Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

čtvrtek, 18. říjen 2007

Ledy pukají

ledy

Kalendář nás informuje o nadcházejícím čase plískanic, ale podzim ještě svou nenapodobitelnou paletou barev láká naše oči k obdivu krajiny. Nic nenasvědčuje tomu, že by v nejbližších dnech mohly vodní hladiny zamrznout, proto nadpis věrohodným dojmem neoplývá. Ledy se však přesto hnuly. Ledy mezi zastupiteli Šenova a jeho občany se pohnuly jistě, jak dokazuje článek místostarosty Ing. Jana Blažka v posledním čísle "Oběžníku". V něm autor informuje o dění na poli u mlýnů. To je doposud určené k průmyslovému využití, avšak odpor veřejnosti proti takovémuto zásahu do krajiny vzrůstá a zastupitelstvo začalo brát názory občanů vážně. Článek místostarosty je první a doufám, že zároveň ne poslední vlaštovkou (podle data v kalendáři spíše havranem) a o dalším vývoji územního plánu se rovněž podobným způsobem dovíme.

erb

Neméně významnou trhlinou v jinak dlouhodobě zamrzlém ledu je spuštění stránek Římskokatolické farnosti Šenova administrátorem Daliborem Čájou. Už jen ze zvyku jsem dnes kliknul na odkaz ze stránky Šenova, který mě doposud vždy spolehlivě nikam nezavedl. Jaké však bylo překvapení, když mne trvale zamrzlý odkaz zavedl na stránky čerstvé a dosud hřejivou novotou zářící, plné zajímavých informací.
Malé praménky začínají proudit konečně mezi rozervanými ledy, jimž však chlad mlčení může vrátit jejich dřívější ztuhlost a znemožnit blahodárný tok informací, pokud budeme mlčet i my.
Budu rád, když i další odkazy v ledu uložené najdou svého administrátora (např. muzeum a knihovna), který je oživí, tak jako např. Dalibor dnes stránky ŘK farnosti. Dovolím si z nich citovat slova o stvoření -


Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak strom života a strom poznání dobrého a zlého.


Římskokatolická farnost Šenov u Ostravy


17:51 [Permalink]

neděle, 14. říjen 2007

kultura.cz

Stejnojmenný pořad byl vysílán včera v 19,35 hod., na programu České televize 2. Zajímavý pořad lze sledovat v archivu na stránkách České televize. Chci upozornit na pořad minulý, v němž se hovořilo o Ostravských Hradčanech a hostem byl sochař Emil Adamec, o němž jsem psal už dříve v souvislosti se Sedlišťskými sochami. Archiv pořadu Protože ne vždy mohu sledovat pořady, o něž bych stál, velmi si považuji možnosti vybírat si v archivu České televize. V tomto případě jsem služeb archivu využil také a nelitoval toho. "kultura.cz" je skvělým pořadem. Ostravské Hradčany, jak jsou vyhaslé vysoké pece ve Vítkovicích dnes nazývány, neskýtaly v dobách své slávy příležitost k procházkám a proplétat se tunelem pod nimi nepatřilo zrovna k mým oblíbeným činnostem. Dnes však vyhaslé a ztichlé pece příležitostí k procházce kupodivu jsou a ti, kdož nemuseli být v přímém kontaktu s "Golémem" dříve, dnes přicházejí pohlédnout do tváře mrtvého obra zblízka. To vše patří do kultury dnes, tak jako fotografie včerejších dnů Jana Grabowského, o kterém též byla v pořadu řeč.

fotomontáž

Do kultury nepochybně fotografie patří, o tom není pochyb. Mnozí se snažíme fotografovat, byť ne všem se daří vytvořit obraz, jenž by přitahoval víc než jen přímé účastníky snímků. Fotografku s talentem Josefa Sudka jsem objevil už dříve, kdy jsem hledal informace o šachtě v Karviné, Gabriele. Michaela Pospíšilová měla letošního léta v Porubském krevním centru výstavu. Mohu jen litovat, že se mi nepodařilo jí shlédnout. Naštěstí fotografie Michaely Pospíšilové můžeme i nadále spatřit na internetových stránkách zde. Kdo však dříve hledal odkazy na tyto stránky na Pferdově blogu, dobře nepořídil, neb stránky se přesunuly na adresu novou. Dnes už je zase vše v pořádku a my se můžeme kochat pohledem na snovou krajinu Karvinska očima Michaely.
Přítelkyně Jarmila mi umožnila přečíst článek fotografa a Sudkova asistenta Petra Helbicha v Hlasech muzea Frenštátu pod Radhoštěm, ve kterém autor vzpomíná na svého učitele způsobem velmi přitažlivým. Snad bude Michaela pokračovatelkou Sudkova i Helbichova díla. Její fotografie tomu napovídají.
Na stránkách věnovaných Josefu Sudkovi mi utkvěl v paměti citát, jehož pravdivost potvrdil fotograf vrchovatě. Já, druhou větu Sudkova citátu naplňuji vrchovatě též. ;-)


„Dám hodně na instinkt. Člověk ho nikdy nesmí otupit tím, že by chtěl vědět všechno. I kdyby se mu to nakrásně povedlo, ztratí instinkt a bude jenom všechno vědět …” Josef Sudek


Dal jsem na instinkt a prověřil funkčnost odkazů v mých článcích na blogu, díky čemu jsem opět zavítal na stránky oblíbené fotografky. O tom, jak hluboké nedorozumění může špatně fungující odkaz způsobit, mne přesvědčila stránka, na niž je zveřejněn úryvek Novoročního projevu prezidenta republiky z roku 2002, Václava Havla. Chce li čtenář spatřit projev celý, je na konci článku odkaz na stránky hradu. Nepřemýšleje o tom, že je rok 2007, kliknul jsem na odkaz. Po načtení odkazované stránky v okně prohlížeče mi konečně dochází to, že naše země je od roku 2002 už jinde. Historické odkazy.
08:16 [Permalink]

pátek, 5. říjen 2007

Nová tvář z mlhy starých časů.

Friedrich Larisch

Moje generace byla vychovávána tak, abychom nesmýšleli o době minulé, jako o dobrých časech. Naopak, bylo nám vštěpováno, že vše, co dříve bylo, příchuť nespravedlnosti má. Nespravedlivým vůči nám však bylo zamlčování toho, co by staré časy mohlo připomínat. O to těžším je pro mne nyní pátrat po historii mého rodiště, Šenova. Mlha za mnou je místy tak hustou, že v ní nelze ani tušit, co skrývá.
Mlha v historii způsobila mé tápání, když jsem hledal podobu šlechtice, jenž byl posledním pánem Šenova. Friedrich Larisch Mönnich byl tím, kdo dlouho unikal mým snahám, získat jeho portrét. Ačkoliv se mi podařilo sestavit řetěz obrazů pánů Šenova mnohem starších, toho posledního, a mohlo by se zdát, že i nejsnáze dosažitelného, jsem dlouho objevit nemohl.
Teprve nyní, laskavostí Mr. Petera Seilerna, vnuka Bedřicha Larische, žijícího nyní ve Švýcarsku, mohu tvář posledního pána Šenova konečně poznat. Teď už vím, jak vypadal ten, jehož podpis jsem viděl na prodejní smlouvě, kterou byla panská půda přiřčena mým prarodičům. Na ní si postavili dům, kde jsem se později narodil. Ještě dlouho se v sousedství domu, na louce u Obory, říkalo "Na panském" (přesněji, "Na panskim").
Mr. Peter Seilern mi nezištně poskytl dvě fotografie svého dědečka a já tak mohu řetěz pánů Šenova uzavřít. Stále však řetěz není celistvým, zbývá ještě nalézt jeho jeden článek, obraz Otto Amadea Skrbenského, jehož tvář též doposud schází.
Fotografie Bedřicha Larische je však článkem důležitým, upřesňujícím pohled na historii Šenova skrz mlhu zapomnění.
Už nežijící pan Alois, býval zahradníkem na zámku v době, kdy ten ještě stával a jeho pánem byl Bedřich Larisch. Když měl pan Alois sto let, radostným hlasem nám vyprávěl, jak dělal šoféra slečně a jejímu příteli na výletě. Ani ve stu letech mu příběh nevyprchal z paměti a vyprávěl nám jej s podobným zanícením, jako svého času Bohuš Záhorský v nezapomenutelných "Našich furiantech", líčil divokou jízdu kočárem. Netušili jsme tehdy, kým byla slečna ze zámku, kterou pan Alois s úctou vzpomínal. Nyní při pohledu na genealogický vývod Mr.Petera Seilerna si mohu představit Marii Johannu, jednu z dcer Friedricha Larische, jež se stala matkou Petera Seilerna. Kruh se uzavírá, mlha rozestupuje.
Ukončím toto povídání citátem: "Když myslím na budoucnost, přicházím k rozhodnutí, že její povaha nezávisí tak na tom, co podnikneme, jako na tom, čemu zabráníme." Ludvík Vaculík v HN, čtvrtek 4. října 2007.
Chtěl bych zabránit lecčemu, v tomto případě šíření mlh v historii i současnosti, která se historií stane jistě jednou též. K tomu mi pomáhej Bůh, Internet a dobří lidé. Nemám důvod nevěřit v pomoc Boží. Internet pomáhá v mnoha případech a další dobrý člověk nezištně pomohl právě teď. Můj dík patří Mr. Petru Seilernovi, který nezištně přispěl článkem řetězu k pochopení minulosti Šenova. Panství Šenov.


15:59 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo