, které nám tolik scházelo je konečně přístupné, takže i my, kteří jsme jej neviděli v premiéře 11. května 2011, můžeme zhlédnout dnes v archivu zde: Události v regionech plus 11. 05. 2011
Z úst starosty Antonína Ševčíka slyšíme odhodlání Šenova bránit stavbě bioplynky. Jiného názoru je technický zástupce investora Daniel Krejča, který opakuje, že je přesvědčen o neškodnosti projektu a vyjadřuje odhodlání V.I.T. Group s.r.o. stavět přes odpor občanů. Lépe by ovšem bylo, kdyby jeho přesvědčení plynulo z dobrých příkladů. Obávám se však, že jeho přesvědčení plyne pouze z víry v dokonalost použité technologie. Investoři vždy slibují tu nejdokonalejší technologii, přesto chybí příklad bezproblémového provozu bioplynky uprostřed města. Naopak, i provozovatelé dobře fungujících stanic varují před jejich stavbou v blízkosti lidských obydlí. V.I.T. Group nemá s provozováním této technologie zkušenost a nemůže se opírat o žádný dobrý příklad bezproblémového fungování bioplynky na sídlišti. Je pouze přesvědčen o technické dokonalosti svého zařízení, což samo o sobě občany přesvědčit nemůže, spíš naopak. Investor se chystá uskutečnit experiment, který nemůže dopadnout dobře. Jsem rád, že se tomuto experimentu postavil i Havířov. Česká televize rovněž zaznamenala slova jeho primátora Zdeňka Osmanczyka, jimiž vyjádřil nesouhlas havířovských s touto stavbou. Události v regionech 14.05.2011 Zde se mluví o stejném problému. Události v regionech 13.05.2011 O bioplynce v Šenově informují dnes také Deník Moravskoslezský a Havířovský.
Investor je přesvědčen o neškodnosti svého projektu. Naopak já jsem přesvědčen (na rozdíl od investora mám pro to i příklady) že se jedná o nebezpečný experiment.


ilustrační foto rok 2007

16:24 [Permalink]

úterý, 10. květen 2011

Den na to

JUDr. Lubor Bernatík a MUDr. Petr Černý před kamerou ČT odpovídají  Pavle Daňkové


Experiment center Šenov, tak by se měl správně nazývat projekt bioplynky v Šenově, neb ničím jiným ani být nemůže, když se podobný podnik dosud v takové blízkosti lidských obydlí u nás neuskutečnil. Stanice, jenž je vždy zmiňována jako příklad stojí údajně v rakouském městě Zwentendorfu na Dunaji. Ačkoliv o tamní stanici toho bylo publikováno už mnoho, samotnou stanici podle všeho navštívili jen jičínští ochránci přírody a po nich zastupitelé města. Obě skupiny se vrátily s hodně odlišným hodnocením, jednou kladným, jindy záporným. Tak totiž podle všeho stanice fungují. Jednou smrádek cítí jen ti senzitivnější, jindy je z toho šoufl všem. Samotnou krajinu Zwentendorfskou si můžete prohlédnot z ptačí perspektivy pouze zde (volte z nabídky Road - Automatic - Bird´s eye - ptačí oko), neb běžně dostupné mapy, včetně těch z googlu tuto oblast nezobrazují. Lze jen odhadovat, kde v Zwentendorfu stanice vlastně stojí. Nicméně pokus o experiment v nitru Šenova a Havířova byl dnes v prvním kroku schvalování vlivů na životní prostředí v procesu E.I.A. na mimořádné schůzi zastupitelstva Šenova odmínut. Na podporu toho bylo sebráno 1530 podpisů pod dvěma peticemi, které tomu předcházely. Vzhledem k rozloze Šenova, když nebylo ještě v silách sesbírat podpisy ve všech částech města, je to výsledek nadmíru reprezentatívní.
Všem, kteří se tohoto prvního kroku zůčastnili patří dík. Obhajovat stavbu bioplynky v blízkosti městské zástavby ekologickými argumenty připomíná vyhánění čerta ďáblem. Šenov se dnes oběma postavil.


 poměr zastupitele - galerka byl dnes ve prospěch galerky


Šenov v regionech na ČT24

19:47 [Permalink]

pondělí, 9. květen 2011

Zítra

Zítřejší den přinese odpověď na to, jak dalece jsme-li ochotni hájit zájmy spoluobčanů. Přikývnutím na stavbu bioplynky v Šenově bychom zradili ty z nás, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti navrhované stavby Energetic center Šenov.
Dostali jsme příležitost bránit majetky spoluobčanů a životní prostor před znehodnocením v případě realizace experimentálního projektu. To, že projekt experimentem je, dokazuje nepřítomnost příkladů podobné technologie, umístěné v takové blízkosti lidských obydlí, jako se o tom uvažuje v případě navrhované stavby na území Šenova a v těsné blízkosti Havířova.
Názory na takto vyrobenou energii se různí, avšak ty, které umístění bioplynky na sídlišti vylučují jsou v převaze a právem. Což by nikdo nenamítal, kdyby se bioplynka měla postavit třeba v Ostravě na Černé louce? Kolem řeky Ostravice by nákladní auta denně přivážely odpadky, které by pak zcela nepozorovaně produkovaly zelenou energii pro něčí zisk. Lidských obydlí by se to nedotklo a ostravané by se mohli na tento zázrak chodit dívat se zmrzlinou v ruce. Jak se vám líbí tato představa?
Nicméně produkce bioplynu a jeho spalování je složitější a dosud problematická, než by mohli soudní lidé o něčem takovém uvažovat.
Zatím v Šenově běží první kolo posuzování vlivu projektu na životní prostředí systému EIA. Svými podpisy pod petice jsme podpořili požadavek na zamítnutí stavby na území Šenova. Nelze zavírat oči ani tehdy, netýká-li se problém přímo nás. Tento se však týká nás všech bezprostředně.

18:46 [Permalink]

středa, 4. květen 2011

Bioplynka - to nikdy nebudou fialky

Při rozhodování se zda bioplynku ano či ne, potřebují lidé hodně informací. Krom těch, které až nyní přicházejí do našich schránek ze strany investora, existuje množství svědectví o podobných experimentech, které už byly dříve uskutečněny jinde. Taková svědectví pak můžou pomoci pochopit oč nám jde v protestu proti bioplynce. Jedním z takových svědectví je televizní dokument Zdeňka Kačora z Televizního studia Kulturního centra Hlučína, na který mě upozornil stejně cítící občan Šenova.

BIOPLYNKA… to nikdy nebudou fialky

Odkaz zdá se funguje pouze v prohlížeči Internet Explorer :-(

22:21 [Permalink]

pondělí, 2. květen 2011

PETICE - jde o Šenov

Šenov nyní prožívá horkou chvilku. Jeho ovzduší může ohrozit další zdroj znečištění. Chystaná výstavba Energetic centra Šenov v objektu šenovských mlýnů byla občanům do poslední chvíle utajená, i proto nyní vznikají petice, které míří proti tomuto projektu. Jednou z nich je ta, jejíž text a podpisové archy lze stáhnout a po té vytisknout zde: Petice

Podpisové archy petice odevzdejte na podatelnu Městského úřadu v Šenově, nebo na adresy uvedené v textu. Nutno dodat, že lhůta k podání protestů proti stavbě na Krajském úřadě je 12.5.2011. K vyjádření zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (paragraf 6 odstavec 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).
Aby naši zastupitelé mohli vzít v úvahu hlas svých spoluobčanů, je třeba podpisové archy odevzdat nejlépe do 10. května 16:00 hodin. Podepsat archy bude rovněž možné na několika místech Šenova, například v obchodech na ul. Těšínské.
Starosta města Ing. Antonín Ševčík zve všechny občany a členy zastupitelstva na 5. mimořádné zasedání zastupitelstva města Šenova dne 10. května 2011 v 16:00 do zasedací síně obecního domu. Pozvánka Na něm se město vyjádří k oznámení záměru "Energetic center Šenov. Věřím, že pozvání mnozí z nás přijmou a na mimořádné zasedání příští úterý se dostavíme v hojném počtu. Jde o Šenov.

15:17 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum
Webhosting poskytuje Český hosting
Hravé učení
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉPořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo