Pferdův blog

Pferdova stránka

      pferda@zdeneksebesta.net  Všechna práva na omyl vyhrazena.

pondělí, 16. listopad 2015

Krasohledění aneb vždycky až pak

Sedliště, Bezručova vyhlídka 15.listopadu 2015.
Temné mraky nad kopcem Baba a déšť vítal účastníky setkání při křtu Almanachu 2015 - Krasohledění, autorky Dagmar Sofie Molinové. Křest byl zlatým hřebem toho setkání, ale před tím shromáždili se přítomní kolem ohně při Múzách Emila Adamce, kde Slezský zemský hejtman Koruny České Ing. Vítězslav Oram přednesl motlitbu a zpíval se chorál.
Na lukách kolem vyhlídky jezdci na koních, na vyhlídce lidé při ohni, na hlavy padající déšť a vítr. Cos mystického bylo v pohledu na trochu bizarní shromáždění.

Baba 2015
Jezdci na koních zmizeli, oheň pohasl a déšť i vítr sílil. Lidé posilnění na duchu, odebrali se pod střechu, by pookřát také na těle.
Pak takřka v rodinné atmosféře byl vodou pokřtěn Almanach 2015 Dagmar Sofie Molinové - Krasohledění, a z něho pak čteny básně samotnou autorkou, též jejími přáteli, mezi nimiž nemohla chybět předsedkyně Literárního klubu Petra Bezruče Dajána Zápalková. Málokterý z přítomných si po té co vyslechl ukázky poezie, Almanach 2015 neodnášel domů.

Dagmar Sofie Molinová
Nebylo možné nevzpomenout také na Josefa Bartoně, který už jen shůry na básnířku zhlíží. Býval jí přítelem a napsal jí v předchozím Almanachu na závěr toto: "Z vesmíru tak sestoupila do života".
Josef Bartoň v roce 1969 citoval v Odrobinkách II - Životu naproti Honoré de Balzaka: "Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření, je přechodem od člověka k andělu." Možná jinými slovy, ale obsahem tímtéž, by v tu neděli u křtu hovořil o autorce skvělé, leč Josef Bartoň zemřel v Sedlištích 30. října.2015. Ve vzpomínkách byl na Babě v tu neděli s námi.
V roce 2012, kdy na stejném místě byly křtěny Almanachy tří autorů, svítilo slunce a vše se zdálo být krásné.

 Baba 2012 - Dajána Zápalková, Emil Adamec, Dagmar Molinová, Josef Bartoň

Včera se nebe zatáhlo nejen na Babě. Paříž potemněla terorem. I toho účastníci vzpomněli.

Baba 2012 - PhDr. Josef Bartoň, Mgr. Emil Adamec
Na Babě včera scházel Mgr. Emil Adamec, velký přítel Josefa Bartoně, ale nescházel hlas Koruny České, která už tradičně na tomto místě vystupuje u podobných příležitostí, a jejíž místní společnosti Slezsko - Frýdek Místek je Emil Adamec předsedou. Včerejší setkání řídil místopředseda společnosti Ing. Vítězslav Oram. Nutno dodat, že Dagmar Sofie Molinová je jednatelkou místní společnosti monarchistické strany.
Od roku 2012 se svět zase pohnul v základech. Na Babě v listopadu 2015 byl kousek světa sice zahalen mraky, ale byl tam přítomen také duch - Krasohledění, protože hledět jenom černě nikam nevede.
Dovolím si citovat jednu báseň z Almanachu 2015

Pod proudem dění

Pod proudem dění
občas
člověče, zastav se
spočiň v kráse

Pod proudem dění
občas
Koukáme vykuleně
život kams uhání
stále

občas
třeba vykolejí vlak
Lidé se zastaví
vždycky až pak

občas
vichřice stromy poláme
a nám dojde, že přírodu vlastně neznáme …
vždycky až pak

občas
se nás láska dotkne
slunce duši krajkou protkne
už je to tak

občas
umře někdo blízký
bolí nevyřčené stesky
vždycky až pak

občas
v srdci růže zavoní
trnem kapka krve zaroní
vždycky až pak

občas
slzy tečou samy
schovat chceme se u mámy
už je to tak

pod proudem dění
občas
člověče, zastav se
spočiň v kráse.


Dagmar Sofie Molinová - Krasohledění - Almanach 2015

V poezii Dagmar Sofie už v "panském" stavu je. O tom nepochybuji.

Byl to den "Krasohledění", i přes chmury na duši i na obloze nad Babou v Sedlištích. Bohu díky za takové dny.

Sedliště - Baba - Listopad 2015

11:13 [Permalink

pátek, 30. říjen 2015

Zvony pro Šenov

Vlastně mělo být napsáno - Zvony pro Rovereto.
28. říjen 2015, Den vzniku samostatného státu Československého.
Slunce ten den přívětivě hřálo a lidé svátečního dne užili, třeba k návštěvě hřbitova, pár dní před dušičkami. Tam na hřbitově také "odpočívají" ti, kteří vzniku republiky obětovali zdraví i život.
Večer pak, když slunce na obloze vystřídal měsíc, sešla se nás "hrstka" u pomníku padlých v Šenově. Setkání zorganizovali skauti ve spolupráci s městským úřadem a kostelem Českobratrské církve evangelické v Šenově.
Oč vlastně šlo.
Pietní akt - Zvony pro Rovereto, jak mi sdělil vedoucí střediska skautů v Šenově Martin Sukač - Rádio, probíhá v Šenově už čtvrtým rokem. Jako v Šenově, tak i na mnohých jiných místech, se ve stejnou hodinu rozezní zvony z věží kostelů, či odjinud. Je to akt k uctění památky těch, kteří položili život ve válkách.
Tradice pochází z Rovereta, města při řece Adige a jezera Garda, poblíž Trenta v Itálii (Trentino - Alto Adige). Městu přezdívají - Město míru.
Později byli padlí ve válkách děleni na ty, kteří bojovali za osvobození národů, a ty, kteří jakoby stáli proti tomuto osvobození. Však všichni přišli o život nechtíc.
La Campanela della Pace di Rovereto je památník, kde denně ve stejnou hodinu odbíjí jeden z největších zvonů světa - Maria dolens - Matka trpící. Říčanská výzva
28. října 2015 se k zvonu Matky trpící v Roveretu přidal i zvon šenovský. Jsem tomu upřímně rád.
Před zvoněním pronesl krátkou řeč starosta Šenova Jan Blažek. Po té byly položeny k pomníku květiny a zazpívali jsme si hymnu, tu Československou.
Ctít padlé ve válkách, může být jen malým poděkováním za to, že dnes dosud žijeme v míru.
Nynější pomník je dílem sochaře Antonína Ivanského a byl instalován v roce 1948.

Před tímto pomníkem, stál na stejném místě pomník, věnovaný obětem z první války světové. Ten za okupace v roce 1940 zničili Němci. Jak se uvádí v kronice Šenova, autorem prvního pomníku padlých, jenž představoval muže lámajícího své řetězy otroctví, byl sochař Augustin Handzel.

1 pomník


Učitel Ladislav Kiška v knize - Starší historie a pamětihodnosti obce Šenova ve Slezsku píše, že autorem prvního pomníku byl sochař Jan Štursa. Všechny zdroje však uvádějí 6. listopad 1921, jako den, kdy byl pomník odhalen. Tehdejší kronikář a starosta Šenova Antonín Břuska zapsal do kroniky, že úkol zhotovit pomník padlých pro Šenov dostal Augustin Handzel. Starosta měl jistě informace správné, když byl při tom.
Ovšem ani kronikáři nebyli neomylní a namnoze jim scházely správné informace. Tak se mohlo například přihodit, že uvedený v kronice seznam padlých v první světové válce obsahuje 19 jmen, zatím co nynější deska na pomníku uvádí jmen dvacet. Přibylo jméno Tomana Františka. Taktéž seznam padlých v Šenově v roce 1945 je v kronice jiný, než seznam jmen na nynější desce pomníku. V kronice je bezprostředně po válce zapsáno 16 jmen a dnes je na desce pomníku jmen 26. Co jméno, to krutý osud. O některých z nich velmi pěkně psala v letošních úvodnících Oběžníku města Šenova Simona Slavíková, ředitelka knihovny a muzea.
Důležité především je, aby pomník nynější nebyl už nikdy zničen, ať z vůle kohokoliv, a nemusel být rozšířen o další tabuli se jmény obětí války. Každá válka byla utrpením. Zastavit válku není v silách jednotlivce, začít ji však jednotlivec může. Poslouchejme srdce a zvon.
Ve středu jsme si připomněli vznik republiky a podíl legionářů na tom. Ne všichni však mohli a stali se legionáři. Na seznamech obětí první světové války jsou také ti, kteří padli na straně Rakouska.
Pro všechny v tu středu srdce zvonů bily, i to šenovské.
Přes malou účast na "zvonění", potěšitelným bylo, že i mladí byli přítomní. Ve válkách především mladí ztrácejí to nejcennější.

Zde je odkaz na fotografie z toho dne Galerie - Zvony pro Rovereto a také na stránky těch, kteří to v dobrém slova smyslu spískali.
Skautské středisko ŠenovDíky.20:25 [Permalink

středa, 21. říjen 2015

Milánkové aneb Tajemství

Od doby, kdy jsem prvně četl knížku Jiřího Růžičky - Tajemství třetí tůně (edice KARAVANA 1961) uběhla už řádka let. Četba o hlasu Bukače velkého byla tehdy tak vzrušující a tajemnou.
Ne méně tajemnou a vzrušující byla přednáška Milana Zacha Kučery, ve Staré škole dne 21. října 2015.
Dříve než mohla ředitelka Knihovny a muzea Šenov, Simona Slavíková, přivítat spisovatele Milana Zacha Kučeru, vešel do sálu vzácný rovněž host, spisovatel domácí, první vedoucí letopiseckého aktivu Šenov po roce 1989, Milan Pašík. Přivítal ho letopisec rovněž, Milan Pastrňák.

vlevo Milan Pašík, vpravo Milan Pastrňák


Vedle tří jmenovaných Milanů, mohl být v sále přítomen nejeden další Milan. Lze tak usuzovat směle, neb sál, čítající na padesát míst, byl po sedmnácté hodině naplněn zcela. Nejednoho z nás, zvláště přítomného zástupce města, místostarostu Antonína Ševčíka, taková účast překvapila velice a mile.
Po počátečních potížích se synchronizací ntb s místním projektorem, spisovatel dokázal po dvě hodiny udržet pozornost diváků. A není divu, vždyť to, o čem nám vyprávěl, bylo hodně zajímavé.

Milan Zacha Kučera spisovatel, Simona Slavíková ředitelka
Kdo nebyl přednášce účasten, může si přečíst knihu Milana Zacha Kučery - Největší tajemství Třetí říše (AOS Publishing 2013 druhé vydání. Za to první obdržel autor cenu Egona Erwina Kische za literaturu faktu). Kniha je nabízena v knihkupectvích a zajisté lze si ji půjčit také v knihovně.
Milan Zacha Kučera už pro Šenov tajemstvím není a to je dobře. Besedy a přednášky pořádané Knihovnou a muzeem mají už tradici a jsou mezi občany oblíbené.
A nemusí se jednat vždy o tajemství, ačkoliv to přitahuje lidstvo odjakživa nejvíce. Musím zmínit také knížku novou, odhalující Největší tajemství templářů Arnošta Vašíčka (Mystery film Ostrava 2015, tisk. Oldřich Harok Šenov). Snad můžu doufat, že také slavného šenovského rodáka jednou přivítáme ve Staré škole. Kniha - Největší tajemství templářů,kterou mi věnoval sám autor (a kterou jsem četl s velkým zaujetím), dává tušit, že rovněž přednáška s besedou o tajemství nejen templářů, může být velice atraktivní.
Lidé mají tajemství rádi, při tom touží po jejich odhalení. Autoři, kteří umí tajemství rozplétat máme rádi, protože pomáhají udržet mezi tajemstvím a jeho odhalením tu správnou míru. K tomu může Knihovna a muzeum Šenova napomáhat velmi. A činí tak, což je moc dobré. Naštěstí už není tajemstvím, že do Staré školy láká lidi kvalitní program.
21:11 [Permalink

sobota, 29. srpen 2015

Svízel aneb konec prázdnin

Vedle radosti z krásného počasí, kdy i zde na východě republiky bylo tak, jako ve středomoří, přineslo léto také svízel. Nemyslím tím velkou obtíž, nebo bylinu stejného jména - svízel (Galium), nýbrž motýla, který dostal jméno podle oné byliny.

Holubí ocásek

Jak jsem se dočetl v jedné knize (bez tiráže, která by určovala cokoliv bližšího o autorovi a nakladatelství, však s obrázky malíře Stanislava Lolka) "Dlouhozobka svízelová (Macroglossa stelarium, der Taubenschwanz) je z našich lyšajů (v knize ještě jsou "Lyšajové neboli motýlové večerní s tvrdým - y-, na rozdíl od dnešního pravopisu, kdy se píše - i - měkké) nejmenší. Přední křídla má celkem šedohnědá, zadní rezavě žlutá, s tmavou obrubou. Na konci těla jsou delší chloupky, které připomínají podobu holubího ocasu odkudž nazývá se tento lyšaj také "holubím ocáskem". Létá i za dne a to velmi prudce a vysává předlouhým sosákem z květů medové šťávy. Zelené housenky žijí na svízelích."
Původ jména je tedy znám. Podrobnější informace o tomto "kolibřím" hmyzu lze nalézt v knihách a na internetu v různých jazykových verzích. Z těch českých můžu doporučit stránky Radky Pálenikové, a takéiReceptře , z těch nám blízkých cizojazyčných pak stránky meinbezirk.at. V Rakousku je jistě výskyt dlouhozobky svízelové mnohem četnější. Co se obrázků tohoto lišaje týká, jsou jich na internetu tisíce, jeden lepší než druhý. Je tedy zbytečné se pokoušet tento počet dál navyšovat. Přesto se mnozí z nás o to pokouší stále. A to je ta svízel. Vyfotit neposednou dlouhozobku není snadné. Dlouhozobka zde na východ přilétá od roku 2001 (dříve jsme ji nepozorovali) a nebylo snadné ji spatřit, natož vyfotografovat. V roce 2001 jsem disponoval ještě analogovým fotoaparátem a nebyl na přílet "kolibříka" vůbec připraven. Avšak ani později se nepodařilo hbitého lišaje vyfotografovat. Pokusy končily místo fotografie, rozmazanou šmouhou. V roce 2004 jsem psal o Dlouhozobce na blogu Macroglossum… Lišaje tehdy zaznamenali v Kamenných Žehovrovicích a Melvyn Clarke na svém blogu Občasník napsal článek - Setkání s dlouhozobkou svízelovou. Dnes už skvělý Občasník neexistuje, ale dlouhozobky jsou už pravidelnými hosty v našich krajích a Melvyn Clarke dál působí v literatuře jako překladatel. Pro některé z nás bylo objevení zajímavého lišaje překvapením až na počátku třetího tisíciletí. Ovšem na jihu Moravy už tohoto znamenitého hmyzího letce pozorovali mnohem dříve. O tom píše ve vzpomínkách z mládí doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc na stránkách Horního Újezdu. Docent Vladimír Hanák už pozoruje přírodu víc jak osm desítek let (* 31. 3. 1931 Znojmo) a tedy svědčí o přítomnosti dlouhozobky u nás poměrně mnoho let.
Pokoušel jsem se rovněž "holubí ocásek" vyfotografovat. Byl to však pro mne úkol nelehký. Sice se podařilo snímky všetečného lišaje pořídit, ale kvalitou můžou sotva soupeřit s jinými, kterých je na internetu nepřeberné množství. Zdá se, že se dlouhozobka svízelová těší mezi fotografy velké oblibě.
Je mnoho zastupitelů řádu bezobratlých, které lze fotografovat relativně snáz, ale ani fotografování např, čmeláků, kobylek či vážek, nemusí být snadné, jak by mohl člověk usuzovat z rovněž přehršle skvělých snímků na internetu. V konkurenci takových krásných obrázků nemůžu se svými amatérskými snímky uspět, ale v dokumentování života na naší zahradě postačí. Zahrady obývají mnozí živočichové. Jejich objevování patří k radostem fotografa. Dnes vám zprostředkuji, co jsem potkal v létě na naší zahradě. Ne vše se podařilo zachytit fotoaparátem, ale pár živočichů prošlo objektivem tak, že není jejich obraz zcela roztřesen, ačkoliv ostrý také ne. Je to svízel, ale nevzdám se.
Galerie 2015

Jarmark 2015

Na konci prázdnin je v Šenově tradičně jarmark. Ani letos tomu nebylo jinak a počasí se postaralo o velikou účast. Zahájení bylo ve 14:00 a jarmark otevřel starosta Šenova Jan Blažek. Jeho slova jsem (rovněž tradičně) nestihl, ale vzápětí jsem ho spatřil stojícího pod lipou, tak jsem byl samotným starostou ubezpečen, že jsem o nic nepřišel. Věřím, že slova starosty na zahájení jarmarku jsou formální, přesto mne neúčast mrzela. (Naštěstí jiní byli zahájení jarmarku přítomni, tak si starostovo zahájení můžeme poslechnout. Projev starosty - Jarmark 2015 Starosta mohl být se začátkem jarmarku spokojen. Pouze oznámil, že kvůli trvajícímu suchu, nebude dříve avizovaný ohňostroj. Třeba byli Šenovští hasiči v pohotovosti, zřejmě nebylo třeba o jarmarku zasahovat. Program se úspěšně rozbíhal a vedle ohromného množství prodejních stánků, bylo lze spatřit mnoho zajímavého. V prostorách školy vystavovali své výpěstky zahrádkáři a včelaři. Tradičně byla výstava bohatá, neb zahrádkáři v Šenově mají početnou členskou základnu. V tomtéž areálu, však vně, provozovali skauti "opičí" dráhu v korunách stromů. Stateční účastníci poznávali, že v korunách stromů to není vůbec snadné. Po zdolání trasy však všem zářil ve tváři spokojený úsměv.
U zámeckého parku pak lákaly kolotoče a jiné atrakce. To už do středu Šenova proudily davy lidí, až bylo obtížné se pohybovat, natož fotografovat. Poznaje, že jarmark počíná se naplňovat, zamířil jsem hledat klid ke Staré škole. Kupodivu byly dveře Knihovny a Šenovského muzea otevřeny, tak jsem mohl pobýt mezi Skrbenskými. Blíží se jejich návrat z rodného Šenova do depozitu NPÚ, tak jsem byl rád, že jsem je mohl opět spatřit na portrétech. Je to pro mne stále úchvatná podívaná. Také jsem se byl podívat, jak rostou duby před Starou školou. Je sucho, tak jsem měl obavy, zda jím duby nestrádají. Zdá se však, že je o ně dobře postaráno. Rostou k naší radosti.
Strávil jsem procházkou pár hodin krásného sobotního odpoledne. Prázdniny končí, škola začíná. Do nového školního roku přeji všem mnoho štěstí a radosti.
Jarmark 2015


21:30 [Permalink

středa, 24. červen 2015

Na "stodolní"

Na otevírání "stodoly" v Šenově se ve středu 24. června 2015 sešlo na 100 hostů. Mezi nimi byl ne jeden, který stál za rozhovor. A bylo jich, s nimiž radno bylo si popovídat, vpravdě dost. V první řadě k rozhovoru velmi vhodným byl starosta Šenova, inženýr Jan Blažek, a podobně místostarosta. Oba se na akci muzea dostavili s předstihem, stejně jako někteří členové zastupitelstva, kteří na kulturních akcích podobného zaměření už tradičně jsou přítomní. Stejně jako ti zastupitelé, kteří se naopak podobných akcí nikdy neúčastní, Zvláště ti, kteří se o exponátech muzea vyjadřují jako o veteši, nebývají v Knihoně a Šenovském muzeu vídání. Jejich přítomnost však ze stejných důvodů není možná.

21:49 [Permalink

Zpět na začátek stránky

Archives

RSS version
TXT version
Kupte si světlušku, prosím.
PFERDA-sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Jak psát web
Šenov pohledem Pferdy
knihovna a Šenovské muzeum
Webhosting poskytuje Český hosting
Top školky
OBLÍBENÉ

Haló, Ostrava!
pomoc sms
Rádio na přání
tv noe
Drápkaté opice
Jana (mlčící)
prof. Höschl
prof. Halík
Krajina za školou
Občanská společnost
Obrazy z kroniky obce Václavovicerozcestník


NOVÉ

kresba Jan Sacher

Pořád zelené

Město Šenov

Miroslav Saniga

Vyrobeno v Beskydech

Pozitivní noviny
ČIŘIKÁNÍ

napiš slovo