Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

sobota, 29. srpen 2009

Prázdnota

rytíř Richert Thuleberh

"Často člověk píše jen aby vyplnil prázdno v sobě" (František Kožík - Josef Mánes Praha 1966).
Občas tomu tak vskutku je, příkladem může být i tento spot.
Ocitnuvši se v zemi, kde se život točí jinak, než jsem byl uvyklým vnímat doma, taká prázdnota se na okamžik do duše vkradla. Jiné důležitosti nahradily ty dřívější, ponechávajíc pod vrcholem svah holý-prázdný.
Stojím před sochou rytíře Richerta z Thulebergu jenž v levé ruce třímá skříňku s vzácným královským dokumentem, kterýž urozeného pána prvně zmiňuje v roce 955. Cenná listina pochází z kostela sv. Bonifáce, stojícího poblíž sochy onoho šlechtice. Pravou rukou rytíř klaje kopím draka, představujíce tak věčný zápas dobra se zlem. Rod vymřel v 14 století, ale dodnes je v městě připomínán erbem. Víc než je o tomto rytíři psáno na kameni za sochou povědět nezmůžu, a začínám si ostře uvědomovat vlastní babylonský syndrom, bránící mi bariérou jazyka tázat se místních. Mít tak k ruce vše-objímající síť internetu, jistě bych zvěděl víc, ta však pro mne není v tomto místě k dispozici. Uvědomuji si zde ostřeji závislost na síti, jíž užívám vždy, pocítím li vědomostní nouzi, což zrovna jako v této chvíli, nebývá zřídka. Jakmile se obří encyklopedie přede mnou zavřela, pocítil jsem prázdnotu, kterou toliko lidské slovo, ať psané či vyslovené může nahradit. V dobách rytířských rovněž nebylo možné spoléhat na sítě, snad jen ty rybářské, přesto život dral se vpřed a rytíře Richerta z Thulebergu tehdy jistě nenapadlo, že by pro cestu v tato místa mohl hledat trasu například na - mapách.cz.
V nedalekém městě v letech 1645-49 přebýval Rudolf Skrbenský svobodný pán z Hříště, rodák ze Šenova, jenž tehdy v ta místa doprovázel Juditu Rebeku rozenou hraběnku z Vrbna, paní hraběte Jana Maxmiliána z Lamberku, na jednání do města v němž po třiceti létech válek uzavřen byl v roce 1648 konečně mír.
Vrátivši se rok na to 13. června 1649 domů, byl Rudolf v rodném šenovském zámku radostně vítán, leč pouze do chvíle kdy vyšlo najevo, že s jinou vírou se vrátil než odjížděl (viz. Paměti Kryštofa Bernarda Skrbenského sv.p. z Hříště).
Moje víra nezměněnou zůstává a nebude tedy příčinou zklamání mých blízkých, stejně jako se před 360 léty stala ta Rudolfova pro rodinu jeho na stejném místě.

kostel sv. Bonifáce

Lidé městeček a vsí se snaží dát místům patřičnou váhu číms, co by připomínalo významné okamžiky v dějinách obce. Zdejšímu malému centru města sluší socha rytíře Thuleberga, která nese historii, bez níž by prostor byl sice k žití, však bez genia loci. Takto i já, naprostý cizinec v tomto městečku, poznám bezpečně kde hledat původ zdejšího osídlení. Duch Šenova po staletí tvořili Skrbenští z Hříště, jich sochy jsou však skryté zrakům mnohých návštěvníků v kostele Prozřetelnosti Boží, jehož stavitelem byl rovněž jeden příslušník toho rodu, Karel František. V blízkosti šenovského kostela Prozřetelnosti Boží stojí dvě sochy světců, Jana a Antonína, ale socha jež by podobně jako zde Thulebergova, připomínala historii místa, dle mého přesvědčení Šenovu schází. Dříve už jsem pro novou sochu v Šenově horoval, nenašel však odezvu. Tehdy šlo ještě o soše přemýšlet, zatímco nyní v obtížné finanční situaci nejen obcí, lze o něčem podobném už jen snít. Šenovskému muzeu rovněž už pouze v snech zbývá místo dnes.
V čase kdy píšu v tyto řádky, čtu si po večerech knihu Františka Kožíka z níž jsem citoval hned na počátku. V ní se dočítám, že baronka Henrieta, rovněž rodačka z Šenova byla koketní ženou a omámila svým půvabem také Josefa Mánesa. Nevím, byla li takovou opravdu, nebo se spisovateli pouze líbilo takto psát, ať už tak bylo či ne, rodáci se mi připomínají i zde a pomáhají zaplnit prázdnotu, která se občas do duše vkrade, je li člověk z běžného dění vytržen.
18:26 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo