Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

čtvrtek, 28. duben 2011

Vypustili Kra(j)kena

Zastupitelstva Šenova a Havířova mají za pět minut dvanáct posoudit projekt, který "trochu smrdí".

"V současné době nelze exaktně stanovit, zda dojde k obtěžování obyvatelstva pachovou
zátěží."


"Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že za daných podmínek bude mít záměr pouze mírný vliv na imisní situaci v lokalitě a je proto v dané lokalitě akceptovatelný."


Věty vytržené z 93. stránkového dokumentu - Oznámení_Energetic center Šenov. Dokument spolu s dalšími lze nalézt zde: Informační systém EIA a dále v souboru zip zde: MSK1545_oznameni.zip v němž je soubor - Oznámení_Energetic center Šenov.pdf

Dokument je rozsáhlý a velice podrobný, po jeho prostudování se však člověk neubrání dojmu, že je v něm možná řečeno i toto: Imise budou sice zanedbatelně zvýšené, ale v dané lokalitě to až tak nevadí. Když už se soustavně dusíte, kyslík navíc by vám mohl uškodit.

V šenovských mlýnech má vzniknout:

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k
fyzikálně–chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů a spalování paliv.


Jednoduše řečeno, maji se zde svážet odpadky z kraje a z nich procesem anaerobní fermentace získávat bioplyn. Co z toho plyne pro občany mají právě zastupitelstva urychleně posoudit. Záleží na nás všech, budou-li muset rozhodnout sami. Termín uzávěrky připomínkovacího řízení je 12.5.2011, což je opravdu za 5 minut 12.


Výroba bioplynu je dle přílohy č. 1, části II., nařízení vlády č. 615/2006 Sb. zařazena do kategorie velkých zdrojů znečišťování ovzduší.


22:27 [Permalink]

sobota, 23. duben 2011

Veselé Velikonoce 2011Veselé Velikonoce 2011

13:53 [Permalink]

sobota, 2. duben 2011

Slova na konci světa

snový motiv


Ač je nám konec světa čas od času připomínán, svět stále ještě existuje, byť jeho stav leckde konce připomíná.
Pferdův blog je nepravidelným psaním o všem možném, však nepravidelnost změnila se nyní až v pouhou občasnost. Občas zde něco napíši, když se nutkání mudrovat nad světem nelze ubránit.
Blogují novináři, politici, umělci a další, kteří mají světu co říct a vědí lépe, jakými slovy to čtenářům sdělovat, vlastní nedostatečnost naplňování blogu mne tedy trápit nemusí. Vše už je řečeno a lépe.
Kupříkladu Ludvík Vaculík, jeho slova mají říz.


Myslím si, že naše nenásilné povstání bylo souřadné s celou historií, obsahovalo něco, co je v naší životní látce dál. Síly, které se ozvaly, jsou tu nezjeveně dál, je možné vzbudit je znovu. A zdá se mi, že je tu i příležitost, téma, otázka: komunismus padl, a příčiny, z nichž vznikl, jsou zpátky. Co uděláme?
Ludvík Vaculík, 20. 3. 2008


Dnes lépe chápu svět, proč tolikrát už se řítil zpět.
Pferda 3.4.2011


I kdybych však věděl,
že se svět zítra rozpadne na kousky,
přesto bych zasadil svou jabloň.
Martin Luther


jabloň12:04 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Hravé učení
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

knihovna a Šenovské muzeum

Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo