Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 31. leden 2010

Na pomoc Pražanům i jiným

„ To, že jsem byl včera slušný, mi nepomůže, když nebudu slušný i dnes.
Mravnost je jako motýl nad oceánem. Jakmile přestane mávat křídly, zahyne.“
Arnošt Lustig
Je slušné pomáhat tomu, kdo naši pomoc potřebuje. Nyní se vede zápas o Karlův most. Komu není lhostejný osud této naší nejznámější památky, může dát svůj podpis pod petici, požadující zastavení poškozování tohoto národního skvostu a případnou korunou či eurem umožnit Pražanům pokračovat v obraně mostu před vandaly. Na obranu mostu

Zima letošní je pravda takou, jak jsme už léta nebyli zvyklí vídávat. Ptáci s vděkem přijímají pomoc, již jim nabízíme v krmítkách před okny. Zima bude zřejmě dál ztrpčovat život chladnou náturou nám, i ptákům v mrazivých nocích. Za ranního šera už v krmítku hledají naši pozornost. Odměnou nám je pohled na vděčnou pestrou společnost.

Dlask tlustozobývelký bratr


12:29 [Permalink]

sobota, 23. leden 2010

No a co?

Je sobotní ráno a já sněhem křupajícím pod nohami kráčím ve čtrnácti, stupňovém mraze k poštovní schránce (trochu přeháním, neb novodurová trubka na plotě o průměru 110 cm se může sotva pyšnit tímto označením, mráz však v těchto dnech opravdu bývá takový, i větší) vyzvednout sobotní vydání Lidových novin.
U ranního šálku kávy pak mimo jiné čtu myšlenky Daniely Kolářové:

„ Stejnou cenu jako pocit štěstí má i pocit zoufalství, protože i to je situace, která vás nakonec možná vykopne zase nahoru.“

Nebo také sochaře Václava Fialy:

„ Často slyším alibistickou výmluvu: to či ono není památkově chráněné. No a co? To potřebuje zdravý rozum vždy zákonnou oporu?“

Ohrožené průmyslové dědictví Česka - LN 24.1.2010


Souhlasím jak s Danielou Kolářovou, tak s Václavem Fialou, kterého slova podobně vyvstávají v mysli mé, čtu li periodikum místní, Oběžník města Šenova z ledna roku 2010. Z něj se dozvídám o záměru církve českobratrské evangelické, vybudovat v kostele prostor pro kulturně společenské vyžití občanů. Toť jistě ušlechtilá nabídka ve chvíli, kdy zdejší evangelické společenství počtem farníků neoplývá. Evangelický kostel vedle "Perly Slezska" chrámu Prozřetelnosti Boží, je druhou dominantou Šenova a jeho propůjčení kultuře obce je sympatickým gestem, které přijímám s povděkem. Maně při tom uvažuji o jiné dominantě Šenova, Staré škole. Škola a kostel, to bývalo jedno kdys. Dnes, po přečtení větičky v Oběžníku o záměru českobratrské církve proměnit Boží stánek na kulturní dům, s čímž zastupitelé města vyjadřují souhlas, přemýšlím rovněž o Staré škole. Obé bylo v minulých stoletích postavené pro povznesení ducha živlu šenovského i obcí blízkých. Obé pak má skončit, přičemž Stará škola poslání, k němuž byla postavena, splnila, kostel se pak k stejnému osudu blíží. Času krok nezastavíš. Ztratí li však budova významu, pro nějž byla dříve postavena, nemusí to vždy znamenat konec fyzicky. Je chvály hodné rozhodnutí Českých bratří dál povznášet ducha v kostele, byť jinou formou. Taktéž v Staré škole měl duchovní život pokračovat, leč obávám se, že budoucnost školy není po rozhodnutí zastupitelstva, podporovat proměnu kostela českobratrské církve, nijak světlá. Usuzuji tak při vědomí o nedostatku financí na mnohé další výdaje města, což lze rovněž zvědět na stránkách Oběžníku, kde je v prvním čísle roku 2010 zveřejněn také rozpočet města. Staré škole nemusí zbývat mnoho dní, nebude li s ní v rozpočtu počítáno. Obávám se, že pro dvě ne - památky (v mých očích památkami jsou) není sdostatek prostředků, když ani pro jednu už dříve nebylo.

kdo dřív?


21:40 [Permalink]

pátek, 1. leden 2010

Mirek

Bylo ospalé ráno po Silvestru, nový rok začínal a my se ptali – jaký bude? Jaký může být, zřejmě nikdo neví, já v prvním dnu roku 2010 věděl, že nic už nebude jako dřív.
V telefonním seznamu mám čísla, z nichž už nikdo nezavolá, v adresáři adresy, z nichž už žádná psaní nepřijdou. Loňský Silvestr a letošní Nový rok způsobily v seznamu a adresáři ztrátu, která bolí. Dosud jsem ztichlé adresy ještě nikdy neodstraňoval, nedokážu to, a musím přiznat, že jich přibývá. Lepší už to nebude, ani být nemůže, když ti, díky nimž cesta radostnější byla, už nezavolají, nenapíší.Takže kalendář Ti zatím jenom podám ve dveřích a posezení
Zrealizujeme, až se to trochu převalí. Tak zatím a já brnknu na mobil, až pojedu kolem Tebe. MirekPřevalilo se, však posedět už nestihneme. Sedím teď nad jeho dopisy a obrázky, a myslím na člověka, který byl a zůstane přítelem.

S Bohem Mirku, a někdy posedíme.

autor-Mirek Otýpkaautor-Mirek Otýpka


21:36 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo