Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

pátek, 16. leden 2009

Příklady

vrabec_kapitán

"Lepší vrabec v krmítku než cokoliv na střeše", rčení mi přišlo na mysl ve chvíli, kdy se k ptačímu krmítku za oknem dostavili konečně také vrabci. Do té doby mne rmoutilo pomyšlení, že Macek, je příčinou jich absence u krmítka, představuje totiž pro ptačí národ nebezpečí, plynoucí z jeho loveckých vloh. Sýkory ani kosi už nedbali hrozeb, jimž čelili létem, kdy Macek v skrytu čekal na jejich chybu, vrabci ale stále ještě pochybovali a byli mnohem obezřetnější. Mráz však nedůvěru otupil a vrabci počali krmítko pravidelně navštěvovat. Byl jsem potěšen návratem vrabců, kteří jsou pro mne ukazatelem "normálnosti". Hejnko nevelké (20 jedinců), sic už není tím, čím početně bývalo dříve, a "generála", jenž ještě vloni bděl nad pořádkem, vystřídal mladší kapitán, společenství vrabců nadále působí organizovaně, ačkoliv zřejmě pod přísnějšími pravidly, než jaké platily za života starého generála. Svět se mění, co dříve mohl starý generál přehlížet, to dnes mladý kapitán nesmí podceňovat.

vrabec_generál

Zatím, co vrabci opatrně dobývali krmítko teprve, až je mráz k tomu dohnal, kousek vedle už dříve proběhl litý ptačí boj. V prvních dnech nového roku přilétly kvíčaly, ty mají nos na jablka ponechaná v podzimu pod stromy. Jablka, třeba pod sněhem ukrytá, dokážou zkušené kvíčaly vždy nalézt. Prostřenou tabuli spatřil kos, svolal kamarády a ti se bez skrupulí pozvali k hostině, přičemž kvíčalám dali zřetelně najevo, že pro ně u stolu místo není. Byla z toho, pěkná mela. Z dáli ptačí sněm, ve skutečnosti litý boj o jablko.


boj o jablka
Ptačí svět je zajímavý a my se od něj k užitku svému můžeme v lecčem poučit. V -Pozitivních novinách- byl "otištěn" článek neznámého autora -Lekce od divokých hus. Příklad husí by mohl taktéž pomoci Husovu národu. To už dříve někteří pochopili. Se vstupem do Evropské unie je často vzpomínán Richard hrabě Coudenhove-Kalergi. Tento zajímavý člověk přesto nadále zůstává neznámou postavou naší historie. Jeho život a myšlenku na sjednocenou Evropu znovu připomenul Český Rozhlas 6 v pořadu Portréty, 4 a 11. ledna 2009. Za to, že včerejší kolize letadla s hejnem ptáků (pravděpodobně hus) neskončila tragicky, vděčí lidé pilotovi, ptáci jsou bez viny.


19:12 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo