Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 21. březen 2010

Nedělní zamyšlení aneb První jarní zastavení 2

Stojím před informační tabulí - Zastavení 2 - Lipová ulice, Naučné stezky města Šenova a uvědomuji si, jak ten čas běží a věci mění. Slovo aktualizace, je u této tabule na místě. Snad se aktualizace vyhnou tabulím zbývajících zastavení Naučné stezky, prozatím.
Zastavení 2 - Lipová ulice

potřebuje auktualizovat


17:45 [Permalink]

neděle, 14. březen 2010

Stromy bez naděje

stín dubu červeného

Hanbím se, že teprve nyní rozpoznal jsem strom rostoucí už nějaký rok poblíž Radničního náměstí v Šenově. V létě poskytuje jeho koruna blahodárný stín parkujícím automobilům. Je bezpochyby dubem červeným, čehož jsem si dříve neuvědomil. O dubu červeném jsem už na tomto blogu psal. Nejprve to byla připomínka červeného dubu v parku u Fryštátského zámku, který o sto let dříve nakreslila do svého deníku baronka Henrieta Skrbenská. V článku druhém jsem pak mohl jen konstatovat, že dub podlehnul vichřici a není ho už více.
Znovu se v poslední době hovoří o kácení alejí podél cest, což někteří z nás s těžkým srdcem nesou. V Šenově byl též mnohým letitým stromům ukončen růst, povětšinou pro jejich "špatný zdravotní stav". Naposled lidskou rukou padly jasany na Vráclavské. Nutno říct, že mnohé stromy naopak v této době svůj život započaly. Jedním z nich je jinan dvojlaločný - ginkgo biloba, který přičiněním šenovských skautů roste už druhým rokem poblíž Lidové školy.
"Stromu zbývá naděje", je název poslední knihy profesora Halíka, v níž si před spaním čítávám. Za dne pak čtu knihu jinou, Karla Čapka Anglické listy. V té mne zaujalo povídání o stromech v anglickém parku.


Stromy jsou snad to nejkrásnější v Anglii. … sedě pod dubem křemelákem v Hampton Parku pocítil jsem v sobě povážlivou náklonnost uznávat hodnotu starých věcí, vyšší poslání starých stromů, harmonickou košatost tradice a jakousi úctu ke všemu, co je dosti silné, aby se udrželo po věky.… Zdá se, že v Anglii je mnoho takových prastarých stromů; skoro ve všem, co tu člověk potkává, v klubech, v literatuře, v domácnostech, je nějak cítit dřevo a listí staletých, ctihodných a strašně solidních stromů. Tady vlastně člověk nevidí nic okázale nového; jenom podzemní dráha je nová, a proto asi je tak ošklivá. Ale staré stromy a staré věci mají v sobě skřítky, duchy výstřední a šprýmovné;

Tolik Karel Čapek o stromech v anglickém parku. Nelze s jeho slovy nesouhlasit, byť jsou psaná před tolika lety. Mnohé se od těch dob změnilo, stromy tehdy vysázené mají dnes už mohutné koruny, pokud člověk do jejich života nezasahoval (neb nezřídka stává se, že co jedna generace sází, druhá sklízí, neb si myslí, že to jí náleží a povinností je). Stromy dříve jako i dnes pro jmenované vlastnosti obdivu hodné jsou. Je však dnes obtížné najít cestu k solidnímu stromu, pod nímž bychom spjatí byli s minulostí tak, jako gentlemani v anglickém parku. Stromy dnes příliš často obtěžují svými kmeny, padajícím listím, kořeny, dlouholetou pamětí. Nestačí však zestárnout, dendrolog vydá zprávu o chatrném zdraví dřevin a drvoštěp se rázem stává lékařem napadené krajiny. Koruny stromů však brání naše plíce, jsou zde zvláště v posledních dnech těžce zkoušené. Kdybychom za každou ztracenou korunu stromů vysadili dvě nové, dočkají se velikosti dnes zmizelých až generace příští. Kdož ví, nebudou li jim také záhy překážet. Praktičtější by bylo už nic nesázet.
Nelze však zahubit "vyšší poslání starých stromů, harmonickou košatost tradice a jakousi úctu ke všemu, co je dosti silné, aby se udrželo po věky".
odkaz na fotogalerii
Košatost tradice a solidnost starých stromů podle Karla Čapka, můžeme spatřovat v mnohém, co nás obklopuje. V těchto dnech se rozhoduje v Šenově o tradici nemalé. Zatímco muzeum se svou desetiletou tradicí počínalo teprve košatět, muselo už na čas sejít z nastoupené cesty k solidnosti. Knihovna však košatou tradici má, po devadesát let vrůstá svými kořeny do půdy Šenova. Byla od počátku knihovnou skromnou a dnes je stále co zlepšovat v jejím chodu, však tradici má v Šenově nespornou. Byla vždy váženou a též v jisté době obávanou knihovnou, jejichž knih se někteří báli tak, že je div nepálili na hranicích.


Také obecní knihovna v rámci kulturního rozvoje změnila od r. 1948 obsah knižního fondu. Knihy starých buržoazních autorů (kromě národních a pokrokových spisovatelů) byly vyřazeny. Rozsah svazků pokrokové a politické literatury stoupl v obecní knihovně na 13 859. Po letech 1968- 1969 byla knihovna očištěna od literatury pravicových a antisocialistických autorů.
Ludvík Tvrdý - 700 let Šenova


Zastupitelé města rozhodovali ve středu na svém mimořádném zasedání právě o této knihovně. To, že musí knihovna uvolnit prostory dosud obývané v mateřské škole je realita. Otázka: "Kam s ní?" je však realitou rovněž. Zastupitelé se mají na příštím zasedání rozhodovat mezi dvěma alternativami. Mohou buďto přetrhnout letitou tradici spojení s obcí a "odložit" knihovnu do komerční prostory, nebo nalézt způsob jak ji zachovat na obecním. Domnívám se, že nikdo, ani ten kdo ke své gramotnosti knihovny neopotřebuje, nemá právo vypudit solidní tradici z obecního. S podivem zas slyšíme z obecního domu slova jako: "vytěpat knihy".
Pohlédnu li na okolní knihovny, například v Havířově, nebo v Ostravě, vidím, že tu šenovskou, čeká ještě mnoho práce, k ní však potřebuje mít kořeny v pevné půdě. Prosím, nekácejte košatých tradic z pouhého podezření na chorobu. Takové jednání se může stát samo chorobným.

Fotografie toho, o čem se píše výše


08:25 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo