Pferdův blog


Pferdova_stránka

pferda@zdeneksebesta.net všechna práva na omyl vyhrazena


hodoKvaš

sobota, 21. říjen 2017 19:18

V Šenovské knihovně a muzeu ve Staré škole jsou vystavené obrazy a plastiky výtvarníků, nám už dobře známé skupiny Kvaš. Není to první výstava v Šenově těchto aktivně tvořících autorů. Jejich díla zde vystavená jsou vskutku obdivu hodná a ten, kdo výstavu dosud neviděl, měl by si pospíšit, aby mu ta zajímavá podívaná neskončila dřív, než ji spatřit může. A byla by věru škoda tu výstavu nevidět. Je to vpravdě "hodoKvaš". Mnohé z vystavených děl už znají své nové majitele, ale ještě zbývají ty, jichž lze získat za cenu opravdu symbolickou. Bylo by škoda té možnosti, získat lacino dílo kvalitní, nevyužít. Možnost k tomu však je pouze do 31. října, tedy si každý, kdo chce si z výstavy něco odnést, nebo jen chce prohlédnout opravdu pestrou nabídku, musí pospíšit. Však zbývá ještě několik dní, kdy lze výstavu spatřit. Ta končí 31.10. 2017. Malá ukázka vystavených děl snad může pomoci s volbou, co navštívit v příštích dnech, kdy barvy podzimu už počínají blednout. Výstava má ještě barev dost. LukrécieKavašobrázekobrázekobrázekobrázek Výtvarná skupina Kvaš.

Beseda

sobota, 16. září 2017 07:05

„Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst jak lidu roste.“

Jan Neruda k "Poetické besedě". NAŠE ŘEČ - Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. Beseda je slovo mnoha významů, však pra-význam tohoto slova je jistě každému znám. Jde o kulturní besedu lidí. Ta, která se uskutečnila ve Staré škole 13. září 2017 v 17:00 hodin, byla vskutku besedou kulturní. Že tak bude, určila už předem známá jména hlavních besedníků, automobilového závodníka Zdeňka Válka, ředitele závodu na okruhu Havířov Šenov v letech minulých, Juliuse Lešinského, a moderátora besedy Martina Straky. Martin Straka dokázal večer skvěle moderovat. Zúčastnění diváci, kterých bylo ne málo, se tázali na leccos ze života automobilového sportu, a aktéři odpovídali na otázky s dobrou pamětí. Nejen ti, kterým je automobilový sport koníčkem, ale též my, obyčejní posluchači, byli spokojeni, jak ta beseda probíhala. Snad lze ještě dodat, že během besedy mohli diváci sledovat na plátně fotografie Martina Straky, z prostředí, kolem nějž se beseda točila. Martin Straka je vynikajícím fotografem a také byla představena jeho kniha RACING ´N´ ROLL, kterou si mohli účastníci besedy prohlédnout a též na místě získat. "Šenovské besedy" mají vysokou úroveň a my "besedníci" jsme i tentokrát odcházeli obohaceni. Výstava - ZÁVODNÍ OKRUH HAVÍŘOV - ŠENOV potrvá ve Staré škole ještě měsíc, tak i ti, kteří se besedy nemohli ve středu zúčastnit, mohou ještě spatřit vystavené vzácné artefakty, fotografie a další připomenutí doby, kdy automobilové závody byly zde každoročně pořádány, včetně unikátních filmových záběrů. Pravda, dříve přicházely diváků tisíce, mnohem víc než na besedu, ale beseda má též své kouzlo, které přitahuje. Besedu nelze zaměňovat za diskuze na internetu, které mnohdy mají s kulturní besedou jen málo společného. "Šenovská beseda" byla opět skvělá. Díky za ni. trofeje BESEDA

Šlechtická sídla a pábení na konci léta

neděle, 27. srpen 2017 09:30

Šlechtická sídla na Frýdecku - Místecku Výstava k 90. výročí zbourání Šenovského zámku Mgr. Polášek středem pozornosti Tak bylo psáno na pozvánce Šenovského muzea, které ve spolupráci s muzeem Beskyd Frýdek - Místek a muzeem Těšínska připravilo výstavu k otevření ve Staré škole v den tradičního šenovského jarmarku na konci prázdnin. zahájeni výstavy Výstava byla zahájena toho dne v 10. hodin dopoledne a počasí přivítalo první návštěvníky nejprve deštěm. Přesto nechyběli na zahájení (taktéž tradičně už) starosta Jan Blažek a výstavu uvedli její tvůrci, manželé Poláškovi z muzea Beskyd. Magistr Jaromír Polášek je dlouholetým příznivcem muzea v Šenově a je vždy středem pozornosti. Příjemné zahájení otevřelo podívanou velmi zajímavou. Na desítkách panelů jsou představena šlechtická sídla Frýdecka - Místecka včetně těch, která už zanikla, však i o nich zde návštěvníci získají mnoho informací. Zlatým hřebem výstavy byl taktéž vzácný muzejní artefakt. Je jím deska stolu Jana Karla Skrbenského, kterou známe velmi dobře z fotografie Adolfa Sobka v knize Hanuše Lankočího - Obec a panství Šenov. Tehdy v roce 1913 byla deska ještě součástí "gotického" stolu. Dnes leží deska v Šenovském muzeu na stole jiném, ale je obdivována všemi. Desku laskavě zapůjčilo ze svých sbírek Muzeum Těšínska.Toho rána byla vzácná deska nejprve představena panu starostovi ředitelkou muzea Simonou Slavíkovou. ředitelka, starosta a deska Dalším překvapením, které však v pravém slova smyslu překvapením není, je možnost spatřit v muzeu to, co léta jsme mohli vídat v exteriéru Zámeckého parku. Jistě si mnozí z nás vzpomenou na "svaté obrázky" ve výklenkových kaplích na kraji ulice Kostelní. Obrazy na plechu už byly hodně poškozené časem a tak bylo přistoupeno k jejich vyjmutí a uložení v muzeu. Zásluhou starosty města a pracovníků MĚPOS byly obrazy přesunuty a nyní je výjimečná příležitost je spatřit v muzeu. Snad se dočkají restaurování, neb jsou to obrazy vzácné a bylo by škoda je ponechat v kapličkách svému osudu. O jejich historii se jistě dozvíme více později. Nyní jsou obrazy představeny v muzeu. Je to vzácná příležitost poznat starou krásu uměleckého díla. Samotné dvě výklenkové kaple mají zajímavou historii též. I o nich příznivci muzea Šenov brzy zví více. obraz z výklenkové kaple - sv, Anna s Marií Komu včerejšího dne prohlídka výstavy v muzeu nestačila, mohl také navštívit oratoř kostela Prozřetelnosti Boží, kde je stálá expozice kopií obrazů malíře Friedricha Thelen - Rüden s portréty Skrbenských z Hříště. Magické prostředí oratoře samotné lákalo k navštívení. Prozřetelnost Boží Po návratu do muzea čekala návštěvníky v sále prvního patra ještě výstava - Okruhu Havířov - Šenov, která dospěla k svému konci. Těm, kterým den započal v muzeu, sliboval pak program jarmarku zážitky až do pozdního večera. Organizačně se jarmarku ujalo město Šenov. Jistě bylo návštěvníků jarmarku dost, ale i do muzea přišlo jich ten den hodně. Počasí bylo příznivé a tak lze děkovat za ten dobře připravený den všem, kteří se o jeho dobrý průběh postarali. Jarmark skončil, ale v muzeu potrvá výstava do října, budeme mít k jejímu zhlédnutí tedy ještě dost času. A to je dobře. Kdo pak se dal na jarmark parkem, mohl zažít i pábení. pábení v parku Co už pábením není (je?), přesto snové, vystupuje před užaslým zrakem poutníka jdoucího starobylou ulicí Lipovou. Dílo mistra Oldřicha zase překvapí, ačkoliv v těch místech už i dříve nebyla o překvapení nouze. Jarmarku zvuky vzdáleně zněly a "Schoulený v kabátě" klečel v zeleni Lipové aleje. Pábení na konci prázdnin chvalme. Schoulený

Otevření

sobota, 10. červen 2017 19:47

Otevírání stodoly na začátku léta se už stalo tradicí Knihovny a muzea v Šenově. Vrata byla v sobotním odpoledni opravdu otevřená dokořán a návštěvníci si mohli prohlédnout nářadí a různé zajímavé věci, které dříve patřívaly neodmyslitelně k životu na vsi, v letním, pravém počasí. Stálá expozice ve "Stodole" obsahuje mnoho zajímavých exponátů. Mnozí z nás ještě pamatují, k čemu ty různé věci dříve sloužily. Jsou však už i takoví, kteří jen odhadují, nač to, či ono mohlo být. Na otázky návštěvníků jsou však muzejníci připraveni odpovídat. Dnes už se zahrady kosou nesekají, motorová sekačka přebrala za kosu a srp práci v zahradách. Přesto někteří z nás ještě kosou víceméně vládnout umí, a občas ji i vezmou do ruky, aby zkusili žnout trávu. Těm, kteří takto ještě, nebo opět činívají, může ve stodole do oka padnout třeba kozlík na klepání kosy. Na podobných kozlících se dříve naklepávaly kosy. Klepání kosy produkovalo zvuk, který zněl vesnicí často v podvečer, aby za ranní mlhy ještě, mohla kosa v rukou žence ostře vklouznout do trávy. Potom se ozýval už jen zvuk brousku. Další vzpomínky se probouzejí při procházení expozicí muzea ve "Stodole". Otevírání stodoly se už stalo tradicí, s níž je vždy spojeno i otevření čehos jiného, třeba nové výstavy. Při letošním "Otevírání stodoly" připravilo muzeum výstavu opět velmi zajímavou. Tak, jako si někteří dobře pamatují, k čemu sloužily všechny ty věci ve stodole, tak si mnozí pamatují závody na okruhu Havířov - Šenov.Ty se zde konaly od roku 1972 až do roku 1988. Já, ač nebyl automobilovými závody nijak očarován, přesto si na tu dobu dobře vzpomínám. Za "armádní" peníze jsem tehdy získal v areálu Svazarmu řidičský průkaz, pod vedením učitele Zdeňka Kece. Ten už tehdy byl známým automobilovým závodníkem. S Renaultem 8 Gordini dosáhl skvělého výsledku. V jeho závodní Škodovce jsme někteří dokonce absolvovali jednu zkušební jízdu. Tehdy pro nás bylo auto nedosažitelným snem, natož s ním chtít závodit. Dnes je i tato historie ve Staré škole v Šenově připomínána výstavou, věru zajímavých exponátů, které přinesli dřívější aktéři závodů na okruhu Havířov - Šenov. Především fotoalba jsou vzácným důkazem těchto závodů. I dnes občas člověk slýchá, jakoby na "okruhu Havířov - Šenov" znovu probíhal závod, to si však jen někteří takto naživo občas zkoušejí okruh projet rychlostí "závodní". Ovšem tehdy se na okruhu jezdilo tuším v opačném směru. Později jsem už závody vnímal jen vzdáleným hlukem. Jsem si však jist tím, že více bylo těch, kteří příležitost, spatřit naživo mezinárodní automobilové závody, si nenechali nikdy ujít. Pro ty je výstava ve Staré škole ideálním připomenutím slavné éry okruhu Havířov - Šenov. Výstavu skvělým komentářem uvedl Martin Straka. Jeho komentář spolu s námi vyslechl též vzácný host, bývalý ředitel závodu na okruhu Havířov - Šenov, pan Julius Lešínský, spolu se synem Igorem, dvojnásobným mistrem republiky v závodech na okruzích (2006,2007) a mistrem republiky v závodech do vrchu (2000). Však zpět na dvůr u stodoly. Byly tam vystavené závodní stroje, spojené s výstavou ve Staré škole. Dominovala zelená "Gazela" Zdeňka Válka, ale též motokára Igora Lešínského a závodní motocykl Jana Váchala. Ve "dvoře" byly k vidění i další zajímavosti. Především pozornost přitahoval tzv. "burdak", stroj na čištění zrna od plev. Každý si mohl vyzkoušet, jak důmyslným strojem tzv. "burdak" je. Bezesporu nejvíce naší pozornost ve dvoře přitahoval kovář. Ne lecjaký, ale umělecký kovář Martin Bundil. Ten si připravil kovárnu pod "širákem" a po rozpálení výhně koval nám drobnosti pro radost "on line". Bylo úžasným zážitkem sledovat kováře v akci. Kladivo zvonilo o perlík a vedle zněla hudba country kapely "Sousedé". Tedy bylo co obdivovat v onu sobotu. Ačkoliv kovář a ostatní atrakce už ve dvoře Staré školy nejsou, expozici stodoly a větrného mlýna lze navštívit, kdykoliv má Knihovna a muzeum otevřeno. Výstava o závodním okruhu Havířov - Šenov je v těchto dnech rovněž přístupnou. To jsou dobré důvody pro návštěvu Staré školy. Byla to opět krásná sobota, nejen počasím, které přálo jak pořadatelům, tak i mnohým návštěvníkům Staré školy. Nemalým překvapením toho dne, bylo též představení Věstníku Šenovského muzea 2015 - 2016. Věstník byl návštěvníkům pouze za symbolickou cenu rovněž to odpoledne nabízen. Otevírání stodoly bylo víc než otevřením vrat dokořán. Bylo též otevřením tradice. Díky za tu tradici. Věstník Šenovského muzea 2015 2016 Galerie dne

Leporelo

čtvrtek, 18. květen 2017 21:04

V třetí květnovou středu 2017, v 17 hodin, bylo ve Staré škole prostřeno těm nejmladším, ačkoliv těch starších přišlo přece jen více. Na stole ležela pěkně srovnaná, dětská leporela spisovatelky Žofie Zejdové s ilustracemi malíře Františka Procházky. Spojení dvou známých tvůrců přineslo první ovoce, sladké napohled. Tvorba pro nejmenší děti je činem nadmíru záslužným. Mnozí z nás přišli v tu středu na "křest" dílka vskutku milého, a odnesli si výtisk leporela pro ty nejmenší, nebo též pro potěchu vlastní a vzpomínku na setkání s laskavými autory. Autoři vedle nabídky krásného leporela připravili zajímavý program. Hlavně divadelní vystoupení dětských herců bylo sledováno s velkou pozorností a zájmem. O hudební doprovod se postaral Vladimír Kuchař. Už tak barevné odpoledne, zpestřily jeho vlastní písně. Program sledovalo tolik diváků, kolik se jich jen mohlo do sálu Staré školy vejít. Nechyběl starosta Šenova Jan Blažek. Dále z Městského kulturního střediska Havířova byl přítomen Mgr. Zdeněk Heiser. Také se přišel podívat pan Martin Kleinwächter z Tiskárny Kleinwächter holding s.r.o. která leporelo vytiskla. Rovněž byli přítomní někteří členové Literárního klubu Petra Bezruče, jehož je autorka leporela členkou. Leporelo vyšlo ve spolupráci LKPB. Za ten krásný jarní dárek, přišlo nás poděkovat autorům opravdu hodně. Až krásná leporela budou předána těm, kterým patří především, dětem, teprve pak splní své poslání. Přišli si také pro svá leporela Toníček se Štěpánkem, kterým jsou věnována. Dětský úsměv bude autorům odměnou největší.

titulní deskaRoxna paloučkuVladimir Kuchařautoři leporelastarosta Šenova přebírá leporelo od autorkyautogramiáda