Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

sobota, 12. červen 2010

V Sedlištích na křtinách

obálka knihy
Ačkoliv jsem dříve slyšel také názor ten, že krom svatého křtu, je stejné označení jakékoliv jiné události nepatřičným znevažováním písma, už tomu tak dnes je, že se křtí leccos, též nové knihy. V sobotním odpoledni, 12. června 2010, u vchodu Kulturního domu v Sedlištích, s křtitelnicí kostela Všech Svatých v zádech, vítal příchozí na "křtiny" knihy - Po stopách Národopisného sdružení Sedlišťané, sám její autor doktor Václav Cichoň, poslední Sedlišťan, jak jej s nadsázkou označil jeden z jeho přátel při stisku ruky, jíž pocty se dostalo i mně (tedy toho stisku ruky na uvítanou, aby nedošlo k mýlce).


uvítání přátel
Sál kulturního domu do poslední židle zaplnili jak sedlišťští, tak my přespolní, kteří netrpělivě očekávali (křtěnce) představení nové knihy.


starosta Sedlišť, Jaromír Krajčok
Dříve než to nastalo a šampaňské (ne a ne) bouchlo v rukou starosty obce Jaromíru Krajčokovi, představily se na scéně nám už dobře známé Havířovské babky, aby zazpívaly.


Havířovské Babky
Pravda, konkurovala jim reprodukovaná hudba blízkých pouťových atrakcí, což přítomná knihovnice vyřešila zavřením okna, čímž sice "hudební produkci" plynoucí z vně budovy učinila přítrž, však v sále se tím zastavilo i to slabé proudění, už tak nesnesitelně horkého ovzduší. Nikdo však ze sálu neodešel ani nezkolaboval, jenom mně podobní museli kapesníkem častěji otírat svá čela.
Další představení připravily -Vrzušky z Vratimova. Generační skok byl patrný nejen zjevem. Zvukem houslí, basy a cimbálu, provázely dívky svůj zpěv a věru, bylo čemu naslouchat. Takřka bez nadechnutí plynuly písničky beskydského kraje a byly tak krásné, že sál vždy potleskem odměňoval mladé hudebnice za každou z nich. Dívky svým vystoupením nejlépe připomenuly slávu Národopisného souboru Sedlišťané a troufám si říct, ač hudebně nevzdělán, že tomuto souboru kyne skvělá budoucnost.


Vratimovská ZUŠka - Vrzuška
Vystoupení poslouchali rovněž malíři známé Havířovské výtvarné skupiny Kvaš, kteří se na knize doktora Cichoně podíleli kresbami. Ty je možné spatřit na jich internetových stránkách, spolu s recenzí knihy, Milana Pastrňáka.
Následoval křest nové knížky a poděkování autora všem, kdož se na jejím vzniku podíleli. V případě podobných publikací je vždy řada těch, jimž se poděkovat náleží.


křtění knihy


poděkování Sedlišťana
Doktor Václav Cichoň je poctivým badatelem v místní historii a nejen Sedlišťským patriotem, ale také věrným druhem Šenovským letopiscům, spojujícím článkem občanů obou obcí. Jeho zaujetí v touze po poznání minulosti je vždy zárukou toho, že vše, co vypátrat lze, on neomylně vyhledá, a nám bez prodlení představí. Tak tomu bylo i v případě kdy se vydal - Po stopách Národopisného sdružení Sedlišťan, a jak dodává - po zavátých stopách. Dnes mám tuto knihu před sebou a jsem tomu upřímně rád. Už jen zběžné čtení v knize napovídá, že je psaná jazykem Sedlišťana, což je pro mne milým zjištěním, neb není předstíráno nic a čtenář jako já, ochotně slyší při čtení hlas toho, kdo dnů ani nocí neželel, by obci milé a jejímu lidu poctu učinil, a k potěše naší čtení o tom připravil.


sál Kulturního domu v Sedlištích


Díky Sedlišťane Václave, díky Sedlišťané.
21:43 [Permalink]

pátek, 4. červen 2010

V Beskydách jako doma

vyrobeno v Beskydech

Frgále, trdelníky, včelí med, výrobky dřevořezbářské či z ovčí vlny a mnohé další produkty lidské práce nesou dnes značku -Vyrobeno v … regionu, kupříkladu Beskydském. Ale nejen v Beskydách žijí a pracují lidé, kteří znají odvést poctivé domácí dílo. Projekt Domácí výrobky pomáhá výrobcům zviditelnit výsledky práce jejich šikovných rukou. Dnes už mnohé výrobky z Beskyd, Krkonoš, Šumavy, Moravského Kravařska, nebo z Górolska a dalších regionů, mohou se pyšnit značkou, zaručující místo původu a hlavně kvalitu. Všechny výrobky procházejí rukama a srdcem. O lidech, jejich výrobcích a o mnohých jiných zajímavostech lze číst v novinách jednotlivých regionů. V novinách Doma v Beskydech, regionu nejbližšímu mému srdci, si čítávám rád o lidech tohoto kraje, ctících tradice a domácí výrobu, věc už dnes méně obvyklou než dřív bývala. V posledním čísle novin jsem se zaujetím četl Jak je to s ovečkami v Beskydech a Bílých Karpatech, ing. Světly Studenské a mgr.Zdeňka Miklase, a také článek Radky Sachrové (koordinátorky beskydského regionu a duše spřízněné), O ovčáctví okresu vsackého v 19. století. Aby bylo téma ovcí a všeho kolem nich úplné, zasmál jsem se ještě povídání Jana Kobzáně - … jak Pánbú stvořil ovcu a čert kozu.
V novinách regionu dalšího, pro změnu Moravsko Kravařského, mne zaujalo vyznání včelařky Karly Doležalové z Petřvaldu (NJ). Stává se mi, že v regálech obchodů marně pátrám po výrobcích českých rukou, o to víc si pak cením výrobků se značkou "Vyrobeno v …".

Regionální značení výrobků


21:53 [Permalink]

čtvrtek, 3. červen 2010

V novém kabátku

logo nových stránek Šenova

V novém kabátku, s obsahem kapes toho starého, vstoupilo město Šenov v těchto dnech na web. Kabátek starých stránek zmizel, nahrazen novým, barevným i graficky povedeným, vybaveným náležitostmi dle zákona.
Časy, kdy obecní stránky ve mne budily mírně negativní emoce jsou tytam. Webmaster učinil ze stránek přívětivé místo občanům Šenova, jakož i těm, kteří vstupují na stránky našeho města z jiných míst světa. Prezentace města se zlepšila. Na webu Šenova mne přesto nadále mrzí několik nedostatků. Ty nespočívají ve funkčnosti, neb stránky jsou validními a prohlížeče je vykreslí bez nejmenších problémů a mají vše, co zákon nařizuje, aby obsahovaly. Ani v tom nevidím důvod k nespokojenosti. Při procházení struktury stránek jsem zamířil tam, kde moje mysl vede oči i na stránkách obcí jiných, do rubriky -Obecných (i obecních) informací, kde se nalézají další pod-rubriky Historie města, Kultura a památky. Právě zde nalézám obsah kapes kabátu starého. Nic se nezměnilo na informacích o historii Šenova, které potřebují upravit člověkem fundovaným, což může být např. leckterý člen Letopiseckého aktivu. Vzpomenu-li -Letopisecký aktiv, musím upozornit na to, že informace o jeho vedoucím pochází z kapes kabátu nyní už odloženého a v této chvíli nepravdivou, což je třeba rovněž spravit. Některá jména třeba přiřadit správnému místu (viz.Skaut a Klubka).
Město vykročilo směle v novém kabátku vstříc diskuzím, když na webu zprovoznilo komentáře, oblíbené místo občanů sdílných, košatina názorů však často kyselé ovoce přináší.
Nový kabátek šenovského webu je atraktivního vzhledu, městu sluší a přes jmenované nedostatky, které budou jistě brzy odstraněné, musím webmaster-ku za nové stránky pochválit.
Její konání kontrastuje s radou města. Její členové z málo odůvodněné příčiny, naopak rozhodli ne-konat v případě žádosti o dotaci na rekonstrukci Staré školy. Zašel jsem se do Staré školy podívat a troufám si říct, že budova potřebuje větší investici, než umožňují poskytnout skromné obecní prostředky a bylo by lépe požádat o pomoc, neb bez ní bude rekonstrukce velmi obtížná.
Když vlastní síly nestačí je nejen vhodné o pomoc žádat, ale v případě, že ta je nezištně nabízena, jí nepohrdnout.

Nový web-kabátek města Šenova


16:25 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo