Pferdův blog

Pferdova stránka

      pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

pondělí, 3. říjen 2016

Na vyhlídce

V neděli 9. října 2016 v 15 hodin na Bezručově vyhlídce v 15. hodin představí Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek, kolektivní člen Obce spisovatelů Praha práce svých členů v Almanachu 2016.
Navíc budou vystavená díla mnohých autorů, jichž pod "svou střechou" přizval Klub výtvarníků Sedliště.
To vše slibuje skvělý zážitek. Přejmě si, aby též počasí přálo.
 odkaz na pozvánku LKPBodkaz na pozvánku KVS

19:15 [Permalink

čtvrtek, 29. září 2016

Nová - Nová Horka aneb Neuhübel

Psal se rok 1856, když branou zámku Neuhübel vjely kočáry s hosty. Přivítali je mladí manželé Felix hrabě Vetter z Lilie s manželkou Idou rozenou hraběnkou Arz von Arzio - Wasegg. Mezi hosty byli také Friedrich hrabě Gallenberg s chotí Henriettou rozenou baronkou Skrbenskou z Hříště. Bylo to pátého prosince a hosté tehdy zůstali až do Silvestra. Mladí trávili dny v radovánkách. Po Novém roku panstvo odcestovalo na další panství, ale ještě v lednu roku 1857 se do Neuhübelu zase všichni vrátili, aby pokračovali v radostném životě u oblíbených Vetterů. Díky Henrietě, která si dny na zámku Neuhübel zaznamenala obrázky v deníku, víme jak se mladá šlechta dovedla tehdy bavit. 11. února se mladí vydali na bál k Schindlerovi na zámek do Kunína.
160 let po tom, co byly u Vetterů na zámku taneční bály, sešli jme se v Nové Horce my, které historie láká, abychom poznali zámek, jenž dosud nebyl běžným návštěvníkům přístupný.
Před 160 léty vjížděly a vyjížděly kočáry branou, která je dnes zarostlá jako v pohádce O šípkové Růžence. My, kteří přijeli auty místo kočáry, hledali trochu obtížně místa k zaparkování a potom vstupovali do zámku cestou kolem zámecké kaple. A nebylo nás věru málo, kterých kroky mířily do otevřených dveří zámku. Nebylo slibováno nic, čím lákají návštěvníky zámky jiné, už tzv. "zaběhnuté", a přesto lidé cestu do Nové Horky našli. Od roku 1856 se toho událo ve světě příliš, aby mohl zámek zůstat stejný jako byl za Felixe, Idy, Henriety, Friedricha a dalších. Vždyť za tu dobu přešla krajem nejedna válka a plameny ohně též zámek neušetřily. Pak "doba míru" poněkud změnila jeho tvář, a nyní nastal čas návratu k jeho dřívějšímu lesku.

medaile


Je naděje, že se to podaří, neb Novojičínští muzejníci už prokázali na mnoha příkladech, že jsou schopni nasadit všechny síly, když jde o záchranu nějaké památky.
Den otevřených dveří zámku Nová Horka, byl příležitostí podívat se na zámek před tím, než bude zase na tři roky pro veřejnost uzavřen. Po té budeme moci posoudit, jak se dílo zdařilo.
Toho svátečního dne České státnosti se u zámku v Nové Horce sešlo opravdu mnoho lidí. Možná víc než v roce 1855, to když na zámku byla svatba Felixe s Idou. Tehdy na zámek Neuhübel přijeli také příbuzní ze Šenova Anton a Anna Skrbenští z Hříště, aby novomanželům Idě a Felixovi popřáli štěstí.
28. září 2016 na zámku opět byla zábava, zněla hudba a byly předváděny atraktivní programy. Ve stáncích před zámkem se mohli návštěvníci občerstvit a také koupit lecjaký suvenýr, např. keramiku, knihy ap. Lákavým zbožím byly též pamětní medaile zámku Žerotína a Kunína. Snad podobnou medaili obdrží někdy též zámek Nová Horka. Prohlídka parku kolem zámku byla rovněž zajímavá. Vždyť v parku rostou stromy obdivuhodné. Dub, který tam roste už stovky let, je pamětníkem nejstarším. Co ten už pamatuje lidských osudů. Ale i habr, buk a další, jsou úctyhodného stáří a budí pozornost.
Při prohlídce zámku bylo v interiéru možno potkat leckterou tvář Novojičínských muzejníků. O přípravu přednášky se staral místoředitel Muzea Novojičínska Radek Polách, a v zámecké kapli nás přivítala úžasná knihovnice zámku Žerotín, paní Irena Jašíková. Ovšem bylo na zámku toho dne daleko více pracovníků muzea, kteří se starali o hladký průběh dne otevřených dveří. Zlatým hřebem dne bezesporu byla přednáška kastelána zámku v Kunínu, historika Jaroslava Zezulčíka PhDr. Přednáška byla avizována na 15:00 a opravdu tou dobou zastavilo před zámkem auto, z něhož vystoupil populární kastelán. Sic kočár nahradilo auto, ale i tak doktora Zezulčíka očekávalo netrpělivě lidí tolik, že se všichni ani do sálu v zámku nevešli. Přece jen Neuhübel není Schönbrunn, jeho sály mají kapacitu menší. To však už dnes sotva lze změnit. Mnoho lidí se na přednášku přesto dostalo díky předvídavosti, když si zajistili místa dlouho dopředu.
Krom nedostatku prostoru pro dav návštěvníků, neměl den otevřených dveří na zámku v Nové Horce chybu a Novojičínští jeho organizaci zvládli dobře. Odjížděli jsme z Nové Horky spokojeni s nadějí, že se tam opět za tři léta vrátíme. Snad už bude zámek v novém lesku. K tomu přeji Muzeu Novojičínska mnoho zdaru.

Na shledanou v lepších časech, v lepším zámku - Nová Horka.

16:56 [Permalink

sobota, 10. září 2016

Ohlédnutí

Na konci léta panuje letos příjemné počasí, příjemnější pro mne, který dává přednost horku léta před chladem zimy. Ta jistě přijde jako každý rok a i já ji přivyknu, možná krásu její též vnímat budu, ale její příchod je snad ještě daleko. Před ní obarví mysl i krajinu pestrý podzim, kterému léto předá vládu už ve čtvrtek odpoledne.
Avšak i končící léto nám poskytlo program ne méně pestrý. Připomenout lze například den jarmarku v Šenově. O atraktivním programu na Radničním náměstí dostatečně informují stránky města Šenova a náš Oběžník. Já se pokusím popsat akci Knihovny a Šenovského muzea, která proběhla také v den jarmarku v oratoři kostela Prozřetelnosti Boží, jíž jsem byl také účasten skromným přispěním a v sobotu osobně byl přítomen na zahájení výstavy a představení skvělého díla Jarka Bednáře. Výstavu replik obrazů Skrbenských pánů z Hříště doprovázelo představení jejich rodokmenu na formátu A1. To je formát, který se sotva vejde do regálu knihovny a je třeba rodokmen srolovat, nebo lépe jej v obraz přetvořit pro trvalý přístup očí.

srolovaný rodokmen

To i ono řešení je vhodné. O rodokmen projevili zájem odborníci, badatelé i další zájemci o poznání historie Šenova, jemuž po tři staletí Skrbenští z Hříště byli v čele dění. Zásluhou ředitelky Knihovny a Šenovského muzea a vedoucí Letopiseckého aktivu Simony Slavíkové a přispěním města Šenova, mohla být v oratoři kostela Prozřetelnosti Boží otevřena výstava replik portrétů Skrbenských z Hříště (Oratoř v pořadu- Křížem krajem), především obrazů malíře Friedricha von Thelen - Rüden, když originály byly zde už jednou vystavené, ovšem pro jejich velikost v počtu menším než jsou nyní vystavené repliky, které jsou rozměrem nepatrně menší. Ty se nyní do oratoře vešly všechny. Návštěvníci tak mohou si znovu připomenout tváře mnohých členů rodu, kterým byl Šenov dříve domovem. Spravovali svá panství v božích zákonech tak, jak je doba umožňovala interpretovat. Ponechme stranou soudy o jich správě a poznejme tu dobu jak nejlépe jen to je možné. K tomu pomáhají nám lidé, kteří tu historii pro nás objevují. Jarek Bednář dílem rodokmenu pomohl skvěle. Poznání rodu Skrbenských z Hříště není snadné a takto ucelený rodokmen je prvně představen na jednom archu papíru. Papír je to věru kvalitní a větve genealogického stromu rodu Skrbenských z Hříště na něm daly autorovi pořádně zabrat, než nám je mohl takto představit. Jak přiznal autor, získat informace o nejstarších větvích rodu bylo leckdy snazší než o těch nejmladších. To je pochopitelné, neb Skrbenští na konci devatenáctého století zamířili do Rakouska. Výjimku tvoří bratři Leo a Hans Skrbenští z Hříště, kdy první z nich byl na začátku dvacátého století kardinálem, arcibiskupem pražským a primasem českým, a druhý byl odsunut s celou rodinou po druhé sv. válce do Německa. Oba byli spojeni s rodovou galerií, která je nyní replikami obrazů připomenuta. Samotný akt, otevření výstavy v oratoři kostela Prozřetelnosti Boží byl spojen s nabídkou rodokmenů, kteréž to roličky si mnozí z hostů toho dne s neskrývanou radostí po vernisáži odnášeli do svých domovů.

Bc.Andrea Šírová ref. památkové péče Krnov


Bylo to skvělé zakončení léta. Výstava v oratoři zůstává a těm, kdo by ji chtěli si prohlédnout, bude to umožněné přes Knihovnu a Šenovské muzeum. Ve Staré škole je rovněž nově instalovaná stálá expozice spolu s výstavou dětských kočárků. Kdo dnes ví jak se příští generace budou dívat na ty dnešní kočárky, golfové hole ap. Doufejme, že podobné výstavy budou i v budoucnosti nabízeny všem, kteří o to projeví zájem. Jak bádali v historii Šenova dřívější letopisci, tak ti dnešní se snaží též, aby všichni spoluobčané mohli jejich poznatky sdílet. Ačkoliv ne všichni jsou příznivci poznávání historie, přec je dost těch, kteří minulost nepřehlížejí. Jak zpívá Jarek Nohavica, je to tvoje minulost.


"Tak mě tu máš,
tak si mě zvaž,
pozvi mě dál,
jestli mě znáš.
Jsem tvoje minulostJeště jeden den stojí též za ohlédnutí. To když šenovská farnost pořádala besedu s profesorem Jindřichem Štreitem, který v předvečer svých narozenin byl překvapen svou vlastní novou knihu o životě v šenovské farnosti - Prozřetelnost Boží. Vedle P. Petra Okapala hostitele, byli besedě přítomní Olga Sommerová a besedu moderující Mgr. Jiří Siostrzonek PhD. Po besedě si farníci mohli prohlédnout vystavené fotografie profesora Štreita spolu se sochami Oldřicha Haroka, které rovněž budily velkou pozornost. Více však lze se dozvědět na stránkách Římskokatolické církve farnosti Šenova u Ostravy zde: Nová kniha o farnosti a samozřejmě v nové publikaci Jindřicha Štreita, kterou vydala Římskokatolická farnost Šenov u Ostravy 2016.


moucha a císařgalerie

11:19 [Permalink

pondělí, 22. srpen 2016

Jarmark 2016

Prázdniny spějí k svému konci a to je čas, kdy v sobotu je tradiční jarmark v Šenově. Budou se točit kolotoče, pivo i penízky z kapes našich. Bude však na co se dívat, aniž bychom z kapsy korunu vytáhnout museli. To když se v sobotu vydáme do oratoře kostela Prozřetelnosti Boží, kde bude opravdu na co se dívat, při tom nic neplatit. Leda, že by někoho zlákalo koupit si třeba nový rodokmen z dílny autora Jarka Bednáře. Jeho dřívější úspěšné rodokmeny (Biblický rodokmen - od Adama po Ježíše Krista, nebo Panovníci Ruska) jsou zárukou toho, že i tento nový rodokmen Skrbenských z Hříště bude úspěšný a žádaný.

obrázek

Bude rodokmen při otevření stálé expozice replik obrazů s portréty Skrbenských z Hříště víc než vhodným artiklem. Na obrazech znovu spatříme nejen Karla Františka sv. pána Skrbenského z Hříště, donátora a stavitele kostela Prozřetelnosti Boží, ale premiérově se představí také jeho manželka, Helena Markéta, byť i její portrét je toliko replikou obrazu originálního. Příležitost spatřit její tvář zláká jistě mnohé návštěvníky, kteří vycházkou do parku a návštěvou oratoře nebudou zklamání. Muzeum Šenova připravilo i tentokrát pestrou podívanou.

obrázek


Jedinou překážkou návštěvy stálé expozice v oratoři může být tamní schodiště bez zábradlí. Dříve Antonie a Otto Skrbenští z Hříště zábradlí nepotřebovali a ani později poddaní tudy do kostela přicházet nemohli. Nyní sice přicházet do oratoře můžeme (poddaní-nepoddaní), ale leckomu ty schody jsou obtížně překonatelné, nebo zcela nepřekonatelné bez pomoci zábradlí. Přesto doufám, že ti, kdo můžou a chtějí, přijdou. Výstava stojí za zdolání schodiště.

obrázek

21:53 [Permalink

sobota, 13. srpen 2016

U Fénixů z popela a vody Jičínky

Opět po roce, zavítali jsme do Kunína na zámek. Přivítal nás osobně kastelán PhDr. Jaroslav Zezulčík a také byl nám tím nejlepším průvodcem. Neb kdo jiný může historii zámku lépe znát nežli on, který zámek povzvedl z popela a pak i z vody. Ani tak schopný kastelán, jakým doktor Zezulčík bezpochyby je, nedokázal by zámek sám provozovat. Zásluhy o zámek jej však zviditelňují víc než kohokoliv jiného.

Kastelán zámku v Kunině, PHDr. Jaroslav Zezulčík

A přece člověk při prohlížení fotografií zámku z let, kdy hrozil jeho zánik, v duchu se táže, kolik asi lidí muselo na zámku pracovat a podporovat jeho ožití tak, že jej dokázali dostat až do dnešní podoby, kdy je znovu klenotem, který lze Kunínu závidět. Možná jich muselo být dokonce víc než těch, kteří zámek v první polovině 18. století stavěli.
Díky všem, kteří zámek doslova znovu postavili, dostane se dnes jeho návštěvníkům opravdu skvostné prohlídky celého zámku, včetně půdy s úžasným barokním komínovým systémem. Zámek oplývá bohatstvím obrazovým a poslední doplnění o vzácné, původní součásti zámku, které kastelán přivezl z Rakouska, už tak bohatou expozici obohatily o nové opravdové skvosty. Zdá se, že ve zdech zámku zůstalo něco z dobrého srdce hraběnky Marie Walburgy. Její srdce tlouklo pro blaho lidí stejně, jako dnes zámek přináší lidem blahodárné štěstí při pobytu v něm. Jako Fénix z popela
A kdyby návštěvník našel zámek zamčený (to si nedovedu představit) pak i procházka parkem přinese ne menší potěšení. Vedle velikánů z říše stromů, jichž stáří je úcty hodné, například buk před kuželnou úctu věru zasluhuje, lze v parku spatřit při pohledu vzhůru též čapí osazenstvo na komínech. Pod nimi zase osazenstvo barokní, sochy nad atikou. Sochy a busty jsou v přízemí parku rovněž pozoruhodnými objekty. U květinového ostrůvku cílí šípem Lukostřelec. Má železný luk a nervy, vše ostatní má též železné. Je totiž sochou uměleckého kováře Martina Kanise. Podobná skulptura - Modlitba, stojí pod spojovacím mostem mezi zámkem a oratoří kostela Povýšení svatého Kříže ( i o něm a jeho stavbě se též mnohé dozví návštěvníci zámku).

Miichal Ptáček - Andělská tvářsocha nad atikouDr.Viktor Bauer


"Andělská tvář" z téhož "pekelného" materiálu jako je Lukostřelec, je mi nejmilejší. Znám ji už léta, ale teprve nyní jsem se dopátral, kdo pozoruhodnou sochu vytvořil. Autorem "Andělské tváře" (tak jsem sochu nazval já) je Mgr.A. Michal Ptáček Nakonec jsem se doklikal i na video z tvoření tohoto anděla. Opravdu si myslím, že andělé musí být ze železa, mají-li obstát v dnešním světě. Umělecký kovář Michal Ptáček má ateliér ve Starém Jičíně, tedy je svému andělu nablízku (nebo naopak, anděl je mu nablízku). Občas se však anděl vzdálí. Od roku 2007, kdy jej s přáteli z ohně stvořil, anděl postával už leckde. Nejprve na Sympoziu prostorových forem v Ostravě téhož roku. Potom na hradě Helfštýně v roce 2008 na Hefaistonu dobyl třetího místa. Do roku 2009 stál anděl v parku Kunínského zámku, kde jej Jičínka i se zámkem utopit chtěla. Zámek i železný anděl byli zachráněni. Povodeň 2009 Kunínští následky povodně překonali. V roce 2010 už anděl stál v Lipníku nad Bečvou na dnech - Kov ve městě.
Včera stál v parku zámku v Kuníně a já byl rád, že ho zase vidím. Ne každý den potkáte anděla. V Kuníně můžete spatřit jednoho, vzešlého z žáru kovárny. Popovídat si s andělem je dobré pro člověka, ale též pro anděla. Umělečtí kováři anděly z železa kují, a ti nejsou skuteční méně než andělé z tradičních materiálů. Anděl Michala Ptáčka je skutečný. Jsem rád, že je, stejně jako zámek u něj stojící.
Dnes už není třeba lákat návštěvníky na zámek do Kunína, jeho věhlas přivádí i potomky bylých majitelů zámku, kteří neváhají do Kunína z daleka přicestovat. Přesto si návštěvu zámku dobré paní hraběnky Marie Walburgy dovolím co nejupřímněji doporučit. A třeba ne jen pro poznání Harrachů, Schindlerů,Fürstenbergů a vzdělaného Viktora Bauera, jehož bustu rovněž lze spatřit v parku. Cesty ke Kunínu jsou různé. Ta přes Sedlnice, Bartošovice a Hukovice, je romantickou. Pro setkání s dílem Fénixů a andělem, tou cestou projít stojí za to.

Zámek Kunín - dlouhá cesta regenerace


18:14 [Permalink

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Jak psát web
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum
Webhosting poskytuje Český hosting
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Muzeum Novojičínska

kresba Jan Sacher

Pořád zelené

Město Šenov

Miroslav Saniga

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

napiš slovo