Pferdův blog

Pferdova stránka

      pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

čtvrtek, 15. leden 2015

Novoročenky

pf2015 Zbigniew Kubeczka

Třináctého ledna nového roku 2015 jsme se sešli ve Staré škole při vernisáži výstavy - NOVOROČENKY, manželů Danuše a Stanislava Šeredových. Výstava je to na okraj nového roku příhodná.
Bylo možné se dovědět leccos o tomto fenoménu doby spíše minulé. Pan Stanislav nám pověděl o historii novoročenek, též o současném doručování elektronickou cestou, kdy jsou na internetu tisíce nabídek novoročenek k použití. Při zahájení výstavy jsme dostali PF jednoho z autorů vystavených novoročenek, pana Zbigniewa Kubeczky z Orlové, který rovněž byl na vernisáži přítomen. Po stručném seznámení se s novoročenkami všeobecně, byli jsme Stanislavem Šeredou a ředitelkou muzea Simonou Slavíkovou pozvání k prohlídce výstavy.
První zastávka byla před panelem s nástinem historie novoročenek na osmi stranách textu A4. Kdo četl, neprohloupil. Lze tam se dočíst, že např. z doby kolem roku 1430 pochází z Německa dřevořez s Madonou, Jezulátkem, anděly, plachetnicí a stuhou s novoročním přáním, nebo že roku 1493 vytvořil novoročenku s Jezulátkem a zeměkoulí Albrecht Dürer (viz. Obrázek).

Albrecht Dürer prostřednictvím Wikimedia Commons

Taktéž se tam čtenář doví, že někteří umělci příležitostnou grafiku programově odmítali, jiní se jí věnovali až pod tlakem okolí. To a mnoho jiných zajímavostí kolem novoročenek je tam psáno. Ovšem prohlídka samotných ukázek tvorby významných českých grafiků překoná jakýkoliv text. Mnozí možná i zatouží dostávat podobně skvostné grafiky k Novému roku. K tomu není cesta složitá. Stačí přát a bude přáno.
Na vernisáži nescházel starosta Šenova Jan Blažek i další významní hosté, s nimiž bylo radost se setkat. Tato výstava je další sympatickou akcí Knihovny a Šenovského muzea. Manželům Danuši a Stanislavu Šeredovým se podařilo představit velký soubor novoročenek ne všedních autorů. Vždyť vedle Zbigniewa Kubeczky, je na výstavě představená příležitostná grafika nejednoho umělce, též zvučného jména. Jsou zde například vystavené novoročenky Adolfa Borna, Honzy Vyčítala, hned zkraje pak zaujmou pestrá "PéeFka Petra Ptáčka. Originalita novoročenek je mnohdy obdivuhodná. Novoročenky si dovedou ten krátký okamžik vkročení do nového roku pamatovat. Někteří lidé si novoročenky uchovávají právě pro tu jejich paměť, když ne už pro grafickou výjimečnost. Tak jsou uchovány často novoročenky rodinné, nebo přátel. Těch, kteří novoročenky sbírají cíleně jako manželé Šeredovi je málo. Výstava novoročenek ve Staré škole je vzácnou příležitostí k poznání krásné grafiky.
Mám k příležitostní grafice vztah víc než kladný. Setkal jsem se s krásnými novoročenkami malíře Viléma Wünsche při výstavě jeho ilustrací. Jeho novoročenky mají tradiční motivy, tzn., nechybí na nich klanění Tří králů, jesličky s Jezulátkem, ale též občas na horizontu silueta šachetní věže, nebo vedle klanějících se pastýřů v Betlémě, havíři. Kdo novoročenku Viléma Wünsche obdržel, uschoval si ji.

Vilém Wünsche 1940


Dnes lze novoročenky posílat snadno elektronicky, jejich internetová nabídka je nepřeberná. I o tom Stanislav Šereda hovořil. Je však ještě dost "pomatenců", kteří vždy ke konci roku vyrábějí novoročenky doslova na koleně, aby originálně pozdravili své přátelé, ať už skrz internet, nebo klasickou poštu. Vhodné je rovněž použití nabídky z Nakladatelství UMUN, ačkoliv po prvním objednání zboží z jejich nabídky se automaticky stanete oblíbeným kupujícím a bude vám napříště něco z nabídky také automaticky zasíláno každý rok. Někomu to může připadat jako loudění, ale nabídka je luxusní a podpora takovému umění mnohým přináší radost.
Dřív než se rozhodneme poslat někomu novoročenku, třeba si uvědomit, že nás nikdo neukamenuje, když jí poslat zaponeme, a také není bičem na ty, kteří novoročenky neposílají vůbec. Někomu posílání novoročenek připadá vhodné, ne bez romantiky, jinému jako dění pošetilé a zbytečné.
My, kteří podobné pošetilosti konáme, neočekáváme stejné pošetilosti od jiných. Pravda, občas se někdo nechá k podobné pošetilosti svézt.
Někdy se může stát, že opomenete novoročenku poslat tam, kde jí obvykle posíláte. Mons. Tomáš Halík kdysi napsal, že se nemáme trápit, pokud zapomeneme poslat novoročenku. Ano, jsou důležitější věci, než "PéeFka", ale zrovna se mi přihodilo, že jsem zapomněl poslat novoročenku na adresu, kde už novoročenky léta posílám. Přítel mi pak napsal, že snad kvůli jeho změněné adrese nedostal moji obvyklou novoročenku. Věřím, že to přítel z jižní země Han mínil upřimně. Letos tedy dostal ode mne novoročenku se zpožděním. Já totiž tentokrát elektronickými PF neplýtval, abych nenutil nikoho podobnou pošetilost rovněž činit. Netušil však, že u některých může absence jedné novoročenky vyvolat obavy o mou existenci.

Petr Ptáček 2006

I tentokrát je výstava ve Staré škole přínosem. Určitě pak pro ty, kteří podobně jako já jsou "postiženi" touhou pozdravovat v novém roce své přátelé tak, jak se zdravívalo dříve. Už tehdy jsme se dělili na ty, kteří posílali a ty, kteří přijímali. Nejinak tomu je i dnes. Bez ohledu na to, do které skupiny patříme, výstava ve Staré škole skýtá pohled jen na radostné okamžiky. To je právě dnes darem velikým.19:47 [Permalink

úterý, 9. prosinec 2014

Vánoce

Příchozím zde lidem dobré vůle přeji radostně nadějné svátky vánoční, pevné zdraví a trochu štěstí i v roce 2015. Děkuji všem, kteří pomáhali po celý rok k radosti šťastně dojít.

obrázek-PF 2015


K Vánocům patří pohádky. Ctím tu tradici. Pohádka

19:53 [Permalink

středa, 3. prosinec 2014

Radost v Radosti

obrázek


"Půjdem spolu do Betléma, dud - laj, dud - laj, dud - laj dá", znělo nejprve hlasy nejmenších zpěváčků ve středu 3. prosince 2014 po 17. hodině v Kulturním domě Radost v Havířově. Sál byl zaplněn diváky tak, že někteří (ne) museli sledovat vernisáž výstavy - Vánoce s betlémy vstoje. Mezi diváky možná převažovali rodiče malých zpěváčků, ale my, kteří na podiu rodinnou přízeň neměli, byli také v počtu dostatečném. Jakmile skončilo milé vystoupení nejmenších umělců, vystoupili rovněž mladí dosud velice, hudebníci z folklorního souboru Vonička. Jejich vystoupení bylo vpravdě skvělé. Sbormistr Jiří Pospěch musel mít ze svých svěřenců radost stejně jako my, kteří mladé umělce ten večer poslouchali.
Víc než dobře uvedli hudebníci z Voničky paní Martu Halfarovou, která nás po té pozvala na výstavu - Vánoce s betlémy do Galerie Radost. Slibovala podívanou nevšední a ta na nás v galerii opravdu čekala. Mezi vystavenými betlémy jsou unikáty, mezi nimíž každý najde co oku lahodí. Někomu učaruje betlém z uhlí, jinému z papíru či kovu, nebo tradičně ze dřeva. Nádherné jsou též vánoční přání. Okamžik naplněného očekávaní je představen na desítkách obrázků a ty jsou překrásné. Je to vskutku výstava skvostná. Na místě, kde byly před časem vystavené ilustrace Viléma Wünsche, jsou i dnes k vidění jeho obrázky betlémů, vedle mnohých vánočních přáních jiných malířů, též zvučných jmen. Vystaveno je úctyhodné množství obrázků, patřících k svátkům vánočním neodmyslitelně.
Spojení Šenova s Havířovem je přes kulturu jistější než leckdy po silnici.O tom jsme se mohli přesvědčit v prvních dnech adventu, když silnice byly paralyzovány náledím. Živly naštěstí tentokrát ničemu nebránily a účast na výstavě byla vysoká. Někteří z návštěvníků zajdou možná také do Šenova, kde rovněž výstavní činnost má už tradici. Nynější výstava obrazů Skrbenských z Hříště ve Staré škole tuto tradici dostatečně prohloubila. Co s Šenovem, též s Havířovem je spojené. Historicky jsme jedním tělem i duchem. V kultuře by to mělo být patrné nejvíce.

Plyne adventní čas k svému vrcholu. Pomalu dětem, rychleji dospělým. Současná výstava v Radosti očekávání zpříjemňuje všem. Paní Marta Halfarová s dcerou Pavlou připravily opravdu nádhernou podívanou, kterou rádi přijímáme a děkujeme za to zastavení.
prázdné místo20:45 [Permalink

neděle, 9. listopad 2014

Požehnaný kámen

Neděle 9. listopadu 2014 16:00.

Prst Boží socha Prozřetelnosti Boží


Mistr Oldřich věnoval Šenovu nevídaný dar - sochu. Nevídaný pouze pro nás současníky, neb v minulosti Šenova už darování sochy jistě několikrát proběhlo. My žehnání sochy mohli vidět v Šenově prvně a mnozí z nás si tu událost nenechali ujít. Vždyť není pamětníka, který by cos podobného v Šenově pamatoval. Ba co víc, nic podobného není zaznamenáno, ať už v kronikách či jinde. Sochy v Šenově stojí, ale nikdo netuší, jak dlouho už. Mám na mysli sochy, které stojí pod širým nebem, sv. Florian, sv. Antonín a sv. Jan. Kdy tyto sochy vznikly, není dosud známo (např. p. Kolář v své kronice uvádí: sv. Florián 1848, nebo Milan Pašík v knize Historie města Šenova v datech: sv. Florián a sv. Antonín 1623 - převzato z farní kroniky). Dále je nepřízni počasí vystavena soška Merkura (česky Dobroděj). Její věk je na rozdíl jmenovaných tří soch odhadnutelný. Merkur vznikl patrně spolu s domem, na jehož rohovém štítu je soška umístěna. Dům v roce 1934 zbudoval Čeněk Večeřa přestavbou staré palírny. V neděli 9. listopadu 2014 byl u vítání sochy nepřehlédnutelným otec Petr, který nesl velkou tíhu této vele - významné události.
Pak byl k představení své sochy vyzván mistr Oldřich. Tesat kámen je fyzicky těžká práce a my mohli sledovat "on line", jak z mramoru mistr Oldřich sochu dobýval, neb onen kvádr ležel ve farní zahradě, kde byl přetvářen v zázrak sochy před zraky diváků bez omezení. Jen drátěný plot dával klid sochaři a jeho pomocníkům při práci. Oldřich Harok je umělec a odvážný muž. Sochu, kterou vytvořil a nám všem daroval, příjímám s radostí. Je darem velikým nejen fyzicky.
Mistr rovněž připomněl Stromovou vílu. Kdo zná Lipovou alej v Šenově, ví o jaké Stromové víle sochař hovořil. Zná ji též doktor Arnošt Vašíček, rodák z "Lipuvky", který byl žehnání Oldřichovy sochy rovněž přítomen. Jsou oni vlastně sousedy. "Lipuvka" bývala a je osobitou částí historického Šenova, stejně jako jí byly "Dumki", či jiné části Šenova. Otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz OPraem sochu Prozřetelnosti Boží požehnal a "kámen" přivítal laskavými slovy.
V ten podvečer bylo kol fary a kostela lidí ne málo. Například ředitelka Základní umělecké školy Viléma Wünsche paní Vlasta Urbášková, nebo čerstvě zvolený místostarosta Ing. Antonín Ševčík, či Štěpán Pinkava a Karel Stavinoha, zastupitelé Šenova. Bylo slavnému okamžiku přítomno mnoho přátel sochaře jak ze Šenova, tak též z obcí okolních. Ne všední událost přilákala do Šenova mnoho hostí, a to bylo dobře.
Žehnání sochy v Šenově jsme zažili poprvé v životě a byl to zážitek nezapomenutelný. Kéž podobně krásných okamžiků můžeme prožít ještě více. Prst směřující k nebi bude po věky připomínat prozřetelnost Boží. Bude ji připomínat i generacím příštím. Snad v kronikách bude událost žehnání sochy v Šenově tentokrát zaznamenána tak, aby příští generace mohly poznat, kdo a kdy ten požehnaný kámen vytvořil. Je to dar Šenovu velmi krásný a dotýkat se jej přináší radost. Děkuji nejen autorovi, ale i dalším, kteří se o vznik sochy zasloužili. Všem patří můj velký dík.
Je štěstím, že vzácnou událost zachycoval fotoaprátem mistr fotografie, profesor Jindřich Štreit. Tak se jistě jednou dočkáme jeho skvělých snímků. Než se tak stane, dovolím si zveřejnit pár "snímků", dokumentujících chronologii vzniku sochy Prozřetelnosti Boží.

Prst Boží
20:00 [Permalink

středa, 8. říjen 2014

Ještě jednou o volbách

Postesknutí nad scházejícími programy stran, kandidujících ve volbách 2014 do zastupitelstva Šenova, je už to tam. Nakonec všechny strany doručily své kandidátky s programem včas. Můžeme tedy vybírat. Předložené programy nám volbu příliš neusnadňují. Některé programy jsou rozvinuty více, jiné méně, však podobají se jako vejce vejci. Existuje řada nezbytností, které se musí realizovat ať už volby vyhraje kdokoliv, a všichni se také k jejich plnění hlásí. Zbytnosti pak mohly by sloužit k předvolebnímu populismu, k tomu se však žádná ze stran ve svém programu nesnížila. Nezbývá tedy než se rozhodovat mezi těmi, kteří budou za nás program rozvoje města realizovat. Kandidátů má každá strana tolik, aby mohla v případě získání nadpolovičního počtu hlasů šenovských voličů, obsadit všechna místa zastupitelstva. Jednobarevná radnice může vyhovovat tomu, jenž takovou barvu volí. Voliče jiných barev ta představa může naopak děsit. Zřejmě k takové situaci by mohlo dojít jen v případě, že by některá ze stran opravdu před volbami populisticky slibovala nemožné. Moje přání, číst v některém z programů pěti stran příslib vybudování bezpečné cesty k vlakovému nádraží a lávky přes čtyřproudovou silnici Ostrava - Havířov, se nenaplnilo. Takový slib by mohl být předvolebním populismem, když k jeho uskutečnění nejsou prostředky. Ovšem předvolební slib, o prostředky k rozvoji města usilovat, vyslovily všechny strany. Kéž pak strana, nebo strany, které ve volbách zvítězí, a prostředky opravdu získají, dokáže je také účelně použít. Pokud by záměr vybudovat lávku a zpřístupnit nádraží byl považován za žádoucí pro bezpečnost občanů v dopravě, pak by se mohly prostředky hledat tímto směrem. Bude zřejmě doprava na této už dnes silně frekventované komunikaci dále narůstat, především směrováním nákladní dopravy z okresních cest na podobné silnice.
Považuji vybudování lávky za důležitý úkol, jemuž se nemůžeme vyhnout. Kdy se tak stane, však záleží na stanovených prioritách ve volebních programech stran, usilujících o vedení města. Zatím takovou prioritu žádná ze stran nemá. Přesto je možné pokoušet se o stavbu lávky, ba i mostu mezilidského. K takovým mostům prostředky opatřit může naše volba.
Objevil jsem čmáranici na rubu velmi staré fotografie. Čmáranice mi připomněla nejistého voliče před volbami.
Jakou jistotu získáme po volbách, záleží jen na nás. Přeji k tomu šťastnou ruku

koho volit?


08:03 [Permalink

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Jak psát web
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum
Webhosting poskytuje Český hosting
Top školky
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana (mlčící)
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Miroslav Saniga

Pořád zelené

Město Šenov

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

napiš slovo