Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

čtvrtek, 27. duben 2006

Bahno a zase bahno.

Ne, to nejsou Piešťany, ale opět Šenov.
Křivdil jsem našemu odboru životního prostředí, když jsem lamentoval nad elektronickou komunikací s městským úřadem, neboť dnes dorazila z odboru ŽP MěÚ Šenov odpověď na můj dotaz k situaci na Volenském rybníce. V obsáhlé odpovědi lze nalézt stejnou starostlivost o jmenovaný rybník, jakou pociťuji i já. To mne uspokojilo. Co mne uspokojilo už méně, je fakt, že Volenský rybník je opravdu soukromým majetkem a město tím pádem nemá dostatečnou sílu jeho současný stav řešit. Za vším je nutno vidět peníze, pokud jsem správně pochopil. Co mne však děsí, je stálá hrozba vysušení rybníka, zdůvodněná třeba nedostatkem financí na odbahnění. Budu se muset prokousat vodním zákonem, případně i lesním, abych alespoň částečně pochopil, co všechno lze očekávat, a má li společnost vůbec možnost, takový případ narušení životního prostředí, čímž by trvalé vypuštění rybníka jistě bylo, řešit.
Zaráží mě skutečnost, že rybník, který po staletí patřil k šenovskému panství, je pojednou v rukou jednotlivce. Nepřekvapuje mne, že tyto objekty patřily v dobách "neměnných" do státního podniku Rybářství. Co mne však překvapuje (zřejmě opět pozdě, jiné už dávno ne), že takové majetky nebyly navráceny obcím, v jejichž katastru leží, tak jako např. náš rybník. Možná by teď město mohlo vyvíjet tlak na pronajímatele rybníka. Každopádně, by snad nebyl touto dobou trvale vypuštěn. Vodoprávní úřad (krásné slovo :-) snad dokáže věcí pohnout. Pokud se ovšem majitel uvolí opět jen na pár dnů rybník napustit a poté jej znovu vysušit, pak to bude opravdu zapeklitá situace.
Byl jsem se dnes podívat, zda se nezměnila situace a Volenský opět nenabírá vodu. Nenabírá. Cestou kolem jeho souseda, rybníka Košťálovského, se však nestačím divit.
Nu, posuďte sami.

Košťálovský rybník-bez komentáře

pod čarou


Některé věci i v této měnící se době, naštěstí zůstávají neměnné. Například tito, na osvětlené okno klepající a vstupu se dožadující, marťané.

fotografie-chroust20:48 [Permalink]

neděle, 23. duben 2006

Odbahnění 2006

Bezútěšný stav Volenského rybníku přetrvává. Je další jaro, a voda nikde. Pohled na suché dno našeho největšího rybníku se stále nabízí kolem jedoucím i jdoucím. Vodní ptactvo bez vody, takový je neměnný obraz Volenského rybníka těchto dnů. Dno rybníku je sice nahrnuto (druhý rok), ale nebylo v silách majitele bahno odstranit. Už dříve jsem o tomto šenovském "problému" psal. Volenský 2005. Bylo to v loňském roce, kdy ještě 21. května nebyl Volenský napuštěn. Zdá se, že situace se bude opakovat, nebo bude ještě hůř.
Stále nemám informace o vlastnických vztazích k rybníku. Je soukromý? obrázek-zákaz (Cedule tomu napovídá.) Je pronajatý? (Hledám nápovědu). Má vlastník stejné povinnosti, jako majitel lesa? Mnoho otázek, na které teprve budu hledat odpovědi. Začal jsem, kde jinde, na odboru životního prostředí, městského úřadu Šenov. Elektronicky. To byla možná chyba. Mail se ztratil, předpokládám. Ani po dalším mailu nepřichází odpověď na mé otázky. Zdá se mi, že se často ztrácejí maily a brzy i já ztratím k této formě komunikace s úřady důvěru, pokud ani třetí pokus nevyjde. Nebudu ovšem paušalizovat a použiji adresu vyšší kategorie. Snad to vyjde.
Rád bych zde poskytnul informaci o vývoji na Volenském rybníku, sám však tápu v tomto směru. Například na stránkách Rybářství Rychvald, které ještě vloni nezastíraly, že na Volenském hospodaří, v tomto čase už žádné informace nenajdu. Zřejmě privatizace vodních ploch dospěla do konečného stadia.
Nicméně na jejich webových stránkách si můžete přečíst toto:

Vedle základních hospodářských funkcí, máme významné povinnosti na úseku vodního hospodářství a zároveň odpovídáme za řádný stav vodního fondu v regionu, který má nezastupitelnou úlohu na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a to především svou plošnou biologickou samočisticí schopnosti a významné krajinotvorné funkci. Jako vlastník a správce pečujeme o 53 rybníků (400 ha vodní plochy) a 4 vodní toky.

Nechci si připustit možnost vysušení rybničního prostoru pro jiné účely, přesto i taková "schizomyšlenka" se vkrádá a rozsvěcí varovný maják. POZOR! Co když takové eventualitě není bráněno v privatizačním ujednání? Tak, to byla ukázka spekulace. ;-) Že však není důvod k obavám, musíte posoudit vy sami. I na jiných webech než je tento, už jsou obrázky rybníka prezentovány trvale bez vody.Moravskoslezský kraj

obrázek-plácnutí do vody
Tento příspěvek by mohl být jen plácnutím do vody, ale ani tím není, bez vody. Abych to napravil, společně s dalšími obyvateli naší zahrady, jsme v sobotu "odbahňovali" naše "jezero".

obrázek-obahnění jezírka

Živočišstvo tůňky bylo odchyceno a v dostatečně velké nádobě s původní vodou, tzv. infikovanou životem, přechováno do nedělního rána, kdy i s ní, bylo vráceno zpět do nově napuštěného jezírka. Uvědomuji si, že naše jezírko není souměřitelné s Volenským rybníkem, a náš vklad do něj nepřekročil částku 2357000,-, což je částka uvedená ve výpisu z obchodního rejstříku, kterou vložili společníci (dva) při zakládání firmy Rybářství Rychvald. Odpovídáme však za řádný stav vodního fondu v zahradě, který má nezastupitelnou úlohu na úseku ochrany a tvorby životního prostředí. Jako vlastník a správce pečujeme o 1 jezírko. Přesto se chováme k našemu jezírku zodpovědně, neboť neseme odpovědnost za námi vytvořené prostředí, aby tvorové v, i mimo něj žijící, nedošli k úhoně. Náš vklad nebyl tak vysoký, aby musel být zmnožen. U větších, tzv. komerčních rybníků, bych to však předpokládal. To však není můj problém. Jím je pouze nepřítomnost vodní hladiny na Volenském.

obrázek-napuštění jezírka

19:18 [Permalink]

středa, 12. duben 2006

Chyby nechybí

Cuiusvis hominis est errare,nullius nisi insipientis in errore perseverare.
"Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává." Cicero.

Doufám, že překlad je správný, neboť jej pouze papouškuji ze stránek, na kterých se tento citát vyskytuje. Našel jsem jej také na oblíbeném blogu - Pohlazení duše.
Naštěstí Nejsem novinář, a řečnické dovednosti Cicera jsou mi nedostupné. Přesto se snažím na Pferdově blogu vyvarovat psaní bludů. Ne vždy se to daří. Ukáže li se mé "mudrování" být později chybou, snažím se to napravit. V životě jsem se mýlil už mnohokrát a náprava omylů není vždy snadná, občas i nemožná. Blog, to je však jiná. V blogu chyby napravovat lze a najdu li nějaké, neváhám sjednat nápravu. Nuže, nalezl jsem takovou chybu.
Psal jsem jednou o svém vztahu k jednomu z šenovských pánů, Janu Skrbenském, jehož basreliéf zdobí stěnu šenovského chrámu Prozřetelnosti boží. Zpočátku jsem nepochyboval o tom, že když usedám (sporadicky sic) do kostelní lavice v levé řadě, pohlížím na tvář Janovu. Až poznání šenovské historie v knize Ladislava Kišky, zviklalo tuto jistotu. Kniha je k dostání za lidový peníz v naší knihovně. (Doufám, že je to stále pravda, potřebuji totiž další výtisk, protože ten můj je už značně opotřebován). (Je to pravda. 13. dubna 2006/15,30 :-)
obrázek-obálka knihyTehdy jsem musel přiznat vlastnictví tváře Karlu Dětřichovi. Trochu mne to rozladilo. Měl jsem tvář člověka, který zhlíží na nehodného farníka, spojenou s Janem Skrbenským, svobodným pánem z Hříště. Jen nerad jsem uznal svůj omyl. Jan či Karel, oba byli mými rodáky a dá se parafrázovat ono známé: "Čím jsem já teď, byli oni také. Čím jsou oni teď, budu já též." To neznamená, že by mou tvář někdo tesal do kamene, leč jinak tyto dvě věty jsou jistě pravdivé. Pátral jsem dále v historii rodu Skrbenských z Hříště, až v těchto dnech, dostalo se mi důkazu o správnosti mého původního odhadu, že totiž tvář zhlížející na mne z kamene, patří přece jen (nyní už bez pochybnosti) Janovi. S uspokojením jsem přijal tuto zprávu, třebaže znamená, přiznání se k svému omylu. K poznání mi dopomohl autor knih o historii Václavovic a Bruzovic, Milan Pastrňák. Patří mu dík za to, že nadále už nemusím setrvávat na svém omylu.
obrázek-Jan Skrbenský


18:24 [Permalink]

pondělí, 3. duben 2006

Drak

Drak je fakt dobrý ;-) Sharkan

20:29 [Permalink]

sobota, 1. duben 2006

Až zazní volání- divokých . . .

Až zazní volání divokých husí …, zpívá se v jedné staré písni. Vzpomněl jsem si na ni, když jsem nad hlavou uslyšel kejhání přelétajících husí. Byly jich stovky, snad tisíc. Mířily ze severu na jih. Den před tím jsem poprvé uslyšel ráno, ještě za tmy, Drozda zpěvného. Tentokrát zpíval standardně, a já se nenechal ošálit, tak jako vloni, kdy mi jeho zpěv zněl nějak divně. Drozd, začínající svou dráhu loňského jara, se zřejmě cestou k nám poněkud nachladil a jeho trylky nebyly dosti přesvědčivé, abych bez "videa", byl schopen identifikovat jeho "audio". Letos poprvé, uslyšev podobný hlas, s triedrem na očích jsem prohledával vršky okolních stromů, pátraje po zdatném pěvci. Zpěváček se tentokrát neskrýval, tak jak se to na správného barda sluší, a pyšně se dmul na vrcholku smrku. Fotografovat ho mým fotoaparátkem bez zoomu by bylo pošetilé, i v případě, že by drozdík prozpěvoval za denního světla. On však největší koncerty pořádá ještě za ranní tmy, nebo za soumraku. Podařilo se mi zachytit jarní píseň tohoto nepřeslechnutelného kropenatého umělce,šenovského drozda. Zdá se mi, že je to tentýž zpěvák, který mne vloni tak popletl, jen jeho hlasový projev už doznal jistého zlepšení. Je to však po nekonečných zimních měsících rajská hudba pro uši člověka, který vstává za tmy. Když pak světlo vycházejícího slunce změní noc v den, bažantí kohout se svými družkami vyrazí na procházku po zahradě. Není to náš Kokoroko, který se ztratil. Je to jiný kohoutek, "lidovější". Prochází se často i na místech, bažantům nepříslušejícím. Například na ulici, kde je komunikace velmi živá. Snad ví, co dělá.
U naší řeky Luciny však pozoruji, že tady možná někdo neví, co dělá. Jinak by nemohl být reálný pohled na jakousi stavební aktivitu v blízkosti řečiště.

foto-stavební ruch u Luciny

Už v dobách minulých, nějaká hlava přišla na to, že by v bezprostřední blízkosti řeky mohly stát sklady nábytku, či čeho. Časem se tento prostor začal vyprazdňovat, dnes je opět patrná činnost v tomto, pro mne stále záhadném, místě. Cedule oznamuje kolemjdoucím, nebo většinou jedoucím lidem, že tady je záměr něco vybudovat a nikomu do toho nic není. O tomto kousku záplavového území a záměru vlastníka, jsem se nedozvěděl nic. Možná se majitel pozemku zde chystá soukromně podnikat ve všeobecném zájmu. Třeba tu bude přístav, či brod, nebo je vlastníkem vodník, který si zde buduje obydlí s přímým vstupem do vodní říše. Kdo ví? Mohl by tu stát vodní mlýn (šenovské mlýny nestačí?), nebo vodní elektrárna? Je celá řada vodních staveb. Žádná se mi, ale nezdá být reálnou pro tuto lokalitu. Já, ač jsem se poptával, odpovědi jsem se prozatím nedočkal. Vrtá mi to nadále hlavou. Na stránkách města Šenova, jsem marně pátral. Jak jsem už jednou psal, stránky jsou strohé. Na těchto stránkách mi chybí rubrika, ve které by bylo možné klást otázky týkající se života v obci. Neočekával bych přímé odpovědi, pouze by mohli zastupitelé vyhodnocovat dotazy těch, které zastupují, a na relevantní dotazy čas od času odpovídat na stránkách města. Šenov-hlavní stránka.. Nemusel bych pak spekulovat např. o stavbě v bezprostřední blízkosti Luciny, či o přetrvávajících problémech s Volenským rybníkem. Ten, jak jsme si mohli všimnout, je stále, tak jako i loňského jara, bez vody a bez odbahnění. Na stránkách správce, jak Volenského, tak i Košťálského rybníka, se informace neposkytují (předpokládám, že oním vlastníkem je Rybářství Rychvald, jistoty už ale v dnešní době nemám). Na stránkách šenovského zastupitelstva se lze doklikat pouze na informaci z loňského roku, kde se konstatuje fakt, že jsou s rybníkem potíže. Na stejném místě je rovněž poznámka, že bylo zabráněno "holoseči" kol Luciny, za což vyslovuji zastupitelům, zvlášť OŽP, své osobní poděkování. Cituji ze zprávy o ŽP za 05/04 – 05/05:

" Již několik týdnů je středem zájmu odboru ŽP, Volenský rybník, jako významný krajinný prvek na našem území a z hlediska možného poškození přírody. Město se v této souvislosti obrátilo i na ministerstvo zemědělství a při ochraně zbylého ptactva spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny, střediska Ostrava. V uplynulém období se podařilo uzavřít řízení s Povodím Odry a zabránit jejich záměru holoseče na březích Lučiny. Z celkového počtu 321 dřevin požadovaných ke kácení bylo povoleno na našem území 12 ks. V ostatních případech žádný důvod ke kácení (a tím oslabení břehů a přirozeného biologického prostředí) nebyl uznán. Po letošních jarních prohlídkách se v současné době začínají provádět udržovací práce na šenovském úseku Lučiny spočívající v odstranění překážek v toku a naplavenin."

Tak se věci mají, v době, kdy jiným voda bere vše. Což však neznamená, že by se na ty naše vody mělo zapomínat. Už proto, že Lucina i tentokráte byla ukázněně v korytě během jarního tání, což nebývalo v historii Šenova vždy pravidlem, a Volenský opět přivítal své navrátivší se opeřence suchým dnem. Možná si někdo řekne, po masáži ptačí chřipkou v médiích, že je to tak lépe. Já si to nemyslím. Rád bych vás odkázal na článek Petra Podpěry-Pohádky o blbosti…, který vyšel v posledním čísle časopisu Fauna, ale ctím autorská práva, takže jen doporučím: Kupte si číslo 7/2006. Co však odkázat mohu, je článek v časopise Vesmír, Ptačí chřipka (PDF), autora Cyrila Höschla, nebo Živé slova Miroslava Sanigy.
20:48 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo