Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

úterý, 31. srpen 2010

Jarmarkové ohlédnutí

Václav Štývar - Probuzení

Prosby byly vyslyšeny, a po dopoledních lijácích, vysvitlo v sobotu přece jen odpolední slunce, aby nám zpříjemnilo slavnostní, už tradiční den jarmarku v Šenově.
Před třetí hodinou odpolední, se pod schody do Panské oratoře, kostela Prozřetelnosti Boží, sešlo množství lidí, což předznamenalo, že i dnes bude oratoř praskat ve švech. Jelikož hraběnka s tak početnou návštěvou nepočítala, byla oratoř zbudována pro daleko menší objem hostí, jest proto dáno, že nyní každá vernisáž bývá trochu v úzkých. Je potěšitelné, že ani tyto stísněné podmínky neodrazuji milovníky umění od účasti na vernisážích, které jsou jednou z mála možností, poznat něco nového a potkat staré známé. Ani tentokrát výstava nezklamala. Obrazy, a hlavně kresby Václava Štývara, kterého mottem je; "Tvoření je nezbytnou součástí života", jsou upřímné, prosté jakékoliv přetvářky a divák nemusí nic objevovat, vše je přátelsky blízké, třeba mnohé kresby pocházejí z dalekých zemí, které sbormistr navštívil. Dnes si už málokdo z nás dovede představit, že by si z dovolené místo fotografií přivezl skicář s kresbami. Václav Štývar je jedním z těch, kteří si takto uchovávají vzpomínky. Jeho obrazy jsou srozumitelné, ale též romantické. Zvláště milou je ukázka jeho tvorby pro děti. Omalovánky Václava Štývara jsou velmi pěkné a věřím, že tvoření pro děti dalo malíři stejnou radost, jako sbormistrova práce s mladými zpěváky. To, že si Třinečtí Václava Štývara váží, dokazuje jemu udělený titul čestného občana, a třeba i to, že mu při vernisáži v Šenově přijela blahopřát jak místostarostka Třince, PhDr. Milada Hejmejová, tak jeho místní přátelé.
Nás šenovany při vernisáži reprezentovala úvodním slovem starostka Darja Kuchařová a ředitelka knihovny a muzea Simona Slavíková. Přítomný byl rovněž pan farář Petr Okapal. Vše jak má být. Pan Štývar nám také zazpíval píseň, právě tu o Šenově, a třebaže ani k hudební produkci nebyla oratoř pány Skrbenskými projektována, přece zúčastnění rádi vyslechnuli sbormistrův hlas, kterým tak milé slova Šenovu věnoval.


Jsou tu krásná místa u Luciny,
tisíce pohledů, každý trochu jiný.
Šenove, Šenove, …


Hosté se rozcházejí, venku zaznívá hudba jarmarku. V kostele zatím hosté poslouchají výklad paní ředitelky a já usedám na chvíli k Janu Staršímu. Ten, spatřiv mě zase na tomto místě, jen povytáhne obočí, nic však neříká, mlčíme oba. Mlčení zde je pouhým vnějším projevem, neb v mysli opak se děje. Místo k tomu vybízí. Přemýšlím, kolik šenováků viděla už křtitelnice Karla Františka, kolika jim pod klenbou chrámu pan farář před Bohem ruce svázal. Zde cesty začínají i končí.
Dnešní "TVŮRČÍ" den také končí. "TVOŘENÍ", je mottem výstavy, kterou záhodno vidět v místě, se stvořením spojeném po staletí. Zapadající slunce okny přes svatého Václava a Teklu, ozařuje Schubertovy starozákoníky, Júditu, Eliáše, Daniela a Zuzanu (snad), den šestý končí. Díky nebesům a všem, kteří se o tak zářivý den zasloužili.
Výstavu v oratoři lze shlédnout do konce září v pondělí, úterý, ve čtvrtek a pátek vždy od 13 do 17 hodin, a v neděli od 8 do 10 hodin (viz Oběžník)


Václav Štývar - Satyrzahájení výstavy TVOŘENÍ 20.08.2010
Václav Štývar


V neděli, dni sedmém, tak jako dopoledne na mši, scházejí se lidé před dveřmi kostela opět ve tři hodiny odpoledne, tentokrát ze světských důvodů, však duchovní prožitek očekávají zas. Po krátkém uvedení těch, kteří nám přišli splnit radostné očekávání, se rozezvučely varhany Bachovou Tokátou tak, že zvuk procházel celým tělem a člověk si maně vzpomenul na školní léta, kdy vyučující demonstroval sílu zvuku na příkladu zříceného chrámu, právě působením síly tohoto nástroje Nic takového se nestalo, náš kostel už podobnou tlakovou rezonanci zažil bezpočtukrát. Velkolepé, bylo slyšet přesně to, co pan Bach po varhaníkovi požadoval, aby hrál. Z rejstříků zaznívaly smyky, principály, flétny, pozouny, suviály, a vím já, jak se všechny ty píšťaly jmenují, a byl hudby plný chrám, i my jí byli plni. Nestačili jsme vydechnout a z kůru zazněl hlas, který nenechal nikoho na pochybách, že nás čeká prožitek přímo báječný, když se andělský hlas spojí s nadpozemským nástrojem, jímž varhany jsou. Händel, Vivaldi, Mozart, Dvořák, Janáček a další zněli chrámem k naší radosti. V závěru, kdy sopranistka Jana Heryánová Ryklová sestoupila z kůru před oltář, mohli jsme s úžasem pozorovat, že tato sympatická mladá umělkyně, ač útlé postavy, dovede rozeznít chrám stejně jako varhany v rukou Michala Hanuše. Lze jen poděkovat farnosti, panu faráři Petru Okapalovi a dalším nejmenovaným, že nám nezapomenutelný koncert mladých umělců umožnili vyslechnout. Lituji, že fotografie obou umělců se nepovedly, abych je vám, kteří jste to štěstí, vidět je a slyšet neměli, mohl alespoň na této stránce představit. Oběma umělcům však upřímně děkuji, za neobyčejně krásný zážitek.


Jana Heryánová Ryklová


Ohlédnu-li se za oběma dny Jarmarku v Šenově, pak mohu konstatovat, že pro mne a podobně smýšlející lidi, byl připraven opravdu vynikající kulturní program, za nějž organizátorům děkuji.


20:12 [Permalink]

pátek, 27. srpen 2010

Večer předjarmarkový

kresba Václava Štývara

Šenove, Šenove, stále tě mám v duši,
stále tě mám v duši.
K tradicím vše nové, náramně ti sluší,
náramně ti sluší.


Slova písně sbormistra Václava Štývara, mohou libě znít uším šenovských patriotů. Píseň možná uslyšíme na vernisáži výstavy kreseb, grafiky a obrazů téhož autora, v Panské oratoři kostela Prozřetelnosti Boží, zítra v 15. hodin. Píseň je upřímným vyjádřením vztahu k Šenovu, v němž autor prožil mladá léta a nikdy na něj nezapomněl.
Krajinou se prohánějí tornáda, déšť počíná padat, konec srpna je už tradičně jarmarku nepříznivě nakloněn, a my můžeme jen doufat, že v následujících dvou dnech budou nebesa k Šenovu shovívavějšími.
Do oratoře se vyplatí zajít, byť by déšť od procházky odrazoval. Tentokrát k návštěvě kostela Prozřetelnosti Boží láká nejen výstava. Po nedělní poutní mši svaté, v 15. hodin, znovu se rozezní varhany při koncertě Jany Heryánové Ryklové, kdy zpěvačku hrou doprovodí varhaník Michal Hanuš . Nedělní odpoledne slibuje nevšední zážitek.
Z písně Václava Štývara jsem záměrně vybral slova, svádějící k úvahám. -K tradicím vše nové, náramně ti sluší…
Autor jistě upřímně psal slova písně, však ne každému šenovanu je vše nové také milé, a namnoze leckterý z nich pochybuje též o slušivosti všeho nového, naopak, k tradicím se více kloní. Tak tomu je, že jedni dopředu hledí a druzí se ohlíží.
Byl jsem se podívat na Starou školu, která je nyní více než jindy budoucností jednomu, minulostí druhému. Ačkoliv budova nyní připomíná spíše demolici, než rekonstrukci, druhé je pravdou, a mám naději, že v tomto případě může tradici, i nové slušet.

Čekají nás pestré dva dny v Šenově. Snad bude přání příznivého počasí vyslyšeno, aby i hlas Věry Špinarové, se mohl zítřejšího večera nést vzduchem, a aby si všichni slovy Václava Štývara mohli říct:


Šenove, Šenove, říkám si už po sté,
že mi cesta k tobě ničím nezaroste,
nezaroste."


17:42 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo