Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

středa, 23. únor 2011

Šenovské reálie

PhDr. Jiřina Pavlíková

"Šenovské reálie ve sbírkách Muzea Těšínska", takový byl název přednášky PhDr. Jiřiny Pavlíkové, která ji v středečním podvečeru přednesla v "aule" Staré školy. Za okny sněžilo a příjemný hlas paní doktorky zněl pod klenbou školní chodby, když hovořila o obrazech Skrbenských, z nichž poslední toho rodu stáli tu před jedním a půl stoletím též. Ti dřívější z nich jsou zde rovněž připomínání svými kamennými tvářemi v blízkém chrámu. Stopa Skrbenských z Hříště je dosud v Šenově tak výraznou, že podobná přednáška nemohla být opomenuta nikým, koho historie obce zajímá. Tak tomu bylo i dnes, kdy "přednášková chodba" byla plná posluchačů. Máme v doktorce Pavlíkové velkou příznivkyni Šenova a její jméno je vždy zárukou kvalitní přednášky, což se potvrdilo i dnes. Je pravdou, co řekla paní doktorka v úvodu, že totiž Muzeum Těšínska disponuje malým množstvím reálií Šenova, však ty stávající jsou paní doktorkou využity dokonale k povznesení jména naší obce. A nejsou ledajakými reáliemi, kupříkladu erbovní deska stolu Skrbenských z bylého zámku, která je rovněž součástí sbírek Muzea Těšínska, nebo obrazy Skrbenských, jsou pro nás domorodce vždy lákavými objekty zájmu. Spolu s obrazovou dokumentací plynulo vyprávění paní doktorky tak, že jsme ani nepostřehli, jak se venku rychle zšeřilo. Opravdu krásný večer připravilo vedení knihovny a muzea pro naše potěšení i poučení. Díky PhDr. Pavlíkové byla přednáška dobře prožitou hodinou. Že nebyla poslední, dokazují pozvánky, které byly pro každého už připravené, v nichž jsme zváni na přednášku příští, kterou pro nás tentokrát připravil taktéž Šenovu velmi blízký, inženýr Jiří Jokl z Bartovic. Samotný název přednášky - Historie zámeckého dvora a zámku v Bartovicích, je příslibem poznání něčeho zvlášť zajímavého.
Je potěšitelné, jak spolehlivě našli posluchači do Staré školy cestu, což je jistě také zásluhou takových to atraktivních přednášek, jichž vedení knihovny, a především pak paní ředitelka, pro nás připravují. Velmi potěšitelným počinem knihovny a muzea je také spuštění internetových stránek. Ty, ač strohé graficky, jsou standardním webem, kde lze konečně získat informace o kulturním dění obce. Dosud na stránkách chybí katalogové vyhledávání a objednávka knih, ale to jistě brzy bude uvedeno také v život, pak už nebude chybět nic k plnému využití knihovny i náročnějšími uživateli. Přeji knihovně a muzeu mnoho úspěchů v další činnosti, která se mi i po dnešním dnu jeví jako užitečná a nám prospěšná. Můžu za to osobně poděkovat a s radostí tak dnes činím.

pozvánka na přednášku Ing. Jokla

Jsem rád tomu, že zde můžu zveřejnit adresu, na níž lze nové stránky knihovny nalézt. Doufám, že se stanou oblíbenou virtuální reálií Šenova. Knihovna & Šenovské muzeum


19:12 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Hravé učení
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

knihovna a Šenovské muzeum

Pořád zelené

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo