Pferdův blog

Archive of Pferdův blog


Pferdova stránka

       pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

neděle, 25. červenec 2004

Brouk II


Brouček není brouček.
Vítězem soutěže se stává, jak jsem předpokládal, Mr. Robert Černý. Jemu patří neutuchající sláva.

Nebudu popisovat požadavky na neutuchající slávu a rovnou budu citovat. "neb onen brouček není broučkem (řád brouci, Coleoptera), leč je to larva, či snad lépe řečeno, mladý jedinec, od naší asi nejběžnější ploštice (řád ploštice, Heteroptera) zvané.....pozor: ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus).
................I když o larvě by se zde asi správně nemělo mluvit(?), neboť ploštice mají tzv. nedokonalou přeměnu, bez stádia kukly."

Co dodat? Po takové odpovědi už stačilo jen požádat vyhledávač a prohlédnout si odkazy. Je jich neuvěřitelné množství. Co lidí na světě zná ploštice a já ne. I v Izraeli mají ploštice.
Mezi přehršlí odkazů, jsem vybral tento PET, kde jsem si hezky početl a šup s ním do oblíbených.
Nech brouka žít.


21:20 [Permalink]

sobota, 24. červenec 2004

Brouk


Stojím ve stínu, kryjíc se před žhavým poledním sluncem, když tu na zemi zahlédnu malého, oranžového, broučka. Čile pobíhá mezi ostrůvky mechu a chvilku nepostojí, abych si ho mohl vyfotografovat.
Začínám uvažovat, jak bych asi vnímal krajinu, být takovým broučkem. Mechové ostrůvky jsou pro tak malého tvora obrovskými překážkami. To však takovému svižnému tvorovi evidentně nijak nepřekáží při neustálém průzkumu krajiny. Všechny překážky překonává s energií záviděníhodnou. Přemýšlím, jak je zranitelný, díky své malosti. V případě zahleděnosti v mém běžném, zorném poli, stačí krok a brouček by byl rozdrcen mým "kolosem". Při těchto úvahách, jistě způsobených horkem, najednou si všímám něčeho mnohem menšího, co můj chabý zrak registruje už jen jako pohybující se mikrotečku. Jen její klikatý pohyb prozrazuje, že se jedná o živého tvora. Snad nějaký jiný mikro-brouček, nebo vlastní potomek onoho většího. Celý tento mikrosvět se rázem několikanásobně zvětšil. Dosavadní, pro mne malinkatý brouček se stává obrovským gigantem, jenž by mohl takové tečky drtit, jako třeba slon mravence. To se však neděje. "Vele-brouk" dále svižně pobíhá, aniž by jakkoliv ohrozil, pro mne už skoro neviditelné spoluobyvatele.
Slunce pálí, jak se v červencovém poledni někdy stává a tady ve stínu, uprostřed mikrovesmíru, stojím obrovský ve své malosti, neschopen pochopit zákonitosti světa pode mnou. Odcházím a cestou asi zase drtím ten fantastický mikrosvět s jeho obyvateli, aniž bych něco z toho viděl a pochopil.
Existuje li na zemi nejmenší forma života, jistě může existovat ve vesmíru i forma největší. Doufám, že její schopnost vnímat okolí, je s tou naší nesrovnatelná. Protože nevědomost může, byť nechtěně, ubližovat.

brouk?

Bohužel snímek se nepovedl. Přesto jsem se pokusil, třebaže nemám žádné entomologické znalosti, tohoto brouka určit. Prolistoval jsem celou Markovu knihovnu, nekonečné hodiny nechal načítat různé internetové stránky např. insect.cz, kde mne přivádělo k šílenství non stop načítání gifů vlaječek. Výsledek se nedostavil. Vyhlašuji proto soutěž o vypátrání odkazu na tohoto brouka
Úspěšného vítěze za odměnu jmenuji na tomto tajném weblogu, čímž mu zajistím neutuchající slávu.


19:09 [Permalink]

středa, 21. červenec 2004

Komentáře.


Jednou jsem se pokusil zprovoznit na tomto weblogu taky komentáře, podle elka. návod na zprovoznění komentářů v easyblogu
Bohužel, buďto mou šikovností, nebo serverem, nepodařilo se mi to rozchodit. Dnes si říkám, že je to možná dobře. Ne každý má žaludek na to, aby pročítal debatu, kterou zapříčinil svým spotem. Samozřejmě myslím weblogy, které někdo čte. A jelikož čtu některé komentáře weblogů, stává se často, že z některých rychle vycouvám.
Neboť jsou témata, která když se použijí, tak se v komentářích dveře netrhnou. A to snad není cíl. Neboť cílem, podle mne, by mělo být řešení. Jinak je to jako hodit kost mezi psy. Nic to neřeší a psi by mě mohli kousnout.
Totéž platí o odkazech, kde na mne v prohlížeči vybafne nápis, že jsem hlupák. Jistý politik taktéž nazýval lidi hlupáky. Nevím, proč dotyčný génius musí to hned troubit do světa. A just se vzepřu. To bývají výsledky snažení mesiášů.
Okomentovat něco bych někdy ale potřeboval. Například článek Ludvíka Vaculíka v Lidových Novinách. Blbec Tak, jak vypráví L. Vaculík i já jsem jednou sponzoroval prodejce výhodných věcí, např. holicích strojků či fotoaparátů. Soucítím s ním, a podle jeho popisu jsme oba potkali stejného sociálního inženýra. Na rozdíl od Pana Vaculíka mám doma památku na dobrý skutek, v podobě dětského fotoaparátu. Kdyby p. Vaculík četl tento weblog, ujistil bych ho, že podle mne, nesponzoroval prodejce kradených věcí, ale člověka, který dokáže atrapu v ceně pár korun prodat svým obětem za astronomickou sumu. Myslím, že tito eskamotéři "on the road", dělají to, co dělají někdy i solidně tvářící se obchodníci, na místech kde by to člověk nečekal.

Pferdo, ty jsi ale vůl...bůůůů18:36 [Permalink]

Průběžná zpráva o dubu a Daphne.


Tak nám doubek vyrašil první lístky. Druhý žalud zapustil kořeny sic, ale výhonek nepustil. Selekce přírody funguje. Ještě to nevzdávám. Přesadil jsem ho, uvidíme.

Krnovák

Daphne začíná vyrůstat z batolete, přestože ji ještě činí potíže zdolat sestup se schodů na zahradu, cestu zpět domů už zvládá bravurně.
"Být k sobě jako kočka a pes," nemusí zrovna znamenat to, co si pod tímto rčením představíme. Totiž, nepřátelství na život a na smrt. Alespoň pro Macka a Dafku to neplatí. Macouš od počátečních výchovných sekanců po dotěrném vetřelci, přistoupil k toleranci nového tvora v domě. Občas přistoupí i na nějakou hru s ním. Dafka zas nezapřela svou psí povahu a Petřin střevíc okousala k nepoužití. Čili vše probíhá standardně.

odvěcí nepřátelé


13:38 [Permalink]

pátek, 16. červenec 2004

Macroglossum...


Pročítaje starší příspěvky na weblogu Žehrováka Občasník, narazil jsem na článek o setkání s Dlouhozobkou svízelovou (Macroglossum stellatarum Linnaeus).


odkaz na fotografii

V tomto je opět Internet neocenitelný. Je až s podivem, kolik odkazů na tohoto lišaje lze nalézt a prozkoumat. Zdá se mi, že každý kdo Dlouhozobku neviděl, jak saje nektar z hlubokých květních kalichů, je ochuzen a měl by si ji alespoň prohlédnout na Internetu. Například mne zaujal tento odkaz na obec Horní Újezd, kde popisuje doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc tamní přírodu s odstupem jednoho věku. Podle jeho vyprávění se lidé s tímto lišajem setkávali už před léty. Zřejmě to souvisí s teplotou, kdy se tito motýli stěhují z jihu, až k nám. Jelikož je to i denní lišaj, mnoho lidí ho může zpozorovat, jak saje nektar z květů. Setkání je to vždy vzrušující. My jsme před třemi roky měli možnost ho pozorovat i tady na severovýchodě republiky. Tento hmyzí kolibřík, jehož křídla kmitají úctyhodnou rychlostí, byl pro nás opravdu neznámým, o to více překvapil. Nebylo pro nás vůbec snadné určit, o co vlastně jde. Věřím, že každý kdo se s ním poprvé setkal, byl tak překvapen jako my. Ti, co je takové setkání teprve čeká, budou jistě udiveni tak, jako ti, co o ní hovoří co by o kolibříku.


18:39 [Permalink]

neděle, 11. červenec 2004

Nedělní ráno.

Daphne musíme umožnit ranní toaletu, což je důvod k tomu, aby člověk vstal o půl šesté a vyrazil s ní na obhlídku zahrady. Je to krásný pocit, když je okolí ještě ztichlé projevy lidské činnosti. Mladý kos se už naučil svou píseň a vlaštovky rozpustile poletují ve výšce. Bude krásný den. Díky za každé nové ráno. Koukám na střechu a zálibně si prohlížím anténu na ní. Už před rokem jsem si ji instaloval v naději, že se připojím na WiFi síť czfreeOstrava a budu si užívat komunikace se zkušenějšími lidmi v síti. Taktéž rychlejší a levnější připojení k Internetu mne lákalo.
Byly to příjemné chvilky, kdy jsem si mohl prohlížet Šenov jako ptáci se střechy. Ovšem nemaje křídla, mohly by návraty na pevnou zem dopadnout fatálně. Neodradilo mne to, leč kýžený signál se vyhýbal našemu domu, jako by kolem něj bylo silové pole lodi Enterprice, coby ochranné štíty proti Klingonům. Nové kabely, konektory, prasečí ocásky, karty, akční body ap. Vše marné. WiFi signál není sluneční paprsek a ne na každého svítí stejně. Avšak, neztrácím naději. Dále mrhám časem, utápím peníze v zařízeních, o kterých obchodníci říkají, že jsou zvláště vhodná pro uživatele s omezeným rozpočtem. To je ono. Uživatel se značně omezeným rozpočtem. To sedí. Státní rozpočet je na tom ovšem hůře. Konečně, Šenovská síť SeNet se snad už brzy začne snovat a mé WiFi snažení se završí. Jen doufám, že síť bude pevná jako ta houpací (hamak?). Na webu http://www.houpacisite.com/home.html se píše-VAROVÁNÍ: "houpací síť může být až nebezpečně pohodlná a návyková".

Nemáte ponětí, co znamená WiFi?


08:19 [Permalink]

čtvrtek, 1. červenec 2004

Průběžná zpráva o dubu.

V mém raném věku, v části Šenova zvané Domky, vyrůstala tlupa dětí, jejichž věkové rozpětí bylo od 0–20 let. V tomto pestrém společenství, byl v té době pozdrav: "Čest práci", parafrázován pozdravem "Čest Dube!". Dub byl přítel a kamarád, na kterého bylo spolehnutí, a patřil mezi nás. Byly to krásné chvíle, na které rád vzpomínám. Takže, zdravím všechny duby z domků. Z mladých doubků vyrostli dubi.
Vždy, když vidím mladé doubky, vzpomenu si na Duby z Domků. Také jsme se scházeli u starého dubu, nebo u ohnutého stromu. Les a stromy v něm, byly našimi přáteli. V Krnově svého času, nebyl dub někomu přítelem, proto musel zahynout. Proto klíčí (prozatím u nás v květináči) žaludy Vratimovského dubu, aby pokud vyrostou, byly vysazeny na památku starého Krnovského dubu. A také pro vzpomínku na mládež v Dumkach, mezi nimiž byli i "DUBI".


jeden se už má k světu


20:16 [Permalink]

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
Jak psát web
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Šenov pohledem Pferdy
Webhosting poskytuje Český hosting
Šenovák
OBLÍBENÉ

pomoc sms
Rádio na přání
OSEL
Drápkaté opice
Jana
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Bernard Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovice
Ze zónyrozcestník


NOVÉ

Vyrobeno v Beskydech

Pořád zelené

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ
OS ŽP Šenov

napiš slovo