Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

pátek, 26. únor 2010

Sněmovní keř

Sněmovní keř pferda pferda@zdeneksebesta.net

sněm

K úvahám o mizejících vrabcích přidám jednu vlastní.
Pozoroval jsem hejno vrabců, čítající asi sto ptáků jak dovedně užívají keř, na němž sněmovali. Bylo-li bezpečno slétli se na trnitý keř a počali rokovat. Jakmile nejvýše posazení vrabci zpozorovali nebezpečí, které však nevyžadovalo evakuaci sněmovny, ptáci pouze stékali po větvích do přízemí. V okamžiku, kdy nebezpečí pominulo, vrabci se obráceným tokem vrátili k započatému jednání na horních místech sněmovny. Vidouc jak to mezi vrabci funguje, odvážil jsem se k sněmovnímu keři přistoupit blíže. Vrabci zpozorněli, ale svou debatu nepřerušili. Viděli že nemám křídla, abych je mohl ohrozit a dál jednali jako bych nebyl. Opatrně zvedám k oku fotoaparát, to však je vrabcům signálem, aby opustili sněmovní keř zcela. Poznali jak nebezpečnou zbraní jim hrozím a v mžiku byli ti tam. Postál jsem chvíli u keře v naději, že se vrabci přece jen vrátí až pochopí, že jim ode mne nehrozí žádné nebezpečí, leč marně, už mi nevěřili. Teprve když jsem odstoupil dostatečně daleko, vrátili se zpět do sněmovny. Činím druhý pokus, přistupuji k sněmovnímu keři beze "zbraně". Tentokrát rovněž vrabcům nestojím za rozpuštění sněmovny.

pravé křídlo sněmovny

Pozoruji jak se mezi sebou baví, někteří podřimují, zatímco další skupina poslanců vrabců tráví většinu času v sněmovním bufetu dole v přízemí. Odcházejíc, na chvíli vrabci nepřestávají štěbetat. V skrytu před pozorným zrakem sněmovní stráže (vrabec jenž neštěbetá) přikládám fotoaparát k oku a takto už připraven kráčím zpět, sledujíc při tom v hledáčku jak vrabci zareagují. Ušel jsem sotva pár kroků a vrabci opět bezpečně rozeznávají hrozící nebezpečí, v mžiku opouštějí sněmovnu. Nezbývá než se uchýlit ke lsti. Vracím se do úkrytu a čekám až sněmovna znovu vrabci zaplní. Fotografuji už jen z úkrytu a získávám několik dokumentárních snímků. Lepších výsledků však nejsem schopen zaznamenat, to ponechávám fotografům zdatnějším. Sněmovní keř hostí jak poslance místní, vrabce domácí, mající v sněmovně většinu, tak ty přespolní, vrabce polní. Sněmovní hašteření nikdy neznamená, že je ostražitost vrabců jakkoliv snížená, neb ve chvíli ohrožení dovedou rychlostí blesku, či spíše uzávěrky fotoaparátu, zmizet jako jeden "muž". Přispějme ke zvýšení populací vrabců vysazováním větších keřů, aby měli kde sněmovat. V nadcházejícím jaru k tomu bude vhodná příležitost. O tom, že jaro je tu, svědčí dnešní přílet špačků do Šenova, byť z oblohy stále ještě padá sníh.
strážný vrabec


12:36 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo