Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 20. duben 2008

Phasianus publicus

Opět latina. Tentokrát byla tou, která vnesla do bažantích motanic trochu řád, ale po pořádku.

Kokorokó-bažant obecní ve svatebním

"Smutná příhoda byla nejen Kokorokovi, nýbrž všem bažantům důrazným napomenutím k opatrnosti, neboť jim bylo jasno, že všude obchází jejich nejhorší nepřítel a škůdce – člověk, který nemá nic jiného na práci, než činit úklady bažantům a všemu ostatnímu živému tvorstvu, které se nachází na povrchu světa, v hloubkách jeho vod i ve vzdušných výšinách."


Věta je z knihy - Bažantnice, kde takto bažant Kokorokó rozjímá o životě po jedné smutné příhodě. Mistrně psaný příběh bažanta albína má i po desítkách let, kdy jsem knihu Jana Vrby poprvé otevřel, místo v mém srdci. Vždy si na Kokorokův příběh vzpomenu, jakmile spatřím na zahradě bažantího kohouta, jehož též Kokorokem nazývám, byť neozývá se jako ten Vrbův. Ale nechť, je to už řádka let, kdy pan Vrba příběh Kokoroka napsal (bylo to v dvaadvacátém roku minulého století) tak snad mohu našeho Kokeše dnes takto nazývat i já.
"Biokoridorem" přicházívá Kokorokó z blízké olšiny k podzimu do zahrad, které jsou mu během nadcházející zimy pro pestřejší nabídku stravy milejší než les, přičemž ploty mu nikterak v migrování nebrání. I letošní zimy tak bylo a teprve v těchto dnech nadešla chvíle, kdy se Kokorokó měl vydat za dříve již odešlými slepicemi. Doposud to tak vždy probíhalo, letos je však jinak. Naposled Kokorokó parádně prošel zahradou, trochu si zobnul nabídnutého zrní, zakodrcal hlasem vítěze a my čekali, že ráno bude pryč a nespatříme jej do podzimu více. Milý bažantík však tentokrát nejeví žádné známky možného stěhování a třeba slípky nejsou už pár dní nikde vidět, on se zdržuje nadále v zahradách. Je však otázkou času jen, než jej travní sekačky doženou k opětovné migraci. Bude nám pak chybět jeho natřásání a ryk, ale snad se na podzim vrátí zpět, neb uvykli jsme na něj a jemu naše přítomnost očividně též nepřekáží. Jaro přináší Kokešům nejednu radost, ale taktéž nemalou starost. Mějme naději, že Kokoroka na podzim nedostihne osud stejnojmenného literárního hrdiny.
V první větě zmíněná latina (ne myslivecká) pomáhá v orientaci mezi ptáky tak známými, jakými bezesporu bažanti jsou. Ten "náš" je druhem bažanta obecného. Existuje bažant obecný jak s obojkem, tak bez něj. Podle toho se bažanti rozlišovali dříve, ti dnešní pouze s obojkem viděni jsou. Zatímco do konce devatenáctého století dominoval v Čechách bažant obecný (Phasianus colchicus colcichus), později dovezený druh bažanta obojkového (Phasianus colchicus torguatus) původního Kokeše českého zcela přeonačil a dnes každý zdejší bažant řádně obojek nasazen musí mít. Obecně však lze o zdejších bažantech říci, že jsou obecnými, jakkoliv nás vzpomínka na slavnějšího Kokeše českého nutí dále poddruhy latinsky rozlišovat. Kokorokó se mezitím vyvinul v nový druh; "Kokeš obecní - Phasianus publicus", přičemž označení obecní/publicus odlišuje tohoto bažanta od ostatních obecných, jichž můžeme spatřit například v lukách u Luciny.


11:41 [Permalink]

sobota, 19. duben 2008

Lipová 861

"Enkaustyka (řectina) je malířská technika helénisticko-egyptského původu, užívající jako pojidla vosku. Tvaruje se za horka, takže se spojuje s podkladem; užívá se také k impregnaci a polychromování porézních materiálů, například mramoru, sádry.

Bára Tománková-enkaustika


Toliko o této technice malby říkají encyklopedie.
Pro mnohé znovu objevená, jiným zcela neznámou novinkou je technika vytváření uměleckých obrazů barevnými vosky. Nepochopitelnou se může zdát člověku při pohledu na "žehličku" v rukou umělců. Horká žehlička napovídá, že se jedná o práci v teple, tudíž činnost příjemnou. Ale nemusí tomu tak ve skutečnosti být, jak lze soudit z popisovaných postupů (sice sporadicky se vyskytujících) na internetových stránkách, této znovu objevené tvorbě se věnujících. Jednou takovou stránkou je Ateliér Bára. Stejného jména je autorka výstavy enkaustických obrazů, jež jsou nyní k vidění v Muzeu Šenova, Bára Tománková. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek, 4. dubna 2008. Podle sdělení ředitelky muzea, paní Simony Slavíkové, zahájení bylo přítomno na šedesát návštěvníků, což svědčí o rostoucí oblibě naší mladé, letos teprve desetiletí trvání slavící instituce a pořádaných akcí v ní. Nynější výstava, která bude k vidění až do konce dubna, potěší jak milovníka umění, tak jeho sběratele, jemuž je umožněno některé exponáty i zakoupit. Jsou mezi obrazy mnohé, jichž by leckterý z nás chtěl s potěchou mít na očích déle, než bude trvání výstavy. Technika barevného vosku nahřívaného a nanášeného na papír pomocí žehličky může někomu z nás připadat tajemnou, avšak nikomu kdo výstavu navštíví, utajenou nezůstane poezie obrazů mladé autorky.
Barbora Tománková je pastorační asistentkou farnosti v Karviné a v jejich obrazech lze nalézt i myšlenky z této sféry. Právě ty patří k nejlepším. Každý si však (jak jinak) může vybrat srdci nejbližší obraz a možná si jej odnese s sebou domů (samozřejmě až po ukončení výstavy a zaplacení ne-vysoké ceny).
V konkurenci jara, kdy umělec nejvyšší tvoří nové arcidílo, může se výstava obrazů za zdmi galerie zdát odvážnou. V tomto případě však autorka nezanikla a je dobrou alternativou pro návštěvníka, který cestou pod rozkvetlými korunami stromů dojde na adresu -Lipová 861.


Bára Tománková-enkaustika19:05 [Permalink]

sobota, 5. duben 2008

Dýchejme v pohybu.

Za lepší vzduch

Přišel mi poštou leták, kterým mne Občanské sdružení vzduch, zve demonstrovat nespokojení se stavem ovzduší na Ostravsku.
Akce se divákům při pohledu zvenčí může zdát nepatřičnou. Tedy hlavně při pohledu na reprezentační film Ostrava-City in motion na YouTube, jenž Ostravsko ukazuje sice pravdivě, leč ne beze zbytku. Filmovým záběrům na rozesmáté šťastné lidi vprostřed zeleně s fontánou schází tvář odvrácená, jež by ukázala to, co na život zdejších obyvatel nepůsobí pouze pozitivně. Nelze ale vyčítat tvůrcům dokumentu snahu o co nejlepší obraz krajiny. Obloha nad Ostravskem však nebývá vždy tak modrou, jako ve filmu. Nejsou zde toliko parky a řeky s malebnými sídly na březích a na okraji pouze několik objektů v průmyslových zónách, umožňujících obyvatelstvu příjem prostředků k pohodlnému životu uprostřed tohoto ráje. (… a houfy dětí nad pískem).
Existuje ještě jeden projekt, přibližující Ostravsko pomocí Internetu, tento je však v mnohém upřímnějším prezentantem kraje. Na stránkách Moravskoslezského kraje je přístupný 3D model ortofotomapy, která už nic neskrývá, takže lze vidět i oblaka páry nad firmou, jež stále ještě není zdravým srdcem Ostravy. Jeho vlivy na zdejší životní prostředí přinutily obyvatele k projevům občanské nespokojenosti, kterou chtějí mimo jiné, projevit právě v příští středu na Masarykově náměstí v Ostravě- městu v pohybu.
Při pohybu po Masarykově náměstí ve středu 8. dubna, mysleme na modrou oblohu, kterou ne všichni mohou vidět stejně.15:14 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo