Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

sobota, 30. srpen 2008

V obležení

dělo proti obléhatelům


Jako v obležení se dnes ocitla v Šenově dvě místa spojená historií. Jedna jí přímo dýchá, pro druhou dýchají její dnešní správci. Mluvím v prvním případě o kostele Prozřetelnosti Boží a v druhém o Muzeu Šenova. Obě jmenované stavby se ocitly v obležení zvídavých přátel historie Šenova a dnes otevřely dveře všem, kteří projevili zájem, bylo jich požehnaně. Ani kanón postavený před muzeem nezabránil proudění davů. Nebylo snadné dostat se do ohniska dění, nebyl li člověk v čele proudu, což se mi dnes ani v jednom případě nepodařilo být. V deset hodin dopoledne proběhla v muzeu vernisáž výstavy k desetiletí trvání této naší významné instituce, jakož výročí povýšení Šenova na město. Desetiletí dění na půdě muzea i obce je prezentované fotografiemi, dokumenty, obrazy. Jako už mnohokrát, i nyní tanečníci školy Palas předvedli své umění, žel ne všichni měli to štěstí být při tom na dohled, obléhajících bylo tentokrát opravdu mnoho. Tak hodně, že my vzadu mohli pouze slyšet, jak jsou nejlepší spolupracovníci muzea vyzdvihováni, ne však zas tolik, aby jich bylo možné zahlédnout i ze zadních řad. Později je však bylo možné potkat na sále. Odlišovali se od jiných, kyticí květů v rukou, s nimiž si někteří nevěděli rady. Jméno Honzy Šebesty zaznělo, aniž bych jej mohl spatřit, jeho dílo však lze vidět ve stálé expozici muzea. Honza postavil zbrusu nový Šenovský zámek a věřte mi, je jako "živý" (zámek).

bezradní dva ocenění


Krom místních vzpomínek na uplynulé desetiletí, jsou na výstavě k vidění obrazy krajiny Šenova z dílny skupiny Kvaš, některá jich díla jsou prodejná.
Po "vyplenění" muzea, vydala se "šenovská horda" dál. Ve dvě hodiny odpolední se před jejím zástupem otevřely dveře, do té chvíle zavřené a do jistého času zazděné. Panská oratoř kostela Prozřetelnosti Boží byla zpřístupněna veřejnosti. Zájem však byl opět tak veliký, že jsme mnozí stáli na schodišti, když magistr Jaromír Polášek z Beskydského muzea už seznamoval přítomné s historií oratoře a kostela. Ale stání na schodišti nemuselo být méněhodnotným s vědomím, že stojím na stejných dřevěných schodech, po nichž chodili kdys Otto Amadeus Skrbenský z Hříště s manželkou, roz. Antonií Ludovítou hraběnkou Podstatskou z Prusínovic, pro niž údajně byly schody na oratoř zbudovány. My dnes stoupajíce vzhůru po schodišti žádnou pýchu necítili. Leda na zástupce katolické církve, a faráře Petra Okapala zvlášť, jimž vděčíme za možnost nahlédnout v místa, sloužící toliko panstvu kdys k pohledu shůry. Točitým strmým schodištěm kolem presbytáře se pak návštěvník mohl vrátit do lavic před oltářem, tam kde zas jeho místo je. Sounáležitost s Šenovem a jeho historií byla dnes potvrzena na dvou místech a ty se bezesporu staly zlatým hřebem jubilejního Šenovského jarmarku roku 2008.
Mohli jsme při tom potkávat lidi spojené s Šenovem velmi pevnými svazky, v prvé řadě ředitelku Simonu Slavíkovou. Jí třeba poděkovat za všechnu práci, jíž během deseti let existence muzea vykonala. Dnešní obležení muzea a kostela bylo poděkováním nejupřímnějším.
Celému letopiseckému aktivu, v čele s jeho předsedou, Milanem Pašíkem, patří dík za desetiletí obětavé práce na úkor svého času.

někteří ční


Nebylo možné přehlédnout mnohé zastupitele města, jak ty dnešní, tak i minulé. Všech si vážím a desetiletí trvání města je poznamenáno převážně pozitivním konáním v prospěch občanů Šenova. První po-list. starosta Karel Houdek byl u zrodu jak muzea, tak města nejblíže, ani dnes při vernisáži výstavy desetiletí nemohl chybět. Nescházel žádný po-listopadový starosta a poslední . . . před, byl také viděn. Některý z nich během desetiletí ční více, jiný méně, ale při dnešním jarmarku mne žádné pořadí, ani podle velikosti nenapadá.
Ulice plné stánků, kolotoče, hudba a sluníčko svedlo mnohé k procházce v tento výjimečný den. Každý z nás může vzpomenout, kolik dobrého či naopak špatného se za tu dobu v obci událo. Výstava v muzeu nabízí k připomenutí nejdůležitějších událostí obsáhlý materiál. Já nabízím k připomenutí dnešního dne několik pohledů ze zadní řady.dav ze zadní řadynový vstupzase vzaduv oratoriupohled ze schodištěkus neuvěřitelné historiemagistr Polášek a Milan Pašíktudy odcházela hraběnka


Jarmark 2008 pokračuje15:27 [Permalink]

čtvrtek, 14. srpen 2008

Pozitivní drozd

brávník na silnici

Na silnici pod korunami stromů hopsala tři ptačí mláďata. Zajímala se o barevné umělohmotné sáčky na krajnici, v nichž hnedle tušila cos zajímavého do zobáku. Sic při tom trochu nerozvážně hazardovala před koly projíždějících automobilů, leč zřejmě už zkušeně (před blížícími se vozidly dokázala vždy včas uniknout na stromy) prozkoumávala barevné předměty ležící u krajnice vozovky. Zprvu mne napadlo, že by tito ptáci mohli být ořešníky. Ty jsem viděl pouze jednou, bylo to však poblíž Bruntálu, tady v Šenově nikoliv. Teprve když se jedno ptáče přiblížilo, rozpoznal jsem v něm drozda. Jeho mladistvý vzhled mne trochu zmátl. Fotoaparát jsem měl po ruce, nebyl mi však moc platným pomocníkem, drozdě nedůvěřovalo člověku a jakmile zjistilo, že mu ze sáčku nekyne žádný užitek, zase se rychle vzdálilo, také kvůli blížícím se po silnici vozidlům. Doma při prohlížení snímků, začínám pochybovat o trvanlivosti digitálních fotoaparátů a uvažuji jak dlouho může takový aparát být schopen pořizovat byť jen trochu slušné fotografie. Ten můj má svůj zenit už zřejmě za sebou. Nechci tím nijak omlouvat své fotografické ne-umětelství, ale poslední dobou se mi ani pomocí stativu nedaří pořizovat dostatečně ostré snímky, byť i statických objektů. Představa tak krátké životnosti foto-přístroje mne naplňuje smutkem, a raději ze špatných výsledků dál podezřívám pouze sebe. Vinou nemožnosti dokumentovat mé setkání s drozdy, jal jsem se vyhledávat nějaké snímky brávníků pomocí Internetu. Než jsem se dostal na stránky s největší sbírkou kvalitních snímků fauny i flóry (jako vždy to bylo "U Hlásků", jen pro tentokrát místo Josefa, je autorem snímků brávníka, Hlásek Rudolf), zavedl mne vyhledávač dílem náhody tam, kde se o brávníkovi také píše. Začetl jsem se do vyprávění o lese, ptácích a přírodě lidmi dotčené méně než v městě. Článek mne zaujal tak, že jsem na týchž stránkách vyhledal další příspěvky stejného autora.

mladý brávník

Všechny byly k přírodě obdobně laskavé a pozitivní. Zvědavost mne vedla na stránky osobní, autora zajímavých článků. Ty však už stejně laděny nebyly. Mnohé texty byly protikladem myšlenek publikovaných na stránkách pozitivních. Vedle oprávněných kritických pohledů na bolesti dnešního světa, ukřivděnost, xenofobii a též antisemitismus jsem našel tam, kde bych očekával mysl podobnou té pozitivní v článcích jinde prezentovaných. Připadlo mi to podivné, jako den doktora Jekylla a noc pana Hyda (Robert L. Stevenson -Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda, 1886). Články doktora Jekylla mne už nemohou zaujmout, Mr. Hyde svým stínem překryl pozitivní text. Škoda jednoho adepta mých oblíbených rss kanálů.
U brávníka, jehož jsem pozoroval na silnici, nelze kvalitu snímku ospravedlnit jinak, než vadou fotoaparátu. Tomu ale neodpovídá snímek drozda jiného, pořízený při návštěvě milé Jarmily v Raškovicích. Ani ten sice nijak nevybočuje z řady průměrných, ale je z něj alespoň patrné, o jakého drozda jde.

Drozd zpěvný


Drozdi jsou vítanými zpěváky jara zvláště tam, kde chybí tlukot slavíků. Je pozitivním jevem, že brávníci jsou mezi místními drozdy též zastoupeni. Stejně pozitivně nemohu hodnotit zvyšující se zde výskyt straky obecné, která nemá dobrou pověst u myslivců. Co vede k zvětšené populaci ptáků v zahradách dříve nevídaných, je mi trochu záhadou. Říká se, že straky mohou být velkým ohrožením zpěvných ptáků, ale tvrzení není plně průkazné. Když před pár dny z hnízda na smrku vylétla čtyři mláďata, bylo jich spolu s rodiči najednou na střeše plná televizní anténa. Co může stračí invaze do zahrad znamenat pro populaci ostatních ptáků, netuším. Straky jsou však krásnými ptáky, přes hlasové projevy, vzdálené zpěvu drozdů na hony. Pozitivním by bylo, kdyby řeči o špatných móresech straky a mých mizerných schopnostech fotografa, ukázaly být se pomluvou. Zatímco první se pomluvou ukázat může, nebo alespoň ne celou pravdou, to druhé naštěstí nikdo zkoumat nemusí.


straky

17:00 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo