Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

sobota, 28. listopad 2009

Stromová víla


Nikoliv -Pištec, jak jsem před časem pojmenoval sochu v Lipové aleji já, nýbrž -Stromová víla je její pravé jméno. Socha je vzpomínkou na stromy, jež dříve rostly v Lipové aleji, však dnes už nerostou. To a mnohé další jsem se dozvěděl jednoho listopadového dne od samotného tvůrce sochy Oldřicha Haroka. Už dříve mne mnozí Šenováci upozorňovali (např. ing. Pavel Dědic, bylý náš starosta, jehož zraku socha taktéž nemohla uniknout), kdo že je autorem sochy. Tehdy jsem všem slíbil, že pana Haroka navštívím a požádám jej o bližší informace.

obrázek-logo tiskárny

Toho listopadového dne jsem zazvonil u dveří tiskárny, která je hlavním stanem šenovského umělce. Tiskárna tepala "kapku" klidněji než v jiné dny, neb většina zaměstnanců měla toho dne volno. Oldřich Harok, jemuž je jeho tiskárna obživou, mne v tom dni přivítal na její půdě. Tiskárenské stroje byly sice ztichlé, ale jistý ruch byl zde přece jen znát.
Zatímco tiskárna přináší Oldřichu Harokovi obživu, umění je jeho koníčkem a relaxací. Domnívám se však, že samotné malování by mu nouzi také nepřivodilo. O tom mne už dříve, a dnes znovu jeho obrazy přesvědčily.
Při kávě jsem položil panu Oldřichovi několik otázek.

Pb Narodil jste se v Šenově?

OH Ano, u babičky, jsem tedy zdejším rodákem, ale vyrůstal jsem v Havířově, kde jsem také chodil do školy. Do Šenova jsem se vrátil, když mi bylo 15-16 let. V Havířově jsem docházel do Lidové výtvarné školy, kde mne učil malíř Vojtěch Berka.

Pb Doktor Bogár při jedné vernisáži vaší výstavy zmínil, že jste také absolventem Střední průmyslové školy grafické v Praze.

OH Ano, doktor Bogár je profík a vždy rád přidá kdo u jaké baterie …a tak, ale studoval jsem polygrafii, nikoliv umělecký směr. Lidová výtvarná škola je mým jediným výtvarným vzděláním.

Pb Kdy jste začal malovat?

OH Pominu li počátek v mládí, po škole v Praze jsem dále pracoval v tiskárnách a věnoval se výtvarné typografii, tzn. úpravě tiskovin, navrhoval plakáty ap. Při jedné z prázdninových vlastivědných cest s manželkou, bylo to asi v roce 2003(?), jsme přijeli do Čejkovic na Moravě, kde zrovna probíhala pouť. Nebyl to takový cirkus, jakým je známá Jízda králů, lidé tam šli pro to, že tak chodí každým rokem a ne kvůli divákům, aby se předváděli. Byl jsem očarován barevností krojů a sluncem tak, že jsem po návratu domů začal opět malovat. Příštím rokem jsme zavítali ještě do Vlčnova, kde jsem doplnil materiál. Dva roky jsem si pak oživoval techniku práce s barvou, kterou jsem léta nedělal. Z toho vzniknul soubor obrazů, představených prvně na výstavě v Šenovském muzeu v roce 2005.

Pb Poblíž vaší tiskárny visel jistou dobu billboard, na němž byl obraz lidí v krojích.

OH Použil jsem tehdy svůj obraz jako poutač tiskárny.

Pb Byl to dobře udělaný poutač, myslím. Do dnes mám před očima ten rej barevných krojů.

OH Obrazy folklóru byly řemeslnou činností. To jde ráz na ráz. Tady mám předlohu, tedy fotografii, a dál to vzniká impulzivně. Mnohonásobně déle trvá namalovat obraz, kde jsou dva čtverečky, když člověka něco napadne a pak o tom přemýšlí několik večerů, aby z toho něco bylo.

Pb Mluvit o řemesle při malování můžete vy, talentovaní od přírody.

OH Když má někdo malířství jako koníčka, ke kterému se vrací jednou za týden, nebo čtrnáct dní, nebo jen přemýšlí o tom, co by mohl a chtěl, a čeká, že ho něco osvítí, tak z toho malíř nebude. Důležité je dělat cokoliv, ale dělat to soustavně.

Pb Jak už bylo řečeno, obrazy moravských krojů a folklóru byly vystaveny prvně v Šenovském muzeu v roce 2005. Byl to první váš úspěch, přičemž si mnozí mysleli, že takto budou vypadat i výstavy další. Vy jste však přišel s něčím zase novým.

OH Pak jsem použil jinou techniku a vznikla nová série obrazů.

Pb Vznikla série obrazů, jejichž výstava v roce 2006 nesla opět lakonický název - Obrazy, ale vžilo se jí nazývat -Říkadla, podle vkomponovaných textů.Tentokrát jste představil dětské tváře, portréty. Dle mého názoru byla tato výstava dosud nejúspěšnější. Mně se tyto obrazy líbily velice. Každý obraz nutil k zastavení nejen na chvíli. Divák někdy vstoupí do obrazu dvířky, o nichž malíř ani netuší, že je sám otevřel.

OH Někde jsem vyčetl, že estetika má na malíře takový vliv, jako ornitologie na špačka. Ten je rád, že umí létat a uživí se. Existují v televizi pořady, bývají v neděli, o jediném obraze. Jsou zajímavé, ale co všechno si ten člověk o obraze nevymyslí. Také na vernisážích, ten co výstavu uvádí, zároveň uvádí sebe, jak je vzdělaný, vzpomene několik malířových předchůdců, samotný umělec se pak nestačí divit že je také filosofem, mimo to, že je malířem.

Pb Tady vidím další zajímavý obraz. Je to zase něco nového.

obraz Nekonečný příběh

OH Vypadá to jako sakrální motiv, ale já se tomu bráním, i když by se mi to líbilo. Spíš to připomíná nekonečný příběh dobra a zla. Mohl bych udělat kompozici na jakékoliv sakrální téma, ale bylo by to falešné. Když v sobě něco nemáte, nemůžete to ani předat. Sice jsem vychován ateisticky, ale jak člověk stárne, tak jsem přišel k té své pozici, že Boha nelze vyvrátit ani doložit. Na náboženství se mi líbí jeho humanistický náboj.

Pb Jste znám tím, že svých obrazů neprodáváte. Zřejmě máte své obrazy rád tak, že se s nimi nerad loučíte.

OH Několika obrazů jsem se už zbavil, nebylo zbytí, když měl někdo narozeniny. Někdy si říkám, tomu musím něco dát, něco namaluji, ale pak si řeknu - kurnik to je dobré, to si nechám … smích.

Pb Tady vidím téměř všechny obrazy, co jste namaloval a jichž jsme měli možnost spatřit na výstavách. Jsou zde však i obrazy nové. Například tento s obloukem schodiště do panské oratoře v kostele Prozřetelnosti Boží.

OH Já mám takovou smůlu, že už se bojím něco pěkného v Šenově namalovat, protože do roka už to není. Něco namaluji a ono to vzápětí zmizí. Maloval jsem alej v Šenově, s oprýskaným plechovým plotem kolem hřiště a letitými lípami, už není. Pryč jsou lípy i ten plot. Obojí mělo pro mne kouzlo. Dnes tam stojí plot drátěný. Mohla tam být nějaká pěkná zídka raději, drátěný plot uprostřed města, kterým chceme být, je málo vhodný.

Pb Jsou tady další obrazy, které ještě v Šenově vystavené nebyly.

OH Ne, v Šenově ne. Byly však vystavené ve Vítkovicích v knihovně v roce 2008. Některé obrazy jsou ukradnuty, jako například ten, který stylově i tématicky patří Shchielemu. Některé obrazy vznikly podle skic k sochám, které existují.

Pb Tohle je také zajímavý obraz.

OH To jsou -Televizní diváci.

Pb Vidím na obraze dole také psa. Líbí se mi ten obraz.

OH Mně se nelíbí (smích). Ne, pes tam není, jsou to dva, co čumí na bednu. Já jsem poznamenám estetičnem a ten obraz je takové anti-estetično, asi proto, že je to o anti-kultuře.

Pb Mně se přesto líbí, my diváci jsme divní.

Procházíme mezi tiskárenskými stroji. Na stěnách visí obrazy už známých moravských krojů. V další místnosti jsou krom obrazů, také plastiky. Nad hlavou poletuje anděl. Je dřevěný a shlíží na nás shůry. Pod ním stojí socha, o níž si lze myslet cokoliv

portrét pana X

OH Je to portrét pana … , poznáte ho podle hloubky myšlenek.

Pb Originální, ale raději nebudu jméno publikovat.
Co tahle socha znamená?

OH To je hráčka na čelo.

Pb Mohla by stát v Lidušce.

OH Jo, tam by stát mohla. Třeba v obřadní síni. Tam by pasovala.
Půjdeme se teď podívat na Stromovou vílu

Pb Výborně, cestou vám položím ještě pár otázek, co by čtenáře mohly zajímat. Jaké noviny čtete?

OH Lidovky.

Pb Co televize? Co sledujete nejraději.

OH Knoflík, kterým se to vypíná. Ale když se dívám, pak sleduji pořady o přírodě, dokumenty, cestopisy. Trilery, nebo když se něco jmenuje schow, gala večer ap., tak to ne.

Pb Rozhlas posloucháte? Co nejraději?

OH Noční pořady, když maluji. Ale také si pouštím CD, poslouchám barokní hudbu, nebo podobné věci.

Pb Malujete v noci?

OH Ano, většinou maluji do jedné, dvou hodin po půlnoci.

Pb Kde je vaše nejoblíbenější místo v Šenově?

OH Vlastní zahrada. Když je pěkné počasí, tak mě nic do světa netáhne.

Pb Nyní jsme tedy na této zahradě a tady na kašně už vidím první zajímavou věc.

OH Je to z ytongu. Kamenosochaři takové materiály neuznávají, je to příliš snadné.


Pb Sochat z žuly je jistě obtížnější než z ytongu, ale talentu je třeba i k modelování z moduritu.
Támhle v dutině stromu vidím čísi obličej.

OH To je dítě v lůně matky.

Pb A tady stojíme v zákulisí "kapličky" Stromové víly. Myslel jsem, že je ze zbytku stojícího ještě kmene lípy, ale nyní vidím, že tomu tak není.

OH Strom padnul do zahrady, tak jsem kmen s pomocí přátel instaloval jako vzpomínku na všechny stromy v aleji.

Pb Byla to geniální myšlenka.
A jsme u jezírka kde někdo leží.

OH Mramorové torzo mužského aktu, neb Fosilie Davidova. Ne že bych měl málo pokory k Michelangelovi, ale proto, že model, podle nějž jsem mramorová záda modeloval, se tak jmenoval.

Pb To se vám povedlo velice.

Vracíme se tam, kde vše začalo, k Stromové víle.

Jak proběhlo slavnostní odhalení sochy?

OH Bez hudby, bez slávy, taková partyzánština.

Pb Co pro nás chystáte příště?

OH Těším se na jaro, až se zase chopím kamene.

Pb Rádi budeme vyhlížet, čím milým nás opět překvapíte.


oldřich harok a jeho Stromová víla

OH Děkuji za rozhorov a také za Stromovou vílu.

Oldřich Harok mezi Šenováky

09:04 [Permalink]

úterý, 17. listopad 2009

17


"Opovržení prostým "hloupým" občanem se však dlouhodobě nikdy nevyplácí, protože může akumulovat potenciál, který vyústí ve společenskou krizi, nějakou novou revoluci s daleko horšími následky, než si lze u doutníku v golfovém klubu představit. " prof.Cyril Höschl 10.11.2009 pro MEDICAL TRIBUNE CZ
Citací profesora Cyrila Höschla jsem si usnadnil vyjádření myšlenky vlastní, která mne už nějakou dobu trápí. Studiem dějin svého rodiště, nemohl jsem si nepovšimnout událostí, které pohnuly životem lidí v minulosti. Věta profesora Höschla, byť vytržená z textu především odborného, přesně vystihuje obavy některých z nás dvacet let po té, co… co vlastně chceme? Aby nebyla zavdávána příčina k zrcadlení dějin, o nichž profesor Höschl na stejném místě píše, že: "probíhají víceméně fázicky, a nejspíš se katastrofě nevyhneme."
Historii, v níž jsme sami žili, mám uloženou snad lépe než v hlavě, v krabici se starými novinami. Dnešní den je k ohlédnutí předurčen a staré noviny mohou při tom být dobrým pomocníkem. Noviny už shromažďovat nemusím, a to je dobře.
68 až 89


13:18 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo