Pferdův blog

Pferdova stránka

      pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

pondělí, 20. listopad 2017

Ocelové srdce

"Ostrava, ocelové srdce republiky. Krajina a lidé, lidé a krajina."

Pod tímto názvem se uskutečnila ve středu 15. listopadu v Knihovně a Šenovském muzeu přednáška Ing. Zdenky Rozbrojové, botaničky Ostravského muzea. Byla to přednáška velmi obsáhlá a paní Rozbrojová za bohatého obrazového doprovodu zaujala nás, posluchače z Ostravska bezvýhradně. Připomenutí si starobylého Landeku, či novodobé haldy Emy, havířských kolonií a šachet, obrázky staré Ostravy, bylo velmi zajímavé a tím vším dokázala paní inženýrka skvěle upoutat naší pozornost. Byla to ve Staré škole opět vynikající přednáška. Lze si jen přát, aby to nebyla přednáška paní Rozbrojové v Šenově ojedinělá. Už dříve (pod příjmením Prymusová) významně spolupracovala na publikaci: "Průvodce naučnou stezkou města Šenova" Tilia v Šenově u Ostravy v roce 2006
Vždy také její publikační činnost je v muzeu Ostrava obdivuhodná a přednášky jsou všude vítány. I tato v Šenově byla velmi přínosnou a věřím, že i ostatním posluchačům přinesla nejen připomenutí už zapomínaného, ale také mnohá nová sdělení o krajinném vývoji Ostravska, včetně krajiny Šenova.
Byla to v skutku skvělá přednáška.
Ing. Zdenka Rozbrojováobrázek

18:20 [Permalink

pátek, 10. listopad 2017

Almanach 2017


Almanachy Literárního klubu Petra Bezruče - kolektivního člena Obce spisovatelů České republiky jsou vydávány jednou do roka, a mnozí na ten okamžik čekají s napětím. Autoři Almanachů dovedou čtenáře mile překvapit. I tentokrát našly Almanachy své čtenáře. První Almanach 2017, který jsem dostal do ruky od samotné jeho autorky Žofie Zejdové, je jako obvykle pln jak poezie, tak prózy. Jedno i druhé je čtením vzácným. Vše, co veršem i textem povídek vyprávěno jest, je ze Šenova, z historie i současnosti jeho. Šenov autorka dobře zná a nechala se jím inspirovat. Autorkou se nechal inspirovat František Procházka, který Almanach Žofie Zejdové ilustroval. Vzniklo tak dílko k čtenáři laskavé. A k čtenáři neznalému místa děje, je tento Almanach laskavým průvodcem. Almanach Žofie Zejdové nese jméno podle jedné z básní - Kytara z palisandru. Tu i jiné doteky poezie lze v Almanachu pocítit. Pro příklad zde uvedu báseň, která je v této publikaci uvedena jako první. Koho zláká tato "ochutnávka", může si Almanach 2017 vypůjčit v knihovně. Almanach jistě za vypůjčení stojí.Chrám Páně

Růžová perla
posazená v zeleném mechu
pevně stojí, nehroutí se
navzdory tisícům vzdechů

Prozřetelnost Boží.
Co to znamená?
Je spravedlivá
či znavená?

Prst Boží z mramoru,
varuj se hříchu
beze slov hovoří - nabádá
posečkej v posvátném tichu.

Radu o pomoc však,
hledej sám v sobě, člověče,
život je řeka,
jen ty víš, kudy poteče.

Žofie Zejdová 2017
Autorem dalšího z Almanachů Literárního klubu Petra Bezruče je Milan Pastrňák. Jeho Almanach 2017 nese jméno "Pocta básníku Petru Bezručovi". Je to vskutku velmi zajímavý pohled na život a dílo básníka, jehož jméno nese samotný Literární klub. Záslužný počin autora Almanachu může pomoci orientovat se v díle Petra Bezruče nejznámějším - ve Slezských písních. Autorovi se podařilo velmi dobře popsat, "jak to bylo". A jak to opravdu s básněmi Petra Bezruče bylo, může se čtenář dočíst právě v Almanachu 2017 - Pocta básníku Petru Bezručovi. I toto vydání Almanachu lze si vypůjčit v knihovně.

obálky - Almanachy 2017


20:13 [Permalink

sobota, 21. říjen 2017

hodoKvaš

V Šenovské knihovně a muzeu ve Staré škole jsou vystavené obrazy a plastiky výtvarníků, nám už dobře známé skupiny Kvaš. Není to první výstava v Šenově těchto aktivně tvořících autorů. Jejich díla zde vystavená jsou vskutku obdivu hodná a ten, kdo výstavu dosud neviděl, měl by si pospíšit, aby mu ta zajímavá podívaná neskončila dřív, než ji spatřit může. A byla by věru škoda tu výstavu nevidět. Je to vpravdě "hodoKvaš". Mnohé z vystavených děl už znají své nové majitele, ale ještě zbývají ty, jichž lze získat za cenu opravdu symbolickou. Bylo by škoda té možnosti, získat lacino dílo kvalitní, nevyužít. Možnost k tomu však je pouze do 31. října, tedy si každý, kdo chce si z výstavy něco odnést, nebo jen chce prohlédnout opravdu pestrou nabídku, musí pospíšit. Však zbývá ještě několik dní, kdy lze výstavu spatřit. Ta končí 31.10. 2017. Malá ukázka vystavených děl snad může pomoci s volbou, co navštívit v příštích dnech, kdy barvy podzimu už počínají blednout. Výstava má ještě barev dost.

LukrécieKavašobrázekobrázekobrázekobrázek

Výtvarná skupina Kvaš.

19:18 [Permalink

sobota, 16. září 2017

Beseda

„Volím slovo prosté,
chci tu báji vypravovat,
z úst jak lidu roste.“

Jan Neruda k "Poetické besedě". NAŠE ŘEČ - Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i.

Beseda je slovo mnoha významů, však pra-význam tohoto slova je jistě každému znám. Jde o kulturní besedu lidí. Ta, která se uskutečnila ve Staré škole 13. září 2017 v 17:00 hodin, byla vskutku besedou kulturní. Že tak bude, určila už předem známá jména hlavních besedníků, automobilového závodníka Zdeňka Válka, ředitele závodu na okruhu Havířov Šenov v letech minulých, Juliuse Lešinského, a moderátora besedy Martina Straky. Martin Straka dokázal večer skvěle moderovat. Zúčastnění diváci, kterých bylo ne málo, se tázali na leccos ze života automobilového sportu, a aktéři odpovídali na otázky s dobrou pamětí. Nejen ti, kterým je automobilový sport koníčkem, ale též my, obyčejní posluchači, byli spokojeni, jak ta beseda probíhala. Snad lze ještě dodat, že během besedy mohli diváci sledovat na plátně fotografie Martina Straky, z prostředí, kolem nějž se beseda točila. Martin Straka je vynikajícím fotografem a také byla představena jeho kniha RACING ´N´ ROLL, kterou si mohli účastníci besedy prohlédnout a též na místě získat. "Šenovské besedy" mají vysokou úroveň a my "besedníci" jsme i tentokrát odcházeli obohaceni. Výstava - ZÁVODNÍ OKRUH HAVÍŘOV - ŠENOV potrvá ve Staré škole ještě měsíc, tak i ti, kteří se besedy nemohli ve středu zúčastnit, mohou ještě spatřit vystavené vzácné artefakty, fotografie a další připomenutí doby, kdy automobilové závody byly zde každoročně pořádány, včetně unikátních filmových záběrů. Pravda, dříve přicházely diváků tisíce, mnohem víc než na besedu, ale beseda má též své kouzlo, které přitahuje. Besedu nelze zaměňovat za diskuze na internetu, které mnohdy mají s kulturní besedou jen málo společného. "Šenovská beseda" byla opět skvělá. Díky za ni.

trofeje

BESEDA

07:05 [Permalink

neděle, 27. srpen 2017

Šlechtická sídla a pábení na konci léta

Šlechtická sídla na Frýdecku - Místecku
Výstava k 90. výročí zbourání Šenovského zámku
Mgr. Polášek středem pozornosti

Tak bylo psáno na pozvánce Šenovského muzea, které ve spolupráci s muzeem Beskyd Frýdek - Místek a muzeem Těšínska připravilo výstavu k otevření ve Staré škole v den tradičního šenovského jarmarku na konci prázdnin.
zahájeni výstavy

Výstava byla zahájena toho dne v 10. hodin dopoledne a počasí přivítalo první návštěvníky nejprve deštěm. Přesto nechyběli na zahájení (taktéž tradičně už) starosta Jan Blažek a výstavu uvedli její tvůrci, manželé Poláškovi z muzea Beskyd. Magistr Jaromír Polášek je dlouholetým příznivcem muzea v Šenově a je vždy středem pozornosti. Příjemné zahájení otevřelo podívanou velmi zajímavou. Na desítkách panelů jsou představena šlechtická sídla Frýdecka - Místecka včetně těch, která už zanikla, však i o nich zde návštěvníci získají mnoho informací. Zlatým hřebem výstavy byl taktéž vzácný muzejní artefakt. Je jím deska stolu Jana Karla Skrbenského, kterou známe velmi dobře z fotografie Adolfa Sobka v knize Hanuše Lankočího - Obec a panství Šenov. Tehdy v roce 1913 byla deska ještě součástí "gotického" stolu. Dnes leží deska v Šenovském muzeu na stole jiném, ale je obdivována všemi. Desku laskavě zapůjčilo ze svých sbírek Muzeum Těšínska.Toho rána byla vzácná deska nejprve představena panu starostovi ředitelkou muzea Simonou Slavíkovou.
ředitelka, starosta a deska
Dalším překvapením, které však v pravém slova smyslu překvapením není, je možnost spatřit v muzeu to, co léta jsme mohli vídat v exteriéru Zámeckého parku. Jistě si mnozí z nás vzpomenou na "svaté obrázky" ve výklenkových kaplích na kraji ulice Kostelní. Obrazy na plechu už byly hodně poškozené časem a tak bylo přistoupeno k jejich vyjmutí a uložení v muzeu. Zásluhou starosty města a pracovníků MĚPOS byly obrazy přesunuty a nyní je výjimečná příležitost je spatřit v muzeu. Snad se dočkají restaurování, neb jsou to obrazy vzácné a bylo by škoda je ponechat v kapličkách svému osudu. O jejich historii se jistě dozvíme více později. Nyní jsou obrazy představeny v muzeu. Je to vzácná příležitost poznat starou krásu uměleckého díla. Samotné dvě výklenkové kaple mají zajímavou historii též. I o nich příznivci muzea Šenov brzy zví více.
obraz z výklenkové kaple - sv, Anna s Marií
Komu včerejšího dne prohlídka výstavy v muzeu nestačila, mohl také navštívit oratoř kostela Prozřetelnosti Boží, kde je stálá expozice kopií obrazů malíře Friedricha Thelen - Rüden s portréty Skrbenských z Hříště. Magické prostředí oratoře samotné lákalo k navštívení.
Prozřetelnost Boží
Po návratu do muzea čekala návštěvníky v sále prvního patra ještě výstava - Okruhu Havířov - Šenov, která dospěla k svému konci.
Těm, kterým den započal v muzeu, sliboval pak program jarmarku zážitky až do pozdního večera. Organizačně se jarmarku ujalo město Šenov. Jistě bylo návštěvníků jarmarku dost, ale i do muzea přišlo jich ten den hodně. Počasí bylo příznivé a tak lze děkovat za ten dobře připravený den všem, kteří se o jeho dobrý průběh postarali. Jarmark skončil, ale v muzeu potrvá výstava do října, budeme mít k jejímu zhlédnutí tedy ještě dost času. A to je dobře. Kdo pak se dal na jarmark parkem, mohl zažít i pábení.
pábení v parku
Co už pábením není (je?), přesto snové, vystupuje před užaslým zrakem poutníka jdoucího starobylou ulicí Lipovou. Dílo mistra Oldřicha zase překvapí, ačkoliv v těch místech už i dříve nebyla o překvapení nouze.
Jarmarku zvuky vzdáleně zněly a "Schoulený v kabátě" klečel v zeleni Lipové aleje. Pábení na konci prázdnin chvalme.
Schoulený


09:30 [Permalink

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Jak psát web
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum
Webhosting poskytuje Český hosting
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

Muzeum Novojičínska

kresba Jan Sacher

Pořád zelené

Město Šenov

Miroslav Saniga

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

napiš slovo